Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    23 Березня 2023, 13:37
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання виконання вимог Закону України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому»
23 Березня 2023, 13:37

1. Розробник:

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проектом постанови передбачається затвердити Порядок поширення дії Закону України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» на об’єкти будівництва та їх складові частини, які після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта стануть самостійними об’єктами нерухомого майна (квартира, гаражний бокс,  інше житлове або нежитлове приміщення, машиномісце тощо), право на виконання будівельних робіт щодо яких набуто до набрання чинності цього закону (далі – Порядок).

Порядком визначаються умови яким має відповідати замовник для прийняти рішення про поширення дії закону, а також визначається процедура актуалізації відомостей (даних) в Єдиній державній електронній системи у сфері будівництва (далі – електронна система), проходження процедури верифікації відомостей про фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, юридичних осіб, які здійснювали залучення коштів шляхом відчуження майнових прав, емітентів цільових корпоративних облігацій, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, через які здійснювалось залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, а також про осіб та про укладені з ними правочини, які передбачають право на отримання об’єкта будівництва або його складових частин у власність після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Також Порядком передбачається отримання банківських гарантій на користь осіб, які відповідно до укладених після набрання чинності цим Порядком правочинів набувають право на отримання об’єкта будівництва або його складових частин у власність після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, щодо відсутності прав третіх осіб на такі об’єкти – для юридичних осіб, які здійснювали залучення коштів шляхом відчуження майнових прав а також визначення замовником будівництва переліку майбутніх об’єктів нерухомості, які складатимуть гарантійну частку (крім випадків якщо залучення коштів для фінансування (інвестування) будівництва об'єкта здійснюється через фонди фінансування будівництва).

Прийняття рішення замовником будівництва реалізується через подання заяви щодо державної реєстрації.

Проектом постанови також пропонується внесення змін до:

Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 та Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681, якими визначається механізм та процедура здійснення актуалізації відомостей (даних) в електронній системі;

Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, та до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141, якими забезпечується механізм реалізації державної реєстрації спеціального майнового права, права інвестора;

Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021
№ 690, якими уточнюється порядок подання заяви для присвоєння, зміни, коригування, анулювання адреси.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта розміщено на офіційному вебсайті Мінінфраструктури (www.mtu.gov.ua). 

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення. 

5. Зауваження та пропозиції направляти на адресу:

Зауваження та пропозиції до проекту акта від фізичних та юридичних осіб слід надсилати на адресу: KorniienkoIVV@minregion.gov.ua та на адресу Державної регуляторної служби України.

 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту постанови

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК поширення дії Закону України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому»

 ВСІ Оголошення