Для людей
з порушенням зору

    Плани    14 Травня 2024, 16:35
Версiя для друку


Державна фінансова підтримка громад через ДФРР

14 Травня 2024, 16:35

Міністерство працює над змінами законодавства, які мають за мету переформатувати Державний фонд регіонального розвитку у фінансовий інструмент, який дозволить реалізувати рекомендації Світового Банку, які викладені у Діагностичному звіті щодо управління публічними інвестиціями (PIM) та виконати вимоги Регламенту ЄС “Про створення Українського фонду” щодо забезпечення фінансування за рахунок коштів Компоненту 1 Українського фонду потреб відновлення, відбудови та модернізації субнаціональних органів влади України, зокрема органів місцевого самоврядування.

Механізм фінансування відновлення на місцевому рівні буде заснований на стратегічних планувальних документах. На національному рівні - це оновлена Державна стратегія регіонального розвитку на період 2021-2027, яка на регіональному та місцевому рівні втілюється через відповідні регіональні стратегії, стратегії розвитку громад та плани заходів.  Це забезпечить досягнення стратегічних національних цілей та згуртованість на регіональному та місцевому рівнях. Міністерство спільно з партнерами з розвитку та проєктами міжнародної технічної допомоги наразі працює над оновленням архітектури планувальних документів на місцевому рівні, і ставить собі за мету їх поєднання з програмним підходом до відновлення на місцевому рівні та майбутнім фінансуванням ЄС.

Незмінним лишається спрямування коштів ДФРР на програми, що мають на меті досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку, та інших документів стратегічного планування державної регіональної політики. Заявниками програм є місцеві ради (сільські, селищні, місцеві) та обласні ради. Всі програми  подаються заявниками через екосистему DREAM.

Концепція реформування ДФРР передбачає, зокрема, розширення джерел його наповнення. В оновленому ДФРР 3.0. буде два таких джерела:

  • Загальний фонд держбюджету (1.5% від загального обсягу доходів загального фонду держбюджету). Відповідна норма наразі призупинена на час дії воєнного стану та 1 рік з моменту його закінчення або скасування.
  • Спеціальний фонд держбюджету. Це надходження від:

                  - Європейського Союзу, отримані на безоплатній та безповоротній основі в обсязі, який визначається acquis Європейського Союзу, що виділяються Україні на потреби органів місцевого самоврядування у відновленні, відбудові та модернізації;

                  - урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ в обсязі, визначеному законодавством та/або міжнародними договорами, що виділяються Україні на потреби органів місцевого самоврядування у відновленні, відбудові та модернізації.

Реформований ДФРР 3.0. включатиме три кошики, які відрізнятимуться джерелами наповнення та механізмом виділення фінансування.

         ПЕРШИЙ КОШИК. Бюджет участі. Частина загального обсягу ДФРР (10% але не більше 2 млрд. гривень) за рахунок загального фонду держбюджету спрямовується на реалізацію локальних проектів громад, які відбираються шляхом участі громадян у голосуванні за проекти. Попередньо проекти відбираються регіональними комісіями за визначеними критеріями і оцінюються на відповідність вимогам законодавства комісією на національному рівні, але остаточне рішення щодо виділення фінансування вирішується шляхом голосування громадян за допомогою «ДІЯ». Такий підхід забезпечить залучення організацій громадянського суспільства та громадян до процесів відбудови з забезпеченням прозорості та підзвітності таких процесів.

         ДРУГИЙ КОШИК. Кошти ЄС. Відповідно до вимог ЄС щодо забезпечення фінансування за рахунок цих коштів виключно потреб відновлення, відбудови та модернізації органів місцевого самоврядування зараховується до спеціального фонду ДФРР і спрямовується, у вигляді субвенцій громадам/областям на реалізацію програм у найбільш постраждалих регіонах/громадах.

Наразі це найбільш реальне джерело фінансування, оскільки відповідно до статей 16(4) та 17 Регламенту ЄС “Про створення Українського Фонду” щонайменше 20% безповоротної фінансової підтримки Компонента 1 Українського Фонду виділяється на потреби відновлення, відбудови та модернізації субнаціональних органів влади України, зокрема органів місцевого самоврядування.

Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку у складі спеціального фонду здійснюється з урахуванням наступних особливостей:

Програми (портфелі проектів), розроблені за участю громадськості, подаються в електронному вигляді до Мінінфраструктури. Ці програми мають бути спрямовані на відновлення, відбудову та модернізацію. Програми розглядаються на відповідність визначеним критеріям та проходять процедуру пріоритизації.

Моделювання розподілу субвенцій та фінансових параметрів програм залежить від обраних сценаріїв, а також критеріїв, які стосуються власників програми (вага 80%) та змісту програми (вага 20%).

Для пріоритезації в частині критерію, який стосується власника програми будуть враховуватися наступні індикатори:

А. % відтік населення;

Б. Зменшення обсягів надходжень від сплати податків та зборів до загального фонду місцевого бюджету;

В. Співвідношення кількості зруйнованих об’єктів до кількості населення (на базовий рік - 2021) .

Критерій зміст програми оцінюється, в тому числі за такими індикаторами:

А. Співвідношення проєктів з актуальними ПКД (з 2021) до проєктів без ПКД.

Б. Співвідношення секторів в програмі.

В. Співвідношення користувачів проєктів до загальної вартості проєктів.

 

Міжвідомча робоча група, до складу якої в обов’язковому порядку включаються представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, за результатами розгляду, оцінки відповідності критеріям, яким мають відповідати програми та їх пріоритезації, подає Уряду для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм (визначається % співфінансування з державного бюджету запропонованих громадами/регіонами програм).

 

         ТРЕТІЙ КОШИК. Частина загального обсягу ДФРР (спеціальний чи загальний фонд держбюджету) спрямовується на:

1. Надання державних гарантій уповноваженим банкам за кредитами ОМС та комунальних підприємств для впровадження розвиткових проектів, які визначені в стратегії розвитку громади.

Надання гарантій за кредитами дозволить банкам розширити перелік потенційних для кредитування ОМС та комунальних підприємств.

В залежності від потреб і можливостей громад можуть розглядатись різні варіанти надання гарантій для кредитування ОМС та комунальних підприємств в рамках ДФРР.

Виплата грошових коштів уповноваженим банкам у разі настання гарантійних випадків.

2. Здешевлення кредитів шляхом погашення відсотків за кредитом в повному або частковому обсязі (за прикладом програми 5-7-9) для проєктів, які визначені в стратегії розвитку громади, з метою зменшення витрат місцевого бюджету на обслуговування запозичення.

3. Надання грантів для підготовки проєктної документації на проєкти, які визначені в стратегії розвитку громади, з метою стимулювання ОМС користуватись кредитним механізмом. 

Адміністрування кредитів здійснюється уповноваженими банківськими установами.

4. Надання фінансових ресурсів ДФРР в адміністрування уповноваженим банківським установам.

РЕФОРМУВАННЯ ДФРР ПЕРЕДБАЧАЄ:

Внесення змін до:

Бюджетного кодексу України

Закону України «Про засади державної регіональної політики»

Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»

Постанови КМУ від 18.03.2015 р. № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку»

Потребують розроблення:

Порядок функціонування Міжвідомчої робочої групи (постанова КМУ)

Методичні рекомендації щодо пріоритезації програм (портфелів проєктів) з метою визначення обсягу їх фінансування з ДФРР (наказ Мінінфраструктури)

Методичні рекомендації щодо відстеження витрат (наказ Мінінфраструктури).

 

ПЕРШИЙ КОШИК. Механізм відбору інвестиційних проєктів місцевого рівня з використанням Єдиного порталу державних послуг Дія в межах бюджету участі Державного фонду регіонального розвитку

ДРУГИЙ КОШИК. Механізм відбору програм для забезпечення потреб відновлення, відбудови та модернізації субнаціональних органів влади України, зокрема місцевого самоврядування

ТРЕТІЙ КОШИК. Концептуальна записка. Механізм компенсації відсотків та комісій за надання кредитів для фінансування інвестиційних проєктів місцевого та регіонального рівнів з використанням Державного фонду регіонального розвиткуВСІ Плани