Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    17 Листопада 2020, 16:35
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом»
17 Листопада 2020, 16:35

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом» (далі – Проєкт Закону), розроблено на підставі пункту 1875 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106, та з метою імплементації основних норм Регламенту (ЄС) №1370/2007 Європейського парламенту та ради від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламент (ЄЕС) № 1191/69 і (ЄЕС) №1107/70 Ради.

Проєктом Закону пропонується впровадження системи надання суспільно важливих послуг з перевезень пасажирів автомобільними маршрутами, лініями, маршрутами міського електричного транспорту та отримання фінансового відшкодування, що виплачується перевізникам суспільно важливих послуг, а також встановлення нових заходів впливу на перевізників та норм, які регулюватимуть всі аспекти діяльності щодо системи надання суспільно важливих послуг з перевезень пасажирів.

Проєкт акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури (www.mtu.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції до проєкту Закону приймаються протягом місяця від зацікавлених юридичних та фізичних осіб у письмовому та електронному вигляді за адресою: Міністерство інфраструктури України, просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Е-mail: yusina@mtu.gov.ua.ВСІ Оголошення