Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    30 Липня 2021, 15:27
Версiя для друку


Міністерство інфраструктури України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт», державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт», державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт», державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях»

30 Липня 2021, 15:27

Найменування підприємства: державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код 01125761).

Місце знаходження підприємства: вул. Горького, 13/7, м. Бердянськ, Запорізька область, 71112, Україна.

Найменування підприємства: державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код 1125809).

Місце знаходження підприємства: вул. Дунайська, 188, м Рені, Одеська область, 68802, Україна.

Найменування підприємства: державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код 1125608).

Місце знаходження підприємства: вул. Заводська, будинок 23/14 м. Миколаїв, Миколаївська область, 54020, Україна.

Основні напрямки діяльності підприємств: надання послуг зі здійснення технологічних вантажних операцій з переміщення вантажів з одного виду транспорту на інший, обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів і пасажирів на суднах підприємства, допоміжне обслуговування водного транспорту.

Найменування підприємства: державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях» (ідентифікаційний код 3150102).

Місце знаходження підприємства:   вул. Електриків,  14, м. Київ,  04071, Україна.

Основні напрямки діяльності підприємства: здійснення транспортної, технічної та екологічної політики при експлуатації внутрішніх водних шляхів і судноплавних шлюзів України та утримання їх в належному стані, створення безпечних судноплавних умов для плаваючих засобів та безперервного суднопропуску через шлюзи Дніпровського каскаду, проведення днопоглиблювальних, виправних, тральних, дноочищувальних і пошукових робіт.

Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: кінцевий термін для подачі заяв про участь у конкурсному відборі та інших необхідних документів:  до 18:00 години 16 серпня 2021 року.

Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14, Міністерство інфраструктури України, постійно діючаКомісія Міністерства інфраструктури України для проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, кімната 808, телефон для довідок: (044) 351-41-95, (044) 351-49-95 електронна пошта: zhivaga@mtu.gov.ua

Звертаємо увагу! У разі подання документів електронною поштою бажано усі скан-копії робити читабельної якості та формувати в одному файлі.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення:

1) заявапро участь у конкурсному відборі на ім’я Голови постійно діючоїКомісії Міністерства інфраструктури України для проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки Васькова  Ю. Ю.

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти (у разі її наявності);

2) документи,які подаються претендентом додатково до заяви:

- належним чином завірена копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

3) копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи (така інформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні);

4)  копія документа про повну вищу освіту;

5) біографічна довідка (резюме);

6) конкурсна пропозиція;

7) згода на обробку персональних даних (оригінал у 2-х примірниках);

8) інші документи на власний розсуд (у разі наявності).

Зразки заяви та згоди на обробку персональних даних розміщено на сайті Міністерства інфраструктури України (www.mtu.gov.ua, рубрика «Про нас. Вакансії.»).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Дата та місце проведення конкурсного відбору: проведення конкурсного відбору відбудеться у період з 06.09.2021 по 10.09.2021 (кожного претендента допущеного до конкурсу буде поінформовано додатково) за адресою: Міністерство інфраструктури України (01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14, кім. 603).

Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору:

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України (www.mtu.gov.ua) не пізніше трьох робочих днів з дати його завершення.

Вимоги до претендента:

Претендент на посаду директора вищезазначених державних підприємств має відповідати таким вимогам:

- вища освіта другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право»;

- досвід роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років;

- практичні знання економіки підприємства, досвід стратегічного планування та операційного управління, бюджетування виробничого процесу, управління проектами, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій з подальшою їх капіталізацією;

- відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Буде перевагою:

- наявність досвіду роботи на підприємствах з чисельність більше 200 осіб;

- позитивна ділова репутація, яка підтверджена мінімум двома рекомендаційними листами від керівництва з попередніх місць роботи з вказаними контактами цих осіб;

-  успішний досвід керівництва у сфері морського і річкового транспорту;

- наявність досвіду роботи в міжнародних компаніях в Україні, роботи за кордоном або у компаніях, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

- знання законодавства України;

- знання англійської та іншої мови міжнародного спілкування.

10. Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

- обсяг відрахування коштів до бюджетів;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;

- інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

У разі наявності у претендента документа про вищу освіту, виданого іноземним навчальним закладом, він має попередньо пройти нострифікацію.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства (відомості про баланс (форма N 1), звіт про фінансові результати (форма N 2), звіт про рух коштів (форма N 3), звіт про власний капітал (форма N 4), примітки до річної фінансової звітності (форма N 5), додається.

 

Звітність:

Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт»

Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт» 

Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт»

Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях» ВСІ Оголошення