Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    3 Вересня 2020, 10:31
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу»
3 Вересня 2020, 10:31

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу» (далі – проєкт Закону) розроблено з метою вдосконалення законодавчого врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, задоволення потреб суспільства й економіки у перевезенні пасажирів та вантажів, безпеки перевезень, адаптації норм законодавства України до норм актів ЄС згідно Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Проєктом Закону пропонується визначити особливості ліцензування на автомобільному транспорті відповідно до положень Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року (далі – Регламент (ЄС) № 1071/2009), що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до професії  автомобільних перевізників та передбачає умови щодо державної реєстрації автомобільного перевізника як суб’єкта господарювання та його службового приміщення, бездоганної ділової репутації, професійної компетентності, належного фінансового стану.

Зокрема, проєктом Закону передбачаються відповідні зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1071/2009.

Прийняття Закону сприятиме вдосконаленню законодавчого регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, задоволенню потреб суспільства й економіки у перевезенні пасажирів та вантажів, підвищенню безпеки.

Проєкт акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури (www.mtu.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції до проєкту Закону приймаються протягом місяця від зацікавлених юридичних та фізичних осіб у письмовому та електронному вигляді за адресою: Міністерство інфраструктури України, просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Е-mail: obgovorennia@mtu.gov.ua,  yusina@mtu.gov.ua.ВСІ Оголошення