Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    5 Грудня 2023, 17:58
Версiя для друку


Перетин кордону за системою “Шлях”: до уваги заявників-волонтерів, які звертаються до Міністерства

5 Грудня 2023, 17:58

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури інформує про правила подання заяв для внесення водіїв, що забезпечують перевезення гуманітарних вантажів, до системи “Шлях”.

У першу чергу йдеться про розгляд заяв лише від суб’єктів, які відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» мають право бути отримувачами гуманітарної допомоги, а саме:

 • а) громадські об’єднання, у тому числі громадські об’єднання ветеранів війни, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, підприємства та організації, засновані ними та створені у порядку, визначеному Законом України "Про громадські об’єднання",  для здійснення їхньої статутної діяльності без мети одержання прибутку;

 • б) неприбуткові державні та комунальні підприємства, установи, організації та органи місцевого самоврядування;

 • в) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та/або інший уповноважений центральний орган виконавчої влади - для забезпечення сил цивільного захисту, що підпорядковані таким органам;

 • г) Товариство Червоного Хреста України та його обласні і місцеві організації із статусом юридичної особи, через які це товариство здійснює свою діяльність відповідно до Статуту Товариства Червоного Хреста України та Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України";

 • ґ) благодійні організації, утворені у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

 • д) релігійні організації, зареєстровані у порядку, визначеному Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";

 • е) установи, підприємства, заклади незалежно від форми власності, що здійснюють реабілітацію осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, надавачі соціальних послуг, внесені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

 • є) надавачі медичних та/або реабілітаційних послуг незалежно від форми власності, що уклали договір про медичне обслуговування населення з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління суб’єктів сектору безпеки і оборони;

 • ж) відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, акредитовані в Україні;

 • з) представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні (без створення юридичної особи);

 • и) дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні.

Рішення про включення водія до інформаційної системи «Шлях» приймається шляхом видання наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури за результатами розгляду наступних документів надісланих одним пакетом на офіційну електронну адресу Міністерства miu@mtu.gov.ua :

1) Заява за формою, яка підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) керівника суб’єкта отримувача гуманітарної допомоги та подається в електронній формі у форматі PDF/A з можливістю їх копіювання та оброблення. 

2) Обґрунтування (згода) отримувача гуманітарної допомоги на її одержання за формою (Додаток 2), яке підписується за допомогою КЕП керівника суб’єкта отримувача гуманітарної допомоги та подається в електронній формі у форматі PDF/A з можливістю їх копіювання та оброблення. 

3) Обґрунтування (пропозиція) відправника (донора) гуманітарної допомоги про її надання за формою (Додаток 3), яке підписується керівником суб’єкта надання гуманітарної допомоги, скріплюється печаткою (за наявності) та подається в електронній формі у форматі PDF/A

У разі якщо Мінінфраструктури щодо вказаного заявника вже приймалось рішення про надання дозволу на виїзд військовозобов’язаних чоловіків за межі України з метою ввезення гуманітарної допомоги, до заяви обов’язково додаються якісно відскановані митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (з відбитком особистої номерної печатки уповноваженої особи Держмитслужби України), а також документи, що засвідчують передання вказаної допомоги відповідним військовим формуванням/закладам охорони здоров’я чи розподіл допомоги серед населення тощо.

Мінінфраструктури шляхом надсилання на електронну адресу заявника інформує про відсутність підстав для прийняття обґрунтованого рішення у зв’язку з наступним:

 1. у заяві не дотримано вимог, передбачених формою, та/або відсутні обов’язкові додатки до заяви;

 2. інформація, наведена у заяві, не відповідає інформації, що наведена у додатках до заяви; 

 3. заява чи додатки до неї містять недостовірну інформацію;

 4. в заяві зазначено інформацію про транспортування гуманітарного вантажу для потреб Збройних Сил/ інших утворених відповідно до законів України військових формувань, проте обґрунтування (згода) на отримання гуманітарної допомоги від військового формування відсутнє;

 5. в заяві зазначено інформацію про транспортування медичних вантажів, проте обґрунтування (згода) на отримання гуманітарної допомоги від медичного закладу відсутнє;

 6. у заяві зазначено особу водія, який на момент подання документів відповідно до інформаційної системи «Шлях» має право виїзду за кордон строком понад 7 днів;

 7. відповідно до інформаційної системи «Шлях» заявник/отримувач гуманітарної допомоги має достатню  кількість водіїв, які вже внесені в систему “Шлях”. 

 8. до заяви додано обґрунтування (згоду) від отримувача/ обґрунтування (пропозицію) від відправника гуманітарної допомоги, видану  більше ніж за 30 днів до моменту подання заяви;  

 9. в заяві зазначено необґрунтовану кількість транспортних засобів та водіїв, необхідних для перевезення гуманітарної допомоги з урахуванням вантажопідйомності транспортних засобів, зазначених у заяві та ваги (орієнтовного об’єму) гуманітарного вантажу, зазначеної в обґрунтуванні (згоді), а також місця відправлення та доставки гуманітарної допомоги; 

 10. у додатках відсутнє обґрунтування щодо кількості водіїв, необхідних для перевезення гуманітарної допомоги (окрім випадків, якщо водій виїжджає за межі України іншим транспортним засобом з метою перевезення автомобільного транспортного засобу як гуманітарної допомоги);

 11. до заяви не додано документи, що підтверджують виконання мети отримання попереднього дозволу для виїзду за кордон водіїв, зазначених у заяві (митних декларацій, звітів про розподіл гуманітарної допомоги);

 12. відомості про організацію (код ЄДРПОУ, ПІБ директора, ПІБ уповноваженої особи, місцезнаходження організації), що зазначені у заяві чи додатках не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 13. реквізити (підпис, печатка, штамп) на обґрунтуванні (пропозиції) відправника (донора) мають ознаки підроблення шляхом штучного накладання таких реквізитів за допомогою комп’ютерних програм та обладнання; 

 14. інформація про наявність в особи посвідчення водія не підтверджується за даними ресурсу «Перевірка посвідчення водія» Головного сервісного центру МВС;

 15. відповідно до посвідчення водія в особи відсутнє право керування транспортним засобом відповідної категорії;

 16. географічна неможливість перевезення автомобільним транспортним засобом вантажів з країни, з якою в України відсутнє сухопутне/автомобільне сполучення, за відсутності уповноваженого представника донора на територіях, з якими таке сполучення існує;

 17. за наданим обґрунтуванням (згодою) отримувача/ обґрунтуванням (пропозицією) донора гуманітарної допомоги вже приймалось рішення про виїзд водіїв за межі України;

 18. в  Мінінфраструктури наявна інформація про недотримання мети виїзду за межі України та/або строків перебування за межами України водіями, які були включені до системи «Шлях» за попередніми заявами отримувача гуманітарної допомоги;

 19. в Мінінфраструктури наявна інформація щодо належності водія до осіб, визначених пунктом 2-14 Правил; 

 20. в  Мінінфраструктури наявна інформація від територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо ухилення водія від призову під час мобілізації на особливий період;

Нагадаємо, що водії, які перетинають межі кордону України на підставі п. 2-8 Правил можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з моменту перетину державного кордону в межах строку дії наказу Мінінфраструктури

Окрім того, на вказаних водіїв поширюється обов’язок здійснити митне оформлення вантажів відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Просимо враховувати, що внесення водія до системи «Шлях» не гарантує перетину кордону. Кінцеве рішення про перетин кордону конкретним водієм ухвалюють прикордонники після перевірки всіх необхідних документів. 

Важливо: у разі, якщо заявник отримав на електронну адресу наказ Мінінфраструктури, необхідно перевірити наявність відомостей щодо водіїв у системі «Шлях» за посиланням

У разі відсутності інформації щодо водія в системі «Шлях» необхідно повідомити за тел. 044 350 43 04, зазначивши реквізити наказу та ПІБ водія, відомості щодо якого відсутні у системі «Шлях».

 

 ВСІ Оголошення