Для людей
з порушенням зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    24 Листопада 2021, 16:27
Версiя для друку


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 № 191

«Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування»
24 Листопада 2021, 16:27

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства інфраструктури України від 04 березня 2020 року № 191 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 березня 2020 року за № 278/34561 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ прийнято з метою створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень з урахуванням основних вимог законодавства Європейського Союзу, відпрацювання технічних та технологічних особливостей реалізації доступу до залізничної інфраструктури при відкритті конкурентного ринку залізничних перевезень, дослідження ризиків в організації безпеки руху при експлуатації приватних локомотивів в умовах конкурентного ринку залізничних перевезень.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Виконання заходів з відстеження результативності наказу проводилося у період з 02.10.2021 по 02.11.2021.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження результативності. 

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження результативності наказу використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося шляхом    збирання та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів господарювання.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу таких показників: кількість суб’єктів господарювання, на які поширюватиметься дія регуляторного акта, кількість тягового рухомого складу, що буде задіяний суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта, обсяг вантажоперевезень (вантажообіг, ткм), що здійснюється суб’єктами господарювання в рамках експериментального проєкту, кількість транспортних подій та інцидентів за участі приватних локомотивів, розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, розмір коштів і час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширювалась дія регуляторного акта – 14 суб’єктів господарювання.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 26 серпня 2020 року № 540 «Про визначення переліку учасників експериментального проєкту та дільниць залізничних колій загального користування для здійснення курсування приватних локомотивів» (із змінами) 2 суб’єкта господарювання включені до переліку учасників, допущених до експериментального проєкту, та дільниць залізничних колій загального користування для здійснення курсування приватних локомотивів (далі – перелік).

Між АТ «Укрзалізниця» та суб’єктами господарювання, включених до переліку, укладено договори про допуск приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами залізничних колій загального користування (далі – договір). У 2020 році та 2021 році укладено по одному договору.

Оскільки експериментальний проєкт щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування
(далі – експериментальний проєкт) розпочато вперше в Україні, значну кількість часу витрачено АТ «Укрзалізниця» та суб’єктами господарювання, включених до переліку, на технічні та організаційні заходи, спрямовані на укладання договорів, а також проходження технічних процедур, пов’язаних з доступом до інфраструктури залізничного транспорту загального користування. Фактичне виконання суб’єктами господарювання робіт на коліях загального користування, відповідно до договорів, не розпочато.

Значення показників результативності акта, таких, як кількість тягового рухомого складу, що був задіяний суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта, обсяг вантажоперевезень (вантажообіг, ткм), що здійснювався суб’єктами господарювання в рамках експериментального проєкту, кількість транспортних подій та інцидентів за участі приватних локомотивів, розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів – відсутні.

Розмір коштів, витрачених АТ «Укрзалізниця», суб’єктами господарювання, які беруть участь в експериментальному проєкті, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта – від 1,2 млн грн до 265,9 млн грн.

Витрати суб’єктів господарювання залежали від кількості дільниць, які суб’єкти господарювання заявили до участі в експериментальному проєкті. Суб’єкти господарювання, щодо яких не прийнято рішення стосовно допуску до участі в експериментальному проєкті (через порушення вимог Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування) несли витрати на адміністративні процедури.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта високий. Наказ опубліковано в офіційному друкованому виданні бюлетені «Офіційний вісник України» від 24.03.2020 № 23, розміщено на офіційному вебсайті Верховної Ради України, включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація регуляторного акта дає можливість відпрацювати механізм допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта показала, що з прийняттям акта не повною мірою вдалося досягти задекларованих цілей, на що вплинуло:

довготривала підготовка суб’єктів господарювання до роботи на коліях загального користування, що пов’язано з питанням безпеки перевезень (проходження технічних процедур, пов’язаних з доступом до інфраструктури залізничного транспорту загального користування);

низька підготовка суб’єктів господарювання в частині забезпечення безпеки перевезень (розробка та впровадження Системи управління безпекою (СУБ));

відсутність реформи системи тарифоутворення на послуги залізничного транспорту, що частково знижує можливості приватних перевізників.

Проте суб’єкти господарювання висловили бажання щодо продовження строку реалізації експериментального проєкту. Враховуючи прохання бізнесу, а також те, що цілі регуляторного акта не були досягнуті на 100 %, Мінінфраструктури підготовлено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1043», стосовно продовження строку реалізації експериментального проєкту до 04.12.2022.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

 ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів