Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    10 Серпня 2020, 15:49
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом»
10 Серпня 2020, 15:49

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом» (далі – Проєкт Закону, розроблено на підставі пункту 1875 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106, та з метою імплементації основних норм Регламенту (ЄС) №1370/2007 Європейського парламенту та ради від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламент (ЄЕС) № 1191/69 і (ЄЕС) №1107/70 Ради.

Аналізуючи ситуацію, яка склалась у сфері пасажирських перевезень у містах країни на сьогоднішній день, основними проблемними питаннями є:

1. Відсутність достатньої кількості сучасних великогабаритних, зокрема низькопідлогових, транспортних засобів для задоволення потреб споживачів транспортних послуг, в тому числі з обмеженими фізичними можливостями.

2. Нестабільні показники графіку руху громадського транспорту.

3. Недосконалий механізм компенсації витрат підприємств пасажирського транспорту на перевезення пільгових пасажирів.

4. Зменшення кількості платоспроможних пасажирів.

Не вирішення зазначених питань може привезти до зменшення в існуючій системі громадського транспорту потенційних можливостей для забезпечення необхідної рухомості населення, мобільності трудових ресурсів, зниження безпеки функціонування пасажирського транспорту в країні. Як наслідок, поширюватиметься заміна громадського транспорту особистими автомобілями, що може привезти до погіршення екологічної ситуації країни, росту втрат від дорожньо-транспортних пригод, нестачі вулично-шляхової мережі в містах країни.

Проєкт Закону встановлює принцип рівноправного доступу до послуг інфраструктури, що поширюється на всіх осіб, зацікавлених в отриманні таких послуг.

При цьому, проєктом Закону пропонується:

покласти повноваження щодо організації пасажирських перевезень в межах району на обласні державні адміністрації або об’єднані територіальні громади в залежності від виду сполучення автобусного маршруту загального користування;

впровадження системи надання суспільно важливих послуг з перевезень пасажирів автомобільними маршрутами, лініями, маршрутами міського електричного транспорту;

впровадження системи отримання оплати за такі послуги та фінансового відшкодування, що виплачується перевізникам суспільно важливих послуг;

встановлення нових заходів впливу на перевізників та норм, які регулюватимуть всі аспекти діяльності щодо системи надання суспільно важливих послуг з перевезень пасажирів, гармонізація умов конкурентоспроможності серед різних видів перевезень всередині держави.

Проєкт акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури (www.mtu.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції до проєкту Закону приймаються протягом місяця від зацікавлених юридичних та фізичних осіб у письмовому та електронному вигляді за адресою: Міністерство інфраструктури України, просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Е-mail: obgovorennia@mtu.gov.ua,  yusina@mtu.gov.ua.ВСІ Оголошення