Для людей
з порушенням зору

    Проектні офіси    Про нас
Версiя для друку


Про нас

 

Успіх реформ залежить від людей, які їх впроваджують. Тому важливо, щоб найкращі фахівці об’єднували зусилля з метою досягнення нової якості життя в Україні.

Команда підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури України (Reform Support Team, RST) – це група незалежних спеціалістів, які надають Міністерству експертну підтримку у впровадженні пріоритетних реформ, визначених урядом.

Команду підтримки реформ було створено у 2016 році в рамках інноваційної Української архітектури реформ (Ukraine Reforms Architecture), що є спільною ініціативою ЄС та ЄБРР і спрямована на реформування економіки України, покращення бізнес-клімату та досягнення сталого розвитку.

Фахівці Команди підтримки реформ тісно співпрацюють з державними службовцями Міністерства.

Основні завдання RST полягають у:

  • підготовці та реалізації стратегій реформування та розвитку транспортного сектору;
  • реалізації проектів у сфері транспорту;
  • координації співпраці експертів ЄС, Мінінфраструктури та заінтересованих сторін;
  • залученні інвестицій у транспортний сектор.

Напрями діяльності Команди підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури України

Реформа державного управління. Метою даної реформи є формування ефективного уряду. В рамках реформи команда працює над підсиленням кадрової спроможності Міністерства щодо впровадження інфраструктурних реформ, стратегічного планування та сучасних методів управління персоналом.

Реформа у сфері залізничного транспорту. Залізничний транспорт є провідною галуззю за обсягами вантажних та пасажирських перевезень, тому він відіграє важливу роль у розвитку економіки України та задоволенні потреби населення в пересуванні. Реформа спрямована на приведення законодавства України, операційної та адміністративної практики функціонування залізничної галузі у відповідність до директив та регламентів ЄС, імплементувати які Україна зобов’язана до 31 жовтня 2022 року. Кінцевою метою реформи є лібералізація ринку залізничних перевезень, впровадження прозорих та ефективних тарифних моделей відповідно до acquis ЄС, розвиток та підвищення ефективності залізничної галузі, в тому числі через вдосконалення інфраструктури та її поєднання з міжнародною та Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T).

Реформа автомобільної галузі та дорожнього транспорту.Незадовільний стан дорожньої інфраструктури є однією з найбільш обговорюваних суспільством тем. Реформа має на меті покращення безпеки дорожнього руху шляхом: децентралізації дорожньої галузі та створення державного дорожнього фонду; схвалення середньострокової Стратегії безпеки дорожнього руху та відповідного плану дій; внесення необхідних змін до законодавства для забезпечення поставлених завдань, а також приведення національного законодавства у відповідність до положень законодавства Європейського Союзу згідно з вимогами Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, сприяння інституційним реформам у автомобільному секторі, розподілу функцій, уникненню конфлікту інтересів.

Реформа морської галузі. Україна - морська держава, тому ефективне функціонування морських портів України є критично важливим для розвитку економіки країни. Реформа передбачає: усунення невідповідностей, виявлених під час проведення аудиту Морської адміністрації України Міжнародною морською організацією; забезпечення функціонування нещодавно утвореної Морської адміністрації (Державної служби морського та річкового транспорту України); аналіз і перегляд ролі, функції та інституційної структури Адміністрації морських портів України; запровадження механізмів державно-приватного партнерства в портах України; розробку відповідних нормативно-правових актів.

Реформа внутрішніх водних шляхів. Відновлення у повному обсязі судноплавства на Дніпрі та інших внутрішніх водних шляхах України є одним із пріоритетів держави та дозволить значно знизити навантаження на дорожню інфраструктуру. В ході реалізації даної реформи Команда підтримки реформ здійснює заходи щодо: проведення координації технічної допомоги в рамках спеціальних програм, які передбачають істотні зміни у транспортній логістиці, в тому числі внаслідок перегляду системи та функціонування внутрішніх водних шляхів; огляду статусу, структури та правового аспекту організації та управління сектором; розробки нової методології річних тарифів; розробки дорожньої карти для розвитку галузі, яка включатиме стратегічний погляд та позиціонування України в європейській мережі внутрішніх водних шляхів та охоплюватиме правові, організаційні та фінансові аспекти; внесення змін до законодавства.

Реформа авіаційного транспорту. Кількість українців, які користуються аеропортами для здійснення ділових та туристичних поїздок, щорічно зростає. Реформа спрямована на створення умов для  залучення на український ринок нових авіакомпаній, у т. ч. бюджетних (low-cost); пошук механізмів здешевлення вартості авіаперевезень в межах України; розвиток регіональних аеропортів на умовах державно-приватного партнерства; забезпечення системного інкорпорування в законодавчу систему України актів ЄС, які включено до переліку актів, визначених у Додатку 1 до парафованої Угоди з ЄС про спільний авіаційний простір.

Реформування державних підприємств. Передбачає впровадження принципів корпоративного управління на підпорядкованих підприємствах галузі, корпоратизацію державних підприємств, а також підвищення ефективності функціонування Мінінфраструктури.

Забезпечення сталого фінансування інфраструктурних проектів.  Передбачає залучення грантів, кредитів міжнародних фінансових організацій та приватних інвестицій з метою модернізації транспортної інфраструктури, в тому числі за допомогою механізму державно-приватного партнерства.

Команда підтримки реформ сприяє впровадженню Національної транспортної стратегії до 2030 року та Плану заходів НТСУ 2030, а такожгармонізації законодавства України з правом ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Електронне урядування. Для забезпечення прозорості та доступності інформації громадянам України Команда підтримки реформ сприяє імплементації проектів електронного урядування та відкритих даних.


{#HTML_FILES#}