Для людей
з порушенням зору

    Звіти    13 Травня 2015, 17:59
Версiя для друку


Звіт про результати виконання Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки у 2014 році

13 Травня 2015, 17:59

Звіт про результати виконання Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки у 2014 році

Пояснювальна записка
 
1. Назва державної (цільової) програми.
Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010 -2019 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390 (із змінами та доповненнями) (далі – Програма).
 
2. Державний замовник та виконавець програми.
Міністерство інфраструктури України.
 
3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:
1. Удосконалення законодавства у сфері залізничного транспорту.
Розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Постанова), яка набула чинності 04.07.2014.
Також здійснюються заходи з підготовки до погодження у встановленому порядку проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження статуту ПАТ «Українська залізниця» та персонального складу його органів (наглядової ради, правління та ревізійної комісії).
2. Розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті.
Міністерством інфраструктури видано наказ від 09.07.2014 № 301 «Про заходи щодо реорганізації Укрзалізниці, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування та інші заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», яким, зокрема, визначено терміни проведення інвентаризації майна підприємств, установ та організацій залізничного транспорту та створено відповідні інвентаризаційні комісії.
Проведено інвентаризацію майна підприємств, установ та організацій залізничного транспорту, а також господарських товариств, 100 % акцій яких вноситься до статутного капіталу ПАТ «Українська залізниця».
Проведено конкурс на закупівлю послуг з проведення незалежної оцінки майна, однак колегією Антимонопольного комітету України 19.09.2014 прийнято рішення, яким Укрзалізницю зобов’язано відмінити процедуру закупівлі послуг з проведення незалежної оцінки майна. Укрзалізницею подано позовну заяву щодо судового оскарження рішення. Суд задовольнив позов Укрзалізниці до Антимонопольного комітету України у повному обсязі і скасував рішення Антимонопольного комітету України щодо відміни результатів конкурсу. 08.12.2014 Вищий господарський суд підтвердив рішення окружного суду м. Києва щодо незаконності дій Антимонопольного комітету України.
16.12.2014 комітет з конкурсних торгів Укрзалізниці акцептував пропозицію відкритих конкурсних торгів компанії Deloitte&Touche з проведення незалежної оцінки майна Укрзалізниці, як найкращу з усіх запропонованих компаніями-оцінювачами. 26.12.2014 підписано відповідний контракт.
6. Підвищення рівня прозорості фінансово-господарської діяльності у сфері залізничного транспорту.
З метою виконання поставлених завдань проводились підготовчі роботи, щодо розробки нормативних документів, які забезпечать роздільний облік доходів, витрат і фінансових результатів за видами господарської діяльності, які будуть запровадженні після створення ПАТ «Укрзалізниця» (розроблено методичні рекомендації щодо роздільного обліку доходів, витрат і фінансових результатів за видами економічної діяльності ПАТ «Українська залізниця» та продовжуються виконуватись роботи з розробки облікової політики ПАТ «Українська залізниця»).
8. Підвищення рівня соціального захисту працівників залізничного транспорту.
З метою реалізації соціального партнерства, регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин на залізничному транспорті між Державною адміністрацією залізничного транспорту та профспілками укладена Галузева угода (далі – Галузева угода), дію якої продовжено на 2014-2015 роки.
Спільною постановою Державної адміністрації залізничного транспорту та профспілок від 12.09.2014 Галузева угода була доповнена соціальними гарантіями захисту залізничників, мобілізованих на військову службу та залізничників і їх сімей, постраждалих від бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. (Спільною постановою від 26.09.2014 Галузевої угоди вищевказані соціальні гарантії запроваджені з 18.03.2014).
З метою удосконалення якісного складу працівників, на залізничному транспорті функціонує система професійного навчання та підвищення кваліфікації.
9. Автоматизація управлінських та виробничих процесів.
Укрзалізницею щорічно затверджується План заходів Укрзалізниці, в якому визначено основні завдання та заходи, в тому числі по автоматизації управлінських та виробничих процесів. Зокрема, здійснюється розробка:
- технологічно-методичних матеріалів з організації системи дистанційного навчання та підвищення кваліфікації фахівців Товариства та конфігураційних скриптів системи дистанційного навчання та підвищення кваліфікації;
- функціонального складу АРМ по роботі з податковим обліком;
- програмного забезпечення формування аналітичної звітності стану виробничих запасів залізниць;
- програмного забезпечення формування рознарядок на відвантаження матеріально-технічних ресурсів по рівнях фінансування;
- автоматизованої системи ведення фінансової звітності підприємств залізничного транспорту (робота виконана);
- технології та програмного забезпечення системи контролю процесів доставки  вантажів під час обслуговування клієнтів залізниці;
- програмного забезпечення з оформлення повідомлень про збирання вагонів, пам’яток ф.ГУ-45 та відомостей ГУ-46 і ГУ-46а в електронному вигляді;
- технічного завдання на підсистему ведення ТРА станцій на базі моделі стаціонарних об’єктів АСК ВП УЗ-Є;
- функціональних підсистем системи електронного маршруту машиніста з використанням інформації від пристроїв залізничної автоматики.
10. Інтеграція залізничного транспорту до Європейської та світової транспортної системи.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС обумовило необхідність прискорення євроінтеграційних процесів та більш повного врахування вимог європейського законодавства.
Для адаптації роботи залізниць до європейських норм проводиться:
поступове наближення українського законодавства до законодавства ЄС (імплементація директив та регламентів ЄС в галузі залізничного транспорту);
покращення інфраструктури транспортної мережі Східного партнерства на території України відповідно до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T);
розвиток мультимодальної транспортної мережі, пов’язаної з Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T);
науково-технічне співробітництво та обмін інформацією для розвитку і удосконаленню технологій в галузі залізничного транспорту;
співробітництво між Україною, ЄС і третіми країнами регіону щодо усунення адміністративних, технічних, прикордонних перешкод;
спрощення перетину кордонів;
посилення регуляторного наближення через транспортні режими.
 
4. Обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді
4.1. Обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді, передбачені програмою:
за рахунок коштів державного бюджету – 156 500 тис. грн.;
за рахунок місцевих бюджетів – 1 174 000 тис. грн.;
інші джерела фінансування (кошти залізниць та підприємств залізничного транспорту) – 284 200 тис. грн.
4.2. Планові обсяги та джерела фінансування:
за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок місцевих бюджетів відсутні;
інші джерела фінансування (кошти залізниць та підприємств залізничного транспорту) – 101 784,4 тис. грн.
4.3. Фактичні обсяги та джерела фінансування:
за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок місцевих бюджетів відсутні;
інші джерела фінансування (кошти залізниць та підприємств залізничного транспорту) – 10 390,1 тис. грн.
4.4. Сумарні касові видатки програми у звітному періоді.
 
5. Основні результати виконання програми за поточний рік.
Фактичний стан виконання завдань та заходів, визначених програмою та плановими обсягами фінансування за рахунок коштів залізниць та підприємств залізничного транспорту, за звітний період складає 0,39 % до обсягів, передбачених Програмою, та  10,2% – до планових.
 
Динаміка основних результативних показників програми, які виконані не в повному обсязі 
 

Найменування завдання, показника, які виконані не в повному обсязі

Одиниця виміру

Плановий/фактичний

Причини невиконання/часткового виконання показника

Що зроблено для виправлення ситуації

1. Удосконалення законодавства у сфері залізничного транспорту

Кількість актів

5/2

Проекти нормативно-правових актів будуть розроблені після прийняття нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт України».

 

Проект Закону України «Про залізничний транспорт України» (нова редакція) упродовж 2013-2014 років було розроблено та погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Отримано також висновок Мін’юсту про погодження зазначеного проекту із зауваженнями. Зазначена редакція проекту Закону розроблялася, базуючись на положеннях модельного закону «Про залізничний транспорт», схваленого Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць СНД.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС обумовило необхідність прискорення євроінтеграційних процесів та більш повного врахування вимог європейського законодавства. Зокрема, це стосується і доопрацювання розробленого раніше проекту Закону.

У рамках реалізації проекту Twinning «Надання інституційної підтримки Міністерству інфраструктури України з питань підвищення ефективності роботи та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні» іноземними експертами проведено експертизу законопроекту на відповідність вимогам директив та регламентів ЄС та у листопаді 2014 року надано рекомендації щодо його доопрацювання.

На цей час Мінінфраструктури спільно з європейськими експертами доопрацьовується проект Закону України «Про залізничний транспорт України».

2. Розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті

Кількість заходів

1/0

 

Формування вертикально інтегрованої системи господарського управління залізничним транспортом розпочнеться після державної реєстрації ПАТ «Українська залізниця».

 

3. Створення умов для залучення інвестицій

Запровадження державної підтримки пасажирських перевезень та ліквідація їх фінансування за рахунок доходів від інших видів діяльності залізниць

Компенсація збитків від перевезень пільгових категорій пасажирів і перевезень за регульованими державою тарифами, застосування яких унеможливлює отримання прибутку

 

 

В Державному бюджеті України на 2014 рік видатки не передбачені.

 

Мінінфраструктури листами від 25.11.2013 № 13298/11-10-13 та № 13299/11/10-13 зверталось до Міністерства фінансів України та Кабінету Міністрів України з проханням ініціювати включення коштів, передбачених Програмою у сумі 1 174 000 тис. грн., до видатків державного бюджету на 2014 рік за перевезення пільгових категорій пасажирів і перевезень за регульованими державою тарифами, застосування яких унеможливлює отримання прибутку.

Однак в Державному бюджеті України на 2014 рік відповідні видатки не були передбачені.

4. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на внутрішньому і зовнішньому ринку транспортних послуг

Кількість комплексів

25/0

Утворення та розвиток мережі логістичних комплексів на кожній залізниці – регіональній філії ПАТ «Українська залізниця» відбудеться після його державної реєстрації.

 

6. Підвищення прозорості фінансово-господарської діяльності у сфері залізничного транспорту

Кількість систем

 

 

 

 

 

 

Кількість систем

1/0

 

 

 

 

 

 

 

1/0

Запровадження ведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів за видами господарської діяльності відбудеться після державної реєстрації ПАТ «Українська залізниця». Розробка методики аналізу виконання основних показників ефективності виробничо-економічної діяльності ПАТ «Українська залізниця» його філій та інших структур заплановано після утворення ПАТ «Українська залізниця».

 

10. Інтеграція вітчизняного залізничного транспорту до європейської та світової транспортної системи

Кількість заходів

2

Удосконалення роботи технічних, прикордонних і припортових залізничних станцій – частково виконується

25-26.03.2014 в м. Будапешт, Угорщина відбулася спільна нарада фахівцівУкрзалізниці та Райл Карго Хунгарія щодо організації електронного документообігу. На виконання протокольних рішень фахівцями Укрзалізниці розроблено та направлено проект Угоди для здійснення перевезень порожніх власних та орендованих  вагонів за електронною накладною СМГС.

11-12.06.2014 і 22-23.07.2014 на Львівській залізниці відбулися спільні наради фахівців Укрзалізниці та PKP Cargo (полський оператор залізничного транспорту), Укрзалізниці та ТОВ ЗССК Карго (ТОВ «Залізнична спільнота Карго Словаччина») щодо удосконалення інформаційного обміну та розглянуто можливість застосування електронного документообігу при перевезенні порожніх власних і орендованих вагонів у двосторонньому міждержавному сполученні.

Заплановано розробку «Методичних рекомендації щодо організації передачі вагонів через прикордонні переходи», що включатиме в себе електронний документообіг на прикордонних передавальних станціях та взаємодію автоматизованих систем залізниць органу доходів і зборів.

 
6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання програми.
Протягом усього періоду реалізації Програми фінансування заходів здійснювалось без залучення коштів державного та/або місцевих бюджетів. Державним бюджетом України на 2014 рік також не передбачено відповідних видатків.
Враховуючи вищевикладене, після утворення ПАТ «Українська залізниця» планується внесення змін до Програми у частині уточнення строків, обсягів, джерел фінансування та інших показників виконання Програми відповідно до реальних можливостей державного бюджету та з урахуванням результативності її виконання у минулі роки.


ВСІ Звіти