Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    17 Вересня 2021, 15:15
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року та плану заходів з її реалізації

17 Вересня 2021, 15:15

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою отримання та врахування зауважень і пропозицій громадськості на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України оприлюднено звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року з планом заходів з її реалізації (далі – Звіт) та проєкт Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року з планом заходів з її реалізації.

1) Назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Проєкт Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року з планом заходів з її реалізації (далі – проєкт Стратегії) розроблено з метою стимулювання розвитку перевезень вантажів та пасажирів внутрішнім водним транспортом (далі – ВВТ), створення конкурентоспроможного, безпечного і привабливого для бізнесу ВВТ, що задовольняє потреби ринку вантажоперевезень.

Положення проєкту Стратегії спрямовані на:

-       створення модернізованої, технологічної, ефективної та гарантованої публічної інфраструктури на ВВШ (зокрема, підвищення ефективності роботи судноплавних шлюзів);

-       створення оптимальної логістичної системи завдяки розвитку логістичних центрів уздовж судноплавних річок;

-       створення достатнього, сучасного, екологічного та енергоефективного флоту, а також належним чином підготовленого та сертифікованого персоналу для роботи на ньому;

-       реорганізація системи державного управління, яка забезпечує стабільний розвиток ВВТ та ВВШ, зокрема шляхом усунення дублювання адміністративних функцій центральних органів виконавчої влади відносно всіх учасників руху на ВВШ,  впровадження системи управління якістю;

-       забезпечення ефективного менеджменту та чіткої адміністративної структури управління ВВТ, яка була б спроможна оперативно реагувати на зміни в галузі та економіки в цілому.

У результаті реалізації проєкту Стратегії очікується ефективний розвиток річкової логістики, покращення конкурентоспроможності України у світовому масштабі. Для держави активізація перевезень ВВТ надасть поштовх для посилення торгово-економічних міжнародних зав’язків, перенесення частини вантажопотоків з автошляхів, що в свою чергу забезпечить значну економію коштів дорожнього фонду на ремонт доріг, збільшить надходження до бюджетів всіх рівнів у вигляді податків, активізує вітчизняне суднобудування, дасть соціальний ефект у вигляді створення нових робочих місць та справить позитивний екологічний ефект, оскільки ВВТ є одним з найменш шкідливих видів транспорту для навколишнього середовища.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Кабінет Міністрів України (розробник - Міністерство інфраструктури України).

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення триває з 21.09.2021 по 21.10.2021

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Зауваження і пропозиції до Звіту та проєкту Стратегії необхідно  подавати в письмовій формі та в електронному вигляді до Управління морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України на адресу: пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135 або на електронну адресу: innamoskalenko@mtu.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дати публікації. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

Громадські слухання не заплановані.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Міністерство інфраструктури України, Управління морського та річкового транспорту, на адресу: пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135.

Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури (www.mtu.gov.ua) розділі «Діяльність» – «Оголошення».

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Зауваження і пропозиції до Звіту та проєкту Стратегії подаються в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) до Управління морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України на адресу: пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135 або на електронну адресу: innamoskalenko@mtu.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дати публікації. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

 1. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2009/ns_rik/ns_u/dvsr_u2008.zip.
 2. Головне управління статистики у Полтавській області. URL: http://www.pl.ukrstat.gov.ua/
 3. Гупалюк Ю. І. Нормування шумового навантаження на міські системи.  URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/15.pdf
 4. Демографічна ситуація у Миколаївській області у 2020 році. URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/
 5. Державна служба статистики України. Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря  від пересувних джерел забруднення у 2015 році : стат. бюлетень. К. : Державна служба статистики України, 2016. 45 с. [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/bl/06/bl_vzrpg2015pdf.zip
 6. Економічна статистика / Навколишнє природне середовище [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm
 7. Інформаційно-аналітична довідка про стан водних ресурсів держави та особливості сільськогосподарського виробництва в умовах змін клімату. URL: http://naas.gov.ua/upload/iblock/78a/Інформаційна довідка 4.05.2020-конвертирован.pdf.
 8. Інформація про соціально-економічний розвиток м. Києва за 2020 рік. URL:https://dei.kyivcity.gov.ua/content/2020a.html
 9. Концепція державної політики реформування сфери охорони культурної спадщини URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245358162
 10. Малюга В.М., Юхновський В.Ю. Принципи формування екологічної мережі України. Лісове і садово-паркове господарство. 2012. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2012_1_10
 11. Публічний звіт Держенергоефективності: підсумки 2020 року. 28.01.2021. URL: https://saee.gov.ua/sites/default/files/ZVIT_SAEE_2020_0.pdf

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Проведення транскордонних консультацій щодо проєкту Стратегії не передбачається.

 

Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Аналітичні матеріали до проєкту Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року



ВСІ Оголошення