Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення

ПРОЄКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Денис ШМИГАЛЬ

 

«    »                       2020 р.

 

 

Закон УкраЇни

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо

врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів  на таксі та легковими автомобілями на замовлення

____________________________________________________

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину другу статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2011 р., № 48 – 49, ст. 536; 2013 р., № 2, ст. 4; 2017 р., № 27 – 28, ст. 312; 2018 р., № 6 – 7, ст. 42) доповнити абзацом третім такого змісту:

«Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з наданням послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення, що регулюються Законом України «Про автомобільний транспорт».».

2. У частині другій статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 29, ст. 389; 2017 р. № 4 ст. 36, 2020 р., № 47, ст. 1484) після слів «державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції,» доповнити словами та знаками «державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства на автомобільному транспорті під час проведення контрольного придбання послуг з перевезення пасажирів на таксі чи перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, яке здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»,».

3. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10 – 11, ст. 137; 2014 р., № 8, ст. 88; 2015 р., № 23, ст. 158):

1) у статті 1:

а) доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«автомобільний індивідуальний перевізник легковими автомобілями на замовлення – фізична особа-підприємець, яка здійснює перевезення пасажирів та їх багажу легковими автомобілями на замовлення без застосування праці найманих водіїв, або фізична особа, яка здійснює внутрішні перевезення пасажирів та їх багажу легковими автомобілями на замовлення на підставі патенту на здійснення внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, відомості про яких включено до Реєстру автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення;

автомобільний індивідуальний перевізник на таксі – фізична особа-підприємець, яка здійснює перевезення пасажирів та їх багажу на таксі без застосування праці найманих водіїв, та відомості про яку включено до Реєстру автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення;

автомобільний перевізник легковими автомобілями на замовлення – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює перевезення пасажирів та їх багажу легковими автомобілями на замовлення, відомості про яку включено до Реєстру автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення;

автомобільний перевізник на таксі – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, відомості про яку включено до Реєстру автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення;

інформаційні послуги з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення – прийняття засобами зв’язку (вебсайтами, мобільними додатками, телефонами, додатками до операційних систем електронно-обчислювальної техніки тощо) інформації про потребу у послугах з перевезення пасажирів та їх багажу, передача інформації про перевезення від замовника до автомобільного перевізника на таксі (автомобільного індивідуального перевізника на таксі), або автомобільного перевізника легковими автомобілями на замовлення (автомобільного індивідуального перевізника легковими автомобілями на замовлення) (включає контакти пасажира, пункти відправлення та прибуття), оформлення замовлень на надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу, інформування замовника про фактичного виконавця перевезення, тариф на послугу з перевезення пасажирів та їх багажу, дату і час подачі автомобіля, номерний знак та марку автомобіля,а також фіксаціяздійснення перевезення пасажирів та їх багажу;

інформаційна служба автомобільного перевізника на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення – підрозділ у складі автомобільного перевізника на таксі та (або) автомобільного перевізника легковими автомобілями на замовлення, що надає в порядку, передбаченому законодавством, інформаційні послуги з організації перевезень пасажирів на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення виключно для такого автомобільного перевізника;

контрольне придбання послуг з перевезення пасажирів на таксі чи перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення – удаване придбання послуг з перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення з метою перевірки наявності права на надання послуг з перевезення та (або) інформаційних послуг, а також дотримання автомобільним перевізником, провайдером інформаційних послуг передбачених законодавством вимог при наданні таких послуг;

патент на здійснення внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення (далі – патент) – документ, який засвідчує факт включення фізичної особи до Реєстру  автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення та надає їй право на здійснення діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів та їх багажу легковими автомобілями на замовлення протягом визначеного строку;

провайдер інформаційних послуг з організації перевезень на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення – юридична особа або фізична особа – підприємець, яка надає інформаційні послуги з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення, відомості про яку включено до Реєстру провайдерів інформаційних послуг з організації перевезень на таксі та (aбо) легковими автомобілями на замовлення;

Реєстр автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення (далі – Реєстр автомобільних перевізників) — єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення;

Реєстр провайдерів інформаційних послуг з організації перевезень на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення (далі – Реєстр провайдерів інформаційних послуг) – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про провайдерів інформаційних послуг з організації перевезень на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення;»;

б) абзац двадцять перший після слова «пасажирів» доповнити словами «та їх багажу»;

в) абзац двадцять четвертий виключити;

г) в абзаці шістдесят четвертому слова «з укладанням письмового договору на кожну послугу чи на обумовлений термін обслуговування, у якому визначають умови обслуговування, вартість послуги, термін її виконання та інші положення за домовленістю сторін» замінити словами «з укладанням, у тому числі через провайдера інформаційних послуг, письмового або електронного договору на кожну послугу (із зазначенням контактів пасажира, пункту відправлення та прибуття, фактичного виконавця перевезення, тарифу на послугу з перевезення пасажирів та їх багажу, дати і орієнтовного часу подачі автомобіля, номерного знаку та марки автомобіля) чи на обумовлений термін обслуговування (із зазначенням умов обслуговування, вартості послуги, терміну її виконання та інших положень за домовленістю сторін)»;

ґ) абзац сімдесят другий викласти в такій редакції:

«рейдова перевірка – перевірка транспортних засобів автомобільних перевізників на маршруті руху (перевірка на дорозі) у будь-який час з урахуванням інфраструктури (автовокзали, автостанції, автобусні зупинки, місця посадки та висадки пасажирів, стоянки таксі і транспортних засобів, місця завантаження та розвантаження вантажних автомобілів, контрольно-вагові комплекси та інші об’єкти, що використовуються для забезпечення діяльності автомобільного транспорту)»;

д) в абзаці сімдесят п’ятому слова «автомобільних самозайнятих перевізників» замінити словами «автомобільних індивідуальних перевізників на таксі або легковими автомобілями на замовлення»;

е) абзаци сімдесят шостий, сімдесят сьомий викласти в такій редакції:

«стоянка таксі –  місце для зупинки, стоянки таксі та посадки і висадки пасажирів, визначене відповідними дорожніми знаками, у тому числі в аеропортах, на автомобільних та залізничних вокзалах і станціях, інших інфраструктурних об’єктах, що утворюють попит на послуги з перевезення пасажирів, а також на інших частинах вулично-дорожньої мережі загального користування;

таксі – легковий автомобіль, відомості про який внесено до Реєстру автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення, обладнаний розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, має нанесені  композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків, та може бути обладнаний таксометром;».

2) у статті 3:

а) у частині першій слова «між автомобільними перевізниками, замовниками транспортних послуг,» замінити словами та знаками «між автомобільними перевізниками, у тому числі автомобільними перевізниками на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення, замовниками транспортних послуг, провайдерами інформаційних послуг з організації перевезень на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення,»;

б) доповнити статтю частиною другою такого змісту:

«Дія цього Закону не поширюється на здійснення фізичними особами перевезень пасажирів легковими автомобілями для власних потреб, у тому числі на спільні поїздки легковим автомобілем (карпулінг) – перевезення  легковим автомобілем, яке здійснюється без мети отримання прибутку (безоплатно або на умовах спільного розподілу витрат на здійснення такої поїздки між водієм та пасажирами), за умови, що така поїздка здійснюється водієм для власних потреб за визначеним ним маршрутом та на легковому автомобілі, яким він користується на праві власності або на інших законних підставах.»;

3) у статті 6:

а) у частині сьомій:

абзац другий викласти в такій редакції:

«державний нагляд (контроль) за дотриманням автомобільними перевізниками, у тому числі автомобільними перевізниками на таксі та (або) автомобільними перевізниками легковими автомобілями на замовлення, провайдерами інформаційних послуг з організації перевезень на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення вимог законодавства, норм та стандартів на автомобільному транспорті;»;

доповнити частину після абзацу чотирнадцятого новими абзацами такого змісту:

«ведення Реєстру автомобільних перевізників;

ведення Реєстру провайдерів інформаційних послуг;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим – двадцять першим;

в абзаці двадцять першому слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;

б) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

«Для реалізації повноважень, передбачених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, має право отримувати відомості та користується даними відкритих реєстрів, а також даними інших реєстрів, які ведуть центральні органи виконавчої влади.».

У зв’язку з цим частини восьму – вісімнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою – дев’ятнадцятою;

в) частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:

«державний нагляд (контроль) за дотриманням автомобільними перевізниками, у тому числі автомобільними перевізниками на таксі та (або)  автомобільними перевізниками легковими автомобілями на замовлення,  провайдерами інформаційних послуг з організації перевезень пасажирів на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення  вимог законодавства, норм та стандартів на автомобільному транспорті;»;

г) частину вісімнадцяту після слів «перевезень пасажирів» доповнити словами та знаками «(у тому числі на таксі або легковими автомобілями на замовлення)»;

ґ) після частини вісімнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

«Контрольне придбання послуг з перевезення пасажирів на таксі чи перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення здійснюється посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, та його територіальних органів у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.».

У зв’язку з цим частину дев’ятнадцяту вважати частиною двадцятою;

д) частину двадцяту доповнити другим реченням такого змісту:

«У разі проведення контрольного придбання послуг з перевезення пасажирів на таксі чи перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення автомобільний перевізник, провайдер інформаційних послуг, що будуть перевірятися, про час проведення перевірки не інформуються.»;

4) абзаци третій та четвертий частини четвертої статті 9 виключити;

5) доповнити Закон статтями 91 та 92 такого змісту:

«Стаття 91. Реєстр автомобільних перевізників  

Ведення Реєстру автомобільних перевізників здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється надання послуг з перевезення на таксі або легковими автомобілями на замовлення, використання транспортного засобу для надання послуг з перевезення на таксі або легковими автомобілями на замовлення, якщо відомості про особу, яка надає такі послуги, та (або) транспортний засіб, на якому надаються такі послуги, не внесено до Реєстру автомобільних перевізників.

Відомості, що містяться в Реєстрі автомобільних перевізників, є відкритими і загальнодоступними (за винятком конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини, інформація щодо яких міститься в такому Реєстрі).

Доступ користувачів до відомостей Реєстру автомобільних перевізників здійснюється безоплатно через офіційний вебсайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Стаття 92. Реєстр провайдерів інформаційних послуг  

Ведення Реєстру провайдерів інформаційних послуг здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється надання інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення (крім надання інформаційних послуг інформаційною службою автомобільного перевізника на таксі або легковими автомобілями на замовлення для такого автомобільного перевізника), якщо відомості про особу,яка надає такі послуги, не внесено до Реєстру  провайдерів  інформаційних послуг.

Відомості, що містяться в Реєстрі  провайдерів  інформаційних послуг,є відкритими і загальнодоступними (за винятком конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини, інформація щодо яких міститься в такому Реєстрі).

Доступ користувачів до відомостей Реєстру провайдерів  інформаційних послуг здійснюється безоплатно через офіційний вебсайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.»;

6) статтю 12 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Перевезення пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення підлягають обов’язковому особистому страхуванню від нещасних випадків на транспорті. Страхувальниками з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті є автомобільні перевізники на таксі та легковими автомобілями на замовлення або провайдери інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення на підставі договору, що укладається між провайдерами інформаційних послуг та автомобільними перевізниками.»;

7) у частині п’ятій статті 19 слова «ліцензіатом органу ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом» замінити словами «автомобільним перевізником на таксі у заяві про включення до Реєстру автомобільних перевізників.»;

8) статтю 29 викласти у новій редакції:

«Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах

Автомобільним перевізником, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, є суб'єкт господарювання або автомобільний індивідуальний перевізник, який здійснює свою діяльність на підставі патенту і відповідно до законодавства надає послуги за договором перевезення пасажирів транспортним засобом, що використовується ним на законних підставах. Автомобільний перевізник під час провадження діяльності у сфері перевезення пасажирів на договірних умовах зобов’язаний дотримуватись вимог законів, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та інших нормативно-правових актів.

Надання автомобільним перевізником послуг з перевезення пасажирів, визначених частиною четвертою статті 9 цього Закону, здійснюється відповідно до ліцензії, виданої у порядку, встановленому Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Надання автомобільним перевізником – суб'єктом господарювання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та (або) внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, а також надання автомобільним індивідуальним перевізником послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення здійснюється за умови включення такого перевізника до Реєстру автомобільних перевізників.

Провадження діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів на договірних умовах не допускається за наявності інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Автомобільним індивідуальним перевізником не може бути особа, яка має не зняту або не погашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення злочинів проти життя або здоров'я особи, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи,  проти власності, а також злочинів передбачених статтею 286 Кримінального кодексу України.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону.»;

9) доповнити Закон новими статтями 291, 292, 293 такого змісту:

«Стаття 291. Порядок включення до Реєстру автомобільних перевізників та отримання патенту.

Включення юридичної, фізичної особи-підприємця та фізичної особи до Реєстру автомобільних перевізників здійснюється на підставі заяви, що подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги».

У заяві про включення до Реєстру автомобільних перевізників зазначається:

1) повне найменування та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника – для юридичної особи;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) – для фізичної особи, фізичної особи – підприємця;

2) код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України – для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) – для фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців;

3) місцезнаходження – для юридичної особи або місце проживання – для фізичної особи, фізичної особи – підприємця;

4) контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офіційної сторінки в Інтернеті (за наявності);

5) вид діяльності:

внутрішні перевезення пасажирів на таксі – для юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення – для юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб;

6)інформацію щодо серії та номеру посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії (для автомобільних індивідуальних перевізників);

7) відомості про власні, орендовані, взяті у кредит або лізинг транспортні засоби (транспортний засіб), на яких (на якому) буде здійснюватися діяльність з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі або внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

8) відомості про спеціальне обладнання транспортного засобу (транспортних засобів), який (які) використовуються для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі – для юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, що мають намір здійснювати внутрішні перевезення пасажирів на таксі;

9) строк, на який фізична особа, яка має намір надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, отримує патент.

Фізична особа, яка має намір надавати послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, додає до заяви документ, який підтверджує внесення плати за патент на визначений строк. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу патенту, є копія квитанції виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Патент видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, на платній основі.

Форма заяви про включення до Реєстру автомобільних перевізників та патенту, порядок його отримання та продовження строку його дії, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

Заява про включення до Реєстру автомобільних перевізників підписується уповноваженою особою суб’єкта господарювання, фізичною особою – підприємцем або особисто фізичною особою, яка є відповідальною за достовірність і повноту інформації, зазначеної у заяві.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, протягом п’яти робочих днів з дня  отримання заяви про включення до Реєстру автомобільних перевізників, перевіряє та вносить відомості на підставі рішення про внесення відомостей до Реєстру автомобільних перевізників. 

У разі подання недостовірної та/або не в повному обсязі інформації передбаченої у заяві про включення до Реєстру автомобільних перевізників або виявлення у такій заяві помилок (неточностей) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви зупиняє її розгляд на підставі рішення про зупинення розгляду заяви та інформує заявника (в письмовій формі засобами поштового або електронного зв’язку) щодо необхідності виправлення (уточнення, доповнення) інформації, що міститься у заяві про включення до Реєстру автомобільних перевізників. Заявник має право виправити (уточнити, доповнити) інформацію, зазначену у заяві про включення до Реєстру автомобільних перевізників, протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про необхідність виправлення (уточнення, доповнення) інформації у такій заяві.

Протягом п’яти робочих днів з дня  отримання виправленої (уточненої, доповненої) інформації, що зазначалася у заяві про включення до Реєстру автомобільних перевізників, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, перевіряє та вносить відомості на підставі рішення про включення до Реєстру автомобільних перевізників. У разі неотримання вищевказаної інформації протягом п’яти робочих днів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, залишає зазначену заяву без розгляду, про що повідомляє заявника в письмовій формі засобами поштового або електронного зв’язку.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, у строк, передбачений частиною восьмою цієї статті, відмовляє у включенні особи до Реєстру автомобільних перевізників у разі наявності обставин, передбачених частинами п’ятою та шостою статті 29 цього Закону, про що повідомляє заявника в письмовій формі засобами поштового або електронного зв’язку.

Особа набуває право на провадження діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та (або) внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення з дня внесення відомостей про цю особу до Реєстру автомобільних перевізників.

У разі зміни інформації, яка зазначалася особою при поданні заяви про включення до Реєстру автомобільних перевізників, така особа зобов’язана подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, відповідну заяву про такі зміни протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін. Заява про зміну інформації подається у порядку, визначеному частинами першою, другою, п’ятою та шостою цієї статті. У разі не подання такої заяви до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, здійснення діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення з дня настання таких змін, призупиняється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, розглядає заяву про зміну інформації, яка зазначалася особою при поданні заяви про включення до Реєстру автомобільних перевізників, в порядку та строки, визначені цією статтею.

За зверненням автомобільного перевізника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, протягом трьох робочих днів може надати (надіслати) йому в паперовій або електронній формі на безоплатній основі витяг з Реєстру автомобільних перевізників на бланку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

За подання заяви про включення до Реєстру автомобільних перевізників  щодо здійснення діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, внутрішніх перевезень пасажирів легковим автомобілем на замовлення, подання заяви щодо змін даних, які були зазначені у раніше поданій заяві про включення до Реєстру автомобільних перевізників, та внесення відомостей (відповідних змін) у Реєстрі автомобільних перевізників плата не справляється.

Стаття 292. Патент на здійснення внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення.  

Патент на здійснення внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення видається фізичній особі строком на один рік або на один місяць.

Плата за патент, який видано строком на один рік, встановлюється у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснюється плата за патент.

Плата за патент, у разі якщо транспортний засіб, на якому буде здійснюватися діяльність з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, оснащений виключно електричними двигунами (одним чи кількома), що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі виробленими в Україні), встановлюється у розмірі п’ятдесяти відсотків від однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснюється плата за патент.

Плата за патент, який видано строком на один місяць, становить одну дванадцяту розміру плати за патент, виданий строком на один рік, збільшену на п'ять відсотків від цієї плати.

Стаття 293. Порядок виключення з Реєстру автомобільних перевізників

Виключення автомобільного перевізника на таксі або автомобільного перевізника легковим автомобілем на замовлення з Реєстру автомобільних перевізників здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, на підставі:

1) заяви про виключення з Реєстру автомобільних перевізників, підписаною уповноваженою особою суб’єкта господарювання, фізичною особою – підприємцем або особисто фізичною особою, яка є відповідальною за достовірність і повноту інформації, зазначеної у заяві;

2) закінчення строку дії патенту (у разі, якщо його дію не продовжено);

3) позбавлення фізичної особи, яка є автомобільним індивідуальним перевізником на таксі або автомобільним індивідуальним перевізником легковими автомобілями на замовлення, права керування транспортним засобом або встановлення стосовно цієї особи тимчасового обмеження на право керування транспортним засобом;

4) припинення діяльності юридичної особи чи фізичної особи – підприємця на підставі даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або у разі відсутності відповідних відомостей про зазначену особу у цьому реєстрі;

5) настання обставин, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 29 цього Закону;

6) смерті фізичної особи.

Форма заяви про виключення з Реєстру автомобільних перевізників затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту»;

10) у статті 30:

а) назву та абзац перший частини першої статті викласти в такій редакції:

«Стаття 30. Основні права та обов’язки автомобільного перевізника, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах

Автомобільний перевізник, у тому числі автомобільний індивідуальний перевізник на таксі або легковими автомобілями на замовлення, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, має право:»;

б) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:   

«Автомобільний перевізник на таксі та (або) автомобільний перевізник легковими автомобілями на замовлення не мають права наймати водієм особу, яка має не зняту або не погашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення злочинів проти життя або здоров'я особи,  проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи,  проти власності, а також злочинів, передбачених статтею 286 Кримінального кодексу України.».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

в) у частині четвертій:

в абзаці першому слова «Автомобільний самозайнятий перевізник» замінити словами «Автомобільний індивідуальний перевізник на таксі або легковими автомобілями на замовлення»;

абзац четвертий після слова «документи» доповнити словами та знаками «(для автомобільного індивідуального перевізника на таксі або легковими автомобілями на замовлення, який здійснює міжнародні перевезення пасажирів на підставі ліцензії)»;

абзац шостий після слова «зразка» доповнити знаками та словами «, а також раз на два роки проходити  профілактичний наркологічний огляд та періодичний психіатричний огляд у порядку, встановленому законодавством.»;

11) у статті 35:

а) у частині тринадцятій слова «усне, письмове чи за телефоном» замінити словами «усне, письмове, за телефоном чи отримане з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, за умови, що таке замовлення отримано відповідним автомобільним перевізником на таксі особисто або через його інформаційну службу чи через провайдера інформаційних послуг, включеного до Реєстру провайдерів інформаційних послуг»;

б) доповнити частину чотирнадцяту після слів «із замовником послуг» словами «за умови, що таке замовлення отримано відповідним автомобільним перевізником легковими автомобілями на замовлення особисто або через його інформаційну службу чи через провайдера інформаційних послуг, включеного до Реєстру провайдерів інформаційних послуг»;

в) частину п’ятнадцяту виключити;

12) доповнити Закон статтями 351, 352 такого змісту:

«Стаття 351. Надання інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення

Інформаційні послуги з  організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення можуть надаватися юридичними особами, у тому числі іноземними, фізичними особами – підприємцями, яких включено до Реєстру провайдерів інформаційних послуг.

Інформаційні послуги з  організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення можуть також надаватися автомобільними перевізниками через власні інформаційні служби або безпосередньо, але виключно для перевезень пасажирів, які здійснюються відповідним автомобільним перевізником.

Забороняється надання послуг з перевезення на таксі або легковими автомобілями на замовлення з використанням інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення, отриманих від осіб, яких не включено до Реєстру провайдерів інформаційних послуг, чи від автомобільних перевізників на таксі або легковими автомобілями на замовлення або від створених ними інформаційних служб для перевезень пасажирів іншими автомобільними перевізниками, а також отримання таких інформаційних послуг.

Провадження діяльності з надання інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення  не допускається за наявності інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Провайдер інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення не несе відповідальності перед замовниками перевезень за подачу таксі або легкового автомобіля на замовлення (крім факту включення відповідного автомобільного перевізника та транспортного засобу до Реєстру автомобільних перевізників), виконання обов'язків автомобільним перевізником на таксі та автомобільним перевізником легковими автомобілями на замовлення, а також не несе відповідальності перед такими автомобільними перевізниками за достовірність інформації про потребу у послугах та виконання обов'язків замовниками таких послуг.

Стаття 352. Порядок включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг та виключення з Реєстру провайдерів інформаційних послуг

Включення юридичної особи або фізичної особи – підприємця до  Реєстру провайдерів інформаційних послуг здійснюється на підставі заяви, що подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, в порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги».

У заяві про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг зазначається:

1) повне найменування та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника – для юридичної особи;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) – для фізичної особи – підприємця;

2) код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України – для юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) – для фізичних осіб – підприємців;

документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо) – для іноземних юридичних осіб. Ці документи мають бути засвідчені відповідно до законодавства держави їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані у Міністерстві закордонних справ України;

3) місцезнаходження – для юридичної особи або місце проживання – для фізичної особи – підприємця;

4) контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офіційної сторінки в Інтернеті (за наявності);

5) відомості про вебсайти, номери телефонів, додатки до операційних систем електронно-обчислювальної техніки тощо, які використовуються для надання інформаційних послуг на території України;

6) відомості про юридичну особу, зареєстровану відповідно до законодавства України, яка приймає відгуки та претензії від споживачів послуг, а також несе відповідальність за порушення вимог законодавства, підписані уповноваженою особою такої юридичної особи  – для іноземної юридичної особи;

7) відомості про юридичну особу, зареєстровану відповідно до законодавства України, яка приймає відгуки та претензії від споживачів послуг, а також несе відповідальність за порушення вимог законодавства, підписані уповноваженою особою такої юридичної особи  – для іноземної юридичної особи.

Форма заяви про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

Заява про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг підписується уповноваженою особою суб’єкта господарювання, фізичною особою – підприємцем, яка є відповідальною за достовірність і повноту інформації, зазначеної у заяві.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг перевіряє та вносить відомості на підставі рішення про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг.

У разі подання недостовірної та/або не в повному обсязі інформації, передбаченої у заяві про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг або виявлення у такій заяві помилок (неточностей) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви зупиняє її розгляд на підставі рішення про зупинення розгляду заяви та інформує заявника (в письмовій формі засобами поштового або електронного зв’язку) щодо необхідності виправлення (уточнення, доповнення) інформації, що міститься у заяві про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг. Заявник має право виправити (уточнити, доповнити) інформацію, зазначену у заяві про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг, протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про необхідність виправлення (уточнення, доповнення) інформації у такій заяві.

Протягом п’яти робочих днів з дня отримання виправленої (уточненої, доповненої) інформації, що зазначалася у заяві про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, перевіряє та вносить відомості на підставі рішення про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг. У разі неотримання вищевказаної інформації протягом п’яти робочих днів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, залишає зазначену заяву без розгляду, про що повідомляє заявника в письмовій формі засобами поштового або електронного зв’язку.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, відмовляє у включенні особи до Реєстру провайдерів інформаційних послуг у разі наявності обставин, передбачених частиною четвертою статті 351 цього Закону про що повідомляє заявника в письмовій формі засобами поштового або електронного зв’язку.

Особа набуває право на надання інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення з дня внесення відомостей про таку особу до Реєстру провайдерів інформаційних послуг.

У разі зміни відомостей, які зазначалися особою при поданні  заяви про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг, така особа зобов’язана подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, відповідну заяву про такі зміни протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін. Заява про зміну відомостей подається у порядку, визначеному частинами першою, другою та четвертою цієї статті. У разі не подання такої заяви до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, здійснення діяльності з надання інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення, які зазначаються у Реєстрі провайдерів інформаційних послуг з дня настання таких змін, призупиняється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, протягом п’яти робочих днів з дня отримання інформації про зміну відомостей, вносить такі зміни на підставі рішення про включення до Реєстру провайдерів інформаційних послуг в порядку, передбаченому частинами п’ятою – сьомою цієї статті.

За зверненням провайдера інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, протягом трьох робочих днів надає (надсилає) йому в паперовій або електронній формі на безоплатній основі витяг з Реєстру провайдерів інформаційних послуг на бланку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

За подання заяви про здійснення діяльності з надання інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення, подання заяви про внесення змін до відомостей, які зазначені у раніше поданій заяві, та внесення відомостей (відповідних змін) у до Реєстру провайдерів інформаційних послуг плата не справляється.

Виключення провайдера інформаційних послуг з Реєстру провайдерів інформаційних послуг здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті,  на підставі:

1) заяви про виключення з Реєстру провайдера інформаційних послуг, підписаної керівником або особою, яка може вчиняти дії від імені відповідної юридичної особи, чи особисто фізичною особою – підприємцем, яка надає інформаційні послуги з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення;

2) припинення діяльності юридичної особи чи фізичної особи – підприємця на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або у разі відсутності відповідних відомостей про зазначену особи у цьому реєстрі;

3) виникнення обставин, передбачених частиною четвертою статті 351 цього Закону.

Форма заяви про виключення з Реєстру провайдера інформаційних послуг затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.»;

13) у статті 39:

а) частини п’яту – сьому  викласти у такій редакції:

«Документи для здійснення перевезення пасажирів на таксі:

для автомобільного перевізника – договір (поліс) обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, інші документи, передбачені законодавством України;

для автомобільного індивідуального перевізника на таксі – посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сервісна  книжка, медична довідка, договір (поліс) обов'язкового особистого страхування  від  нещасних випадків на транспорті;

для водія таксі – посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, копія договору (полісу) обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, інші документи, передбачені  законодавством України.

Документи для здійснення перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення:

для автомобільного перевізника – письмовий або електронний договір (у тому числі укладений у формі публічного договору) із замовником послуги, договір (поліс) обов'язкового особистого страхування  від нещасних випадків на транспорті, інші документи, передбачені законодавством України;

для автомобільного індивідуального перевізника легковими автомобілями на замовлення – посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, копія письмового або електронного договору (у тому числі укладеного у формі публічного договору) із замовником послуги, сервісна книжка, медична довідка, договір (поліс) обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті;

для водія легкового автомобіля – посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, копія письмового або електронного договору із замовником послуги, копія договору (полісу) обов'язкового особистого страхування  від нещасних випадків на транспорті, інші документи, передбачені законодавством України.

Наявність права на здійснення перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення підтверджується ліцензіями на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі або на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів, або відповідним записом, внесеним до Реєстру автомобільних перевізників. Для забезпечення перевірки наявності такого запису автомобільний перевізник може надати для огляду витяг із Реєстру автомобільних перевізників.»;

б) частини восьму та одинадцяту виключити;

14) у статті 40:

а) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«Водій таксі має право:

рухатися по смузі для руху маршрутних транспортних засобів;

здійснювати безоплатну зупинку та стоянку у межах платних майданчиків для паркування та на стоянках таксі;

здійснювати посадку та висадку пасажирів на стоянках таксі, а також посадку пасажирів на автомобільній дорозі, у разі якщо зупинку транспортного засобу не заборонено правилами дорожнього руху; 

пропонувати іншим особам поїздку за згодою пасажирів, що знаходяться в таксі.».

У зв’язку з цим частини четверту – восьму вважати відповідно частинами п’ятою – дев’ятою;

б) у частині п’ятій:

абзац перший після слів «Водій таксі» доповнити словами та знаком  «, легкового автомобіля на замовлення»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«є обставини, що створюють загрозу життю, здоров’ю або майну водія, інших пасажирів або учасників дорожнього руху.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

в) у частині шостій:

доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«мати, пред’являти і передавати на вимогу особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, передбачені статтею 39 цього Закону;».

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«називати пасажирам розмір плати за проїзд перед початком поїздки, а в разі обладнання автомобіля таксометром – показники таксометра на початку і в кінці поїздки та роз'яснювати порядок користування таксі;»;

г) у частині сьомій:

абзац п’ятий виключити;

абзац шостий після слова «таксометра» доповнити словами та знаками «(у разі обладнання автомобіля таксометром)»;

15) у частині п’ятій статті 42 слова «у письмовій формі» замінити словами та знаками «у письмовій, усній або електронній формі, у тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або через власну інформаційну службу чи провайдера інформаційних послуг з організації перевезень на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення;»;

16) у статті 60:

1) у частині першій:

а) абзац третій після слів «цього Закону,» доповнити словами «відмову пред’явити документи уповноваженій посадовій особі центрального органу виконавчої влади з безпеки на наземному транспорті для перевірки, а також у разі якщо відомості про транспортний засіб, що використовується для здійснення діяльності з надання послуг з перевезення на таксі або легковими автомобілями на замовлення, не включено до Реєстру автомобільних перевізників»;

б) в абзаці четвертому слова «без наявності ліцензії» замінити словами «відомості про який, як транспортний засіб, що використовується для здійснення діяльності з надання послуг з перевезення на таксі, не включено до Реєстру автомобільних перевізників», а слова «тридцяти» словами «двохсот»;

в) в абзаці п’ятому слова «і не має ліцензії» замінити словами «і відомості про який, як транспортний засіб, що використовується для здійснення діяльності з надання послуг з перевезення на таксі, не включено до Реєстру автомобільних перевізників,»;

2) після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:

«За порушення законодавства про автомобільний транспорт до провайдерів інформаційних послуг застосовується адміністративно-господарський штраф за:

надання інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення особі, відомості про яку не включено до Реєстру автомобільних перевізників – штраф у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

надання інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення через вебсайти, номери телефонів, додатки до операційних систем електронно-обчислювальної техніки, відомості про які не включено до Реєстру провайдерів інформаційних послуг – штраф у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За надання інформаційних послуг з організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення суб’єктами господарювання, яких не включено до Реєстру провайдерів інформаційних послуг, чи інформаційними службами автомобільних перевізників на таксі або легковими автомобілями на замовлення іншим автомобільним перевізникам – до таких осіб застосовується адміністративно-господарський штраф у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

У зв’язку з цим частину третю - десяту вважати відповідно частиною п’ятою – дванадцятою;

17) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті» у відповідному відмінку.

4. Пункт 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 4, ст. 40, № 51, ст. 833) після слова «автомобільним» доповнити словами та знаками «(крім внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення)». 

 

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 16 пункту 3 розділу І, який набирає чинність через шість місяців з дня набрання чинності цього Закону;

2. Суб’єкти господарювання, які на день набрання чинності цього Закону мають ліцензії на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, надання  послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, вважаються такими, що включені до Реєстру автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення. Внесення інформації про таких суб’єктів господарювання до Реєстру автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом.

3. Суб’єкти господарювання, інформація про яких внесена до Реєстру автомобільних перевізників на таксі та (або) легковими автомобілями на замовлення, у разі невідповідності відомостей про таких суб’єктів господарювання у реєстрі повинні протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, заяву про зміну відомостей, які зазначаються у Реєстрі автомобільних перевізників, згідно із статтею 29-1 цього Закону.

4. Кабінету Міністрів України з дня офіційного опублікування цього Закону та з метою створення належних умов для реалізації цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити протягом шести місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, функціонування реєстрів, передбачених цим Законом.

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити протягом шести місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, функціонування реєстрів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

України

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
20
Запропоновано редакцій / пропозицій:
20
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 4 Серпня 2020р. по 4 Вересня 2020р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів