Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    19 Січня 2022, 10:00
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування
19 Січня 2022, 10:00

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування» (далі – проєкт акта) розроблено з метою удосконалення та уточнення деяких положень єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065 (далі – Єдині вимоги) в частині прав та обов’язків інженера-консультанта відповідно до загальновизнаних світових практик застосування міжнародних форм договорів (зокрема, усталених форм контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIС), а також узгодження Єдиних вимог з метою, визначеною в Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382 (далі – Цільова програма), та оптимальним варіантом реалізації цієї програми, а також пріоритетами державної політики у сфері автомобільних доріг, визначеними в Законі України «Про автомобільні дороги» (далі – Закон).

Проєктом акта передбачається:

1) доповнити перелік обов’язків інженера-консультанта:

відповідно до умов договору про надання дорожніх консультаційних послуг здійснювати управління проектом;

консультувати замовника з питань, зокрема, отримання вихідних даних, у тому числі здійснювати координацію проектувальників при складанні завдання на проєктування та розробленні проєктної документації.

2) доповнити перелік прав інженера-консультанта: відповідно до умов договору про надання дорожніх консультаційних послуг організовувати розроблення інвестиційного проекту та техніко-економічного  обґрунтування;

3) конкретизувати міжнародні форми договорів, які можуть бути застосовані під час визначення прав та обов'язків замовника, підрядника та інженера-консультанта: принципи та умови контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIС);

4) визначити вимоги до інженера-консультанта з урахуванням абзацу десятого статті 96 Кодексу законів про працю України.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта від фізичних та юридичних осіб слід надсилати на адресу: Департамент дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури, 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14; hrytsak@mtu.gov.ua та на адресу Державної регуляторної служби України.

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування"

Порівняльна таблиця до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування»

Зміна до Плану підготовки регуляторних актів у Міністерстві інфраструктури України на 2022 рік

Зміни, що вносяться до єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Ukrainian → Russian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy


ВСІ Оголошення