Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    15 Грудня 2021, 11:35
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку та умов укладення договорів щодо внесення суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту
15 Грудня 2021, 11:35

Міністерством інфраструктури України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов укладення договорів щодо внесення  суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту» (далі – проєкт акта) з метою:

створення ефективного механізму залучення приватних інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, що є об’єктами державної власності;

забезпечення реалізації положень статті 10 Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;

розв’язання проблеми, встановленої Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року (далі – НТС 2030), схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 430, та досягнення і виконання завдання, передбаченого Планом заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (далі – План заходів), затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 321;

забезпечення можливості компенсації інвестицій, внесених в об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, що є об’єктами державної власності, що сприятиме залученню відповідних інвестицій та, відповідно, розвитку внутрішнього водного транспорту.

На цей час існує проблема недостатнього фінансування галузі внутрішнього водного транспорту, у тому числі у зв’язку з відсутністю протягом тривалого часу базового закону в галузі.

03 грудня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внутрішній водний транспорт» (далі – Закон), який набирає чинності, за винятком окремих положень, які набирають чинності через три роки з дня його опублікування, з 01 січня 2022 року. Законом передбачено утворення підприємства з обслуговування внутрішніх водних шляхів, з метою їх утримання у судноплавному стані.

Згідно з частиною четвертою статті 12 Закону забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах та шляхові роботи можуть здійснюватися за рахунок залучення інвестицій від суб’єктів господарювання у порядку, визначеному статтею 10 цього Закону.

Частиною першою статті 10 Закону встановлено, що пріоритетні напрями інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту визначаються Стратегією розвитку внутрішнього водного транспорту України, зокрема щодо:

1) запровадження інноваційних енергоефективних та екологічно безпечних технологій;

2) розвитку та модернізації мережі внутрішніх водних шляхів;

3) будівництва стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;

4) підвищення рівня безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

5) розвитку туристичної та спортивної інфраструктури, у тому числі міжнародної, на внутрішніх водних шляхах;

6) здійснення компенсаційних відновлювальних заходів з метою відтворення природних ресурсів, що зазнали негативного впливу внаслідок днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах.

Також необхідно зазначити, що розділом «Інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні проекти» НТС 2030, до загальних проблем, що потребують розв’язання, віднесено зокрема відсутність механізму компенсації інвестицій у стратегічні об’єкти транспорту. Пунктом 76 Плану заходів поставлено завдання розроблення та впровадження механізму заохочення та компенсації інвестицій в стратегічні інвестиційні та інноваційні проєкти, заходом з реалізації якого передбачено розроблення нормативно-правового акта, що регулюватиме порядок та умови компенсації інвестицій в стратегічні інвестиційні та інноваційні проєкти у сфері морського і річкового транспорту.

Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначено Законом України «Про інвестиційну діяльність» (далі – Закон № 1560).

Згідно зі статтею 9 Закону № 1560 основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).

Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству, є виключною компетенцією суб’єктів інвестиційної діяльності. Процедура є добровільною.

Проєкт акта передбачає встановлення порядку подання інвестором, який має намір внесення інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури пропозицій (звернення) щодо внесення інвестицій, вимоги до такого звернення, порядок розгляду підприємством, яке утримує стратегічні об’єкти інфраструктури, отриманих пропозицій, порядок прийняття підприємством рішення за результатами розгляду пропозицій, перелік умов, які обов’язково повинен містити договір інвестування, умови, за яких договір інвестування укладається, випадки, коли інвестор втрачає право на компенсацію за договором інвестування та коли підприємство не погашає грошові зобов’язання перед інвестором, окремі права інвестора у разі укладення договору інвестування.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта можуть надсилатися зацікавленими юридичними та фізичними особами протягом 30 днів з дня його оприлюднення до Управління морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України на адресу: просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135, або в електронному вигляді на електронну адресу: rebenok@mtu.gov.ua

Проєкт постанови «Про затвердження Порядку та умов укладення договорів щодо внесення суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту»

Порядок та умови укладення договорів щодо внесення суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту

Аналіз регуляторного впливу до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов укладення договорів щодо внесення суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту»

Пояснювальна записка до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов укладення договорів щодо внесення суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту»


Проєкт постанови «Про затвердження Порядку та умов укладення договорів щодо внесення суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту» (зі змінами від 22.02.2022)

Порядок та умови укладення договорів щодо внесення суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту (зі змінами від 22.02.2022)

Аналіз регуляторного впливу до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов укладення договорів щодо внесення суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту» (зі змінами від 22.02.2022)ВСІ Оголошення