Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект постанови Кабінету Міністрів України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                               №

Київ

 

Про затвердження Державної програми

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

на період до 2020 року

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (далі – Програма), що додається.

2. Внести до Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 714 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2729), такі зміни:

пункт 1, підпункти 1–2 пункту 3, підпункти 1, 8, 10, 13–15 пункту 4 та підпункт 2 пункту 10 після слів «річкового транспорту» доповнити словами «, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм»;

підпункти 2 та 7 пункту 4 після слів «річкового транспорту» доповнити словами «, а також щодо фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху»;

підпункт 6 пункту 4 після слів «річкового транспорту» доповнити словами «, а також щодо фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху,»;

підпункт 9 пункту 4 після слів «річкового транспорту» доповнити словами «, а також фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм»;

підпункт 12 пункту 4 доповнити новим абзацом шостим у такій редакції:

«фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;»;

підпункти 14 та 16 пункту 4 після слів «державних цільових програм» доповнити словами «та державних програм».

3. Міністерству інфраструктури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, Національній поліції, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державному агентству інфраструктурних проектів, Державному агентству автомобільних доріг, Державній службі з безпеки на транспорті разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, які визначені виконавцями Програми, а також обласним державним адміністраціям подавати щороку до 10 лютого Державному агентству інфраструктурних проектів інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем’єр-міністр України                                                     В. Гройсман

 

Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
8
Запропоновано редакцій / пропозицій:
6
Підтримка проекту: Так:2  Ні:6

Обговорення з 4 Грудня 2017р. по 18 Грудня 2017р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів