Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    24 Квітня 2023, 17:05
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях і порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними»
24 Квітня 2023, 17:05

1. Розробник:

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях і порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними» (далі – проєкт акта) є врегулювання питання щодо визначення переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях і встановлення порядку їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними відповідно до вимог Закону України від 03 листопада 2022 р. № 2722-IX «Про поштовий зв’язок» (далі – Закон № 2722-IX).

Закон № 2722-IX, який вводиться у дію 25 травня 2023 р., розроблений з метою гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу і який визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв’язку і користувачами їхніх послуг.

Разом з цим, у відповідно до пункту 4 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2722-IX для реалізації його положень, Кабінету Міністрів України необхідно протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону, зокрема, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Відповідно до статті 20 Закону № 2722-IX перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, порядок їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними затверджуються Кабінетом Міністрів України. На сьогоднішній день перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, та порядок їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними визначено пунктами 32 – 34 та 37 – 39 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 р. № 270 (далі – Правила).

Оскільки зазначені Правила потребують приведення їх положень у відповідність до вимог Закону № 2722-IX, наразі Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України розроблено зміни до Правил. Враховуючи викладене, розроблення проєкту акта обумовлено необхідністю врегулювання питання щодо визначення переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях і встановлення порядку їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними відповідно до вимог Закону № 2722-IX.

Проєктом акта пропонується затвердити перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, а також порядок вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта розміщено на офіційному вебсайті Мінінфраструктури (www.mtu.gov.ua). 

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення. 

5. Зауваження та пропозиції направляти на адресу:

Зауваження та пропозиції до проекту акта від фізичних та юридичних осіб слід надсилати на адресу: ivanchenko@mtu.gov.ua та на адресу Державної регуляторної служби України.

Проєкт постанови

ПЕРЕЛІК вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях

ПОРЯДОК вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними

Інформація про вплив реалізації акта на інтереси заінтересованих сторін

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

 ВСІ Оголошення