Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

                                      ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

 

В. ГРОЙСМАН

 

          “    ”                      2018 р.

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
__________________________________________________

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у частині третій статті 121:

в абзаці першому слова «обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов,» замінити словами «перевірці на придатність до експлуатації, але своєчасно її не пройшов, або без свідоцтва про придатність транспортного засобу до експлуатації, якщо таке свідоцтво передбачене законодавством, -»;

в абзаці другому слово «двадцяти» замінити словом «ста»;

2) доповнити Кодекс статтею 1213 такого змісту:

«Стаття 1213. Порушення водієм правил керування транспортним засобом комерційним

Керування транспортним засобом комерційним, що підлягає перевірці на придатність до експлуатації, але своєчасно її не пройшов, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування транспортним засобом комерційним без свідоцтва про професійну компетентність водія, якщо таке свідоцтво передбачене законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частинами першою, другою цієї статті, -

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Керування транспортним засобом комерційним з вимкненим, несправним контрольним пристроєм реєстрації режимів праці та відпочинку водія (тахографом) та/або обмежувачем швидкості або без таких пристроїв, та/або без використання картки водія до цифрового тахографа, якщо їх використання (наявність) передбачено законодавством, без протоколу перевірки та адаптації  тахографа до транспортного засобу, що стосуються налаштувань тахографів та/або обмежувачів швидкості, або даних, завантажених із тахографа та/або картки водія, та/або використання пристрою, здатного змінювати дані тахографа та/або налаштування обмежувача швидкості, та/або дані, завантажені з тахографа та/або картки водія, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування транспортним засобом комерційним з карткою водія, власник якої не є водієм такого транспортного засобу, або з карткою, яку було отримано на основі недостовірної інформації та/або з карткою водія, яка занесена до переліку загублених або викрадених карток, -

тягне за собою конфіскацію картки водія та накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

3) частину першу статті 1222 викласти в такій редакції:

«Невиконання водіями вимог поліцейського, водіями транспортних засобів комерційних - вимог посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.»;

4) у статті 1271:

у назві статті слова «документа про технічну справність транспортного засобу» замінити словами «свідоцтва про придатність транспортного засобу до експлуатації»;

частини першу та другу викласти в такій редакції:

«Видача свідоцтва про придатність транспортного засобу, що підлягає перевірці на придатність транспортного засобу до експлуатації, з порушенням порядку проведення перевірки придатності транспортного засобу до експлуатації –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, на громадян - суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Видача свідоцтва про придатність транспортного засобу, що підлягає перевірці на придатність транспортного засобу до експлуатації, без проведення такої перевірки –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, в розмірі двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

в абзаці першому частини третьої слова «обов’язковому технічному контролю,» замінити словами «перевірці на придатність транспортного засобу до експлуатації,»;

5) доповнити Кодекс статтею 1273 такого змісту:

«Стаття 1273. Порушення порядку проведення перевірки на придатність транспортного засобу до експлуатації

Порушення порядку проведення перевірки на придатність транспортного засобу до експлуатації експертом з питань перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації –

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, –

тягне за собою позбавлення експерта з питань перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації права проводити перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації протягом п’яти років.»;

6) статтю 128 викласти в такій редакції:

«Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам, або без необхідних документів, контрольних пристроїв, обмежувачів швидкості, передбачених законодавством.

Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли перевірку на придатність транспортних засобів до експлуатації або без поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»), без проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану, а також направлення в рейс одного водія під час здійснення пасажирських перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад п’ятсот кілометрів, –

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, на громадян – суб’єктів господарської діяльності в розмірі від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, на громадян – суб’єктів господарської діяльності від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Випуск на лінію транспортного засобу комерційного, що підлягає перевірці на придатність транспортного засобу до експлуатації, але своєчасно її не пройшов, –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які не є водіями цього транспортного засобу, у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Допуск водія до керування транспортним засобом комерційним без свідоцтва про професійну компетентність  водія, якщо таке свідоцтво передбачене законодавством, –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які не є водіями цього транспортного засобу, у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частинами третьою, четвертою цієї статті, –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які не є водіями цього транспортного засобу, у розмірі двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Випуск на лінію транспортного засобу комерційного з вимкненим, несправним контрольним пристроєм реєстрації режимів праці та відпочинку водія (тахографом) та/або обмежувачем швидкості або без таких пристроїв, та/або без використання картки водія до цифрового тахографа, якщо їх використання (наявність) передбачено законодавством, без протоколу перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, що стосуються налаштувань тахографів та/або обмежувачів швидкості, або даних, завантажених із тахографа та/або картки водія, та/або використання пристрою, здатного змінювати дані тахографа та/або налаштування обмежувача швидкості, та/або дані, завантажені з тахографа та/або картки водія, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які не є водіями цього транспортного засобу, у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Випуск на лінію транспортного засобу комерційного з карткою водія, власник якої не є водієм такого транспортного засобу, або з карткою, яку було отримано на основі недостовірної інформації та/або з карткою водія, яка занесена до переліку загублених або викрадених карток, контрольним пристроєм (тахографом) який не повірений, якщо повірка передбачена законодавством, –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які не є водіями цього транспортного засобу, у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

7) у статті 1331:

в абзаці другому частини другої слово «сорока» замінити словами «від сорока до п’ятдесяти»;

частину сьому викласти в такій редакції:

«Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян –

тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

в абзаці другому частини восьмої слова «в розмірі п’ятдесяти» замінити словами «на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до шістдесяти»;

частини десяту та одинадцяту виключити;

доповнити статтю частинами дванадцятою – чотирнадцятою такого змісту:

«Перевищення максимальних щоденних, щотижневих та щодвотижневих періодів керування транспортним засобом комерційним та/або зменшення періодів щоденного або щотижневого відпочинку на час:

від п’ятнадцяти до шістдесяти хвилин включно —

тягне за собою накладення штрафу за кожен із таких фактів на водія у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

від шістдесяти однієї до дев’яноста хвилин включно –

тягне за собою накладення штрафу за кожен з таких фактів на водія у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

понад дев’яносто хвилин –

тягне за собою накладення штрафу за кожен із таких фактів на водія у розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ненадання водієм посадовій особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті даних тахографа (якщо обладнання транспортного засобу тахографом передбачено законодавством) у друкованому вигляді з будь–яких причин, зокрема внаслідок відсутності паперу, та/або необхідної кількості тахокарт, та/або бланків підтвердження діяльності за поточну добу та попередні 28 діб –

тягне за собою накладення штрафу в розмірі сто п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною тринадцятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –

тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

у зв’язку з цим частини дванадцяту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами десятою – дванадцятою.

Примітка. Суб’єктами правопорушень у частинах десятій – дванадцятій цієї статті є особа, яка в момент вчинення правопорушення керувала транспортним засобом комерційним, який відповідно до законодавства має бути обладнаний тахографом та/або обмежувачем швидкості, а також посадові особи суб’єктів господарювання, громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності (що не є особою, яка керувала транспортним засобом комерційним у момент вчинення правопорушення) у власності яких перебувають такі транспортні засоби;

у тексті статті, після слів «на посадових осіб» доповнити словами «суб’єктів господарювання,»;

8) доповнити Кодекс статтею 18852 такого змісту:

«Стаття 18852. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, щодо усунення порушень законодавства з безпеки на наземному транспорті, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків тягне за собою накладення штрафу в розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

9) у статті 221:

після слів та цифр «частинами четвертою та сьомою статті 121,» доповнити словами та цифрами «частиною третьою статті 1213,»;

після цифр «18850,» доповнити цифрами «18852,»;

10) у частині першій статті 222;

слова і цифри «статті 128 – 129» і «частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 1331» замінити відповідно словами і цифрами «частини перша, друга статті 128, статті 1281 – 129» і «частини третя, сьома, восьма, статті 1331»;

після слів і цифр «частини перша, друга і треття статті 140,» доповнити словами і цифрами «статті 141,142,»

11) у статті 229:

частину першу викласти в такій редакції:

«Органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв’язані з порушенням правил надання послуг автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом, справи про адміністративні правопорушення у сфері безпеки експлуатації транспортних засобів комерційних, господарської діяльності (статті 119, частини перша, друга, четверта п’ята 1213, частина перша статті 1272, частини третя, четверта, п’ята, шоста, сьома статті 128, частина п’ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п’ята, шоста, десята, одинадцята, дванадцята, статті 1331, стаття 1332, частина друга статті 134, абзаци шостий та восьмий статті 135).»;

у пункті 1 частини другої:

після слів «керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його заступники» доповнити словами та знаками «, уповноважені на те посадові особи (інспектори) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті,»;

слова, цифри та знаки «(частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 1331, стаття 1332)» замінити словами, цифрами та знаками «(стаття 119, 1213, частина перша статті 1272, частини третя, четверта, п’ята, шоста, сьома статті 128, частина п’ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п’ята, шоста, десята, одинадцята, дванадцята, статті 1331, стаття 1332)»;

12) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці другому слова і цифри «статті 127 1» замінити відповідно словами і цифрами «частини третьої статті 127 1»;

в абзаці дев’ятому слова і цифри «(статті 136, 141, 142, 164 – в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів)» замінити словами і цифрами «(частина третя статті 1213, частини перша та друга статті 1271, 1273, 136, 164 – в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів; стаття 18852 ).

 

2. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):

1) абзац тринадцятий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

«визначення порядку здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, інші повноваження, визначені цим Законом»;

2) в абзаці п’ятому частини другої статті 12 слова «державних стандартів» і «обов’язкового технічного контролю» замінити відповідно словами «правил і нормативів» і «перевірку на придатність транспортних засобів до експлуатації»;

3) у статті 16:

у частині другій:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

«мати при собі та на вимогу поліцейського, а, у випадках, передбачених цим Законом, – посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, пред’являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, свідоцтво про придатність транспортного засобу до експлуатації, страховий поліс (сертифікат) про укладення договору обов’язкового страхування цивільно–правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а у випадках, передбачених законодавством, – свідоцтво про професійну  компетентність водія, протокол перевірки та адаптації тахографа/обмежувача швидкості, картку водія до цифрового тахографа, дані цифрового тахографа в друкованому вигляді, документи на вантаж, передбачені законодавством, дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

водії військових транспортних засобів – на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, пред’являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, – страховий поліс (сертифікат) про укладення договору обов’язкового страхування цивільно–правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;»;

після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

«виконувати розпорядження поліцейського, а водії транспортних засобів комерційних – посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті – під час проведення придорожнього огляду таких транспортних засобів на придатність до експлуатації;

водії військових транспортних засобів – посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, що даються в межах їх компетенції, передбаченої законодавством, Правилами дорожнього руху та іншими нормативними актами;»;

у зв’язку з цим абзаци четвертий – тринадцятий, вважати відповідно абзацами шостим – п’ятнадцятим;

доповнити частину третю пунктом «в» такого змісту:

«в) на вимогу посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті надавати транспортний засіб комерційний та документи, визначені цією статтею для проведення придорожнього огляду транспортного засобу на придатність до експлуатації.»;

4) у статті 29:

частину першу викласти в такій редакції:

«До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил і нормативів, які укомплектовані в установленому порядку, пройшли перевірку на придатність до експлуатації, якщо транспортний засіб підлягає перевірці на придатність до експлуатації відповідно до цього Закону, а, у випадку, передбаченому законодавством, мають сертифікат, яким виробник підтверджує, що транспортний засіб відповідає затвердженому типу.»;

у частині другій слова «З метою» замінити словом «Для»;

5) у статті 30:

частину першу викласти в такій редакції:

«Конструкція транспортних засобів, що вводиться в обіг на території України, повинна відповідати вимогам єдиних технічних приписів, правил, нормативів, установленим рівням викидів забруднюючих речовин в атмосферу.»;

частину другу після слів «або їх складових частин» доповнити словами «призначених для введення в обіг на території України, виробник забезпечує затвердження конструкції транспортних засобів, їх складових частин відповідно до порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх складових частин та обладнання, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, а також відповідність цієї продукції вимогам єдиних технічних приписів правил, норм і нормативів протягом усього періоду виробництва,»;

у частині шостій слова та знаки «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі,» замінити словами «територіальними органами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України.Міністерство внутрішніх справ України»;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

«Забороняється введення в обіг транспортних засобів як нових, складених (виготовлених) із використанням номерних складників (кузов, двигун, рама, шасі тощо), що раніше перебували в експлуатації.»;

6) статтю 31 викласти в такій редакції:

«Стаття 31. Основні вимоги щодо ввезення на територію України транспортних засобів

Транспортні засоби, що ввозяться на територію України, як такі, що були у користуванні, підлягають перевірці на придатність до експлуатації.

Транспортні засоби, що ввозяться на територію України, як нові, повинні мати сертифікат відповідності діючим в Україні правилам, нормативам, виданий виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката типу, органами із сертифікації, акредитованими відповідно до законодавства та призначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту.

Складові частини транспортних засобів, їх комплектуючі вироби підлягають перевірці на відповідність чинним правилам і нормам або повинні мати сертифікат, виданий уповноваженим органом із сертифікації дорожніх транспортних засобів.»;

7) частину першу статті 33 викласти в такій редакції:

«Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, у частині, що стосується безпеки дорожнього руху, безпечності транспортного засобу, автомобільних перевезень, охорони навколишнього природного середовища та енергоефективності, має відповідати вимогам технічних приписів, правил, норм і нормативів, діючих на дату першої реєстрації (перереєстрації) таких транспортних засобів в Україні.»;

8) статтю 35 викласти в такій редакції:

 «Стаття 35. Перевірка придатності транспортних засобів до експлуатації

Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України або такі, що вводяться в обіг, підлягають перевірці на придатність до експлуатації.

Перевірці на придатність до експлуатації не підлягають:

1) транспортні засоби з конструкційною швидкістю не більше
25 кілометрів на годину;

2) транспортні засоби, виготовлені або вперше зареєстровані понад
30 років тому, що становлять історичну цінність, для зберігання спадщини періоду, протягом якого їх було сконструйовано, які не використовуються на вулично–дорожній мережі;

4) транспортні засоби, які використовуються на спортивних змаганнях та не використовуються на вулично–дорожній мережі;

5) транспортні засоби, на які поширюється дипломатична недоторканність;

6) спеціалізовані транспортні засоби, що перевозять обладнання цирків і атракціонів з максимальною конструктивною  швидкістю не більше
40 кілометрів на годину;

7) транспортні засоби з об’ємом  двигуна, що не перевищує 125 кубічних сантиметрів;

8) колісні трактори, використання яких здійснюється на дорогах загального користування, максимальна конструктивна швидкість яких не перевищує 40 кілометрів на годину.

9) технічні транспортні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом України «Про систему інженерно–технічного забезпечення агропромислового комплексу України».

Перевірка на придатність транспортних засобів до експлуатації передбачає перевірку конструкції та технічного стану: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світло–пропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), ідентифікацію транспортного засобу, складових частин, систем, у тому числі встановленого обладнання, інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, в обсязі, визначеному законодавством.

Порядок проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації та її обсяги визначає Кабінет Міністрів України.

Перевірка транспортних засобів на придатність до експлуатації проводиться експертом з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації у пункті перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, суб’єкта господарювання, визначеного для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, внесеного до реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації Міністерством внутрішніх справ України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

Вимоги до суб’єкта господарювання, визначеного для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, уповноваженого на проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, експерта з питань перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації визначаються відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт».

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на транспорті, є органом державного нагляду (контролю) у сфері безпечності транспортних засобів при здійсненні діяльності з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

Періодичність проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації визначається Законом України «Про автомобільний транспорт».

Перевірка транспортних засобів на придатність до експлуатації, незалежно від дати проведення останньої перевірки, проводиться в разі:

реєстрації/перереєстрації транспортного засобу;

зміни власника транспортного засобу;

зміни або модифікації систем чи їх складових, що впливають на безпеку дорожнього руху або навколишнього природного середовища;

виїзду транспортного засобу за межі зони митного контролю України.

Забезпечення суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, бланками документів перевірки технічного стану транспортного засобу, а також доступом до загальнодержавної бази даних про відомості щодо проведення перевірки технічного стану транспортного засобу, що вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Міністерства внутрішніх справ України,  здійснюється на платній основі.

Міністерство внутрішніх справ України безоплатно, надає доступ до Єдиного державного реєстру транспортних засобів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту.

Порядок забезпечення суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, бланками документів, доступом до зазначеної загальнодержавної бази даних та розмір плати за надання таких послуг встановлює Кабінет Міністрів України.

Перевірка транспортних засобів на придатність до експлуатації, які належать військовим формуванням, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України, Оперативно–рятувальній службі цивільного захисту, покладається на ці формування та органи.

Порядки проведення перевірок відомчих транспортних засобів на придатність до експлуатації, затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах.»;

9)у частині першій статті 37 слова «обов’язковому технічному контролю, але не пройшли його,» замінити словами «перевірці на придатність до експлуатації, але своєчасно або через виявлені недоліки її не пройшли,»;

10)у статті 521:

у частині першій:

абзац дев’ятий частини першої викласти в такій редакції:

«ведення реєстру суб’єктів господарювання, визначених для проведення перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації, та моніторинг інформації за додержанням такими суб’єктами вимог законодавства у цій сфері;»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про відомості, що вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Міністерства внутрішніх справ України на підставі інформації, що надається суб’єктами господарювання, визначеними для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, та інформації про укладення договорів обов’язкового страхування цивільно–правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають перевірці на придатність до експлуатації, що надається страховиками.»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, безоплатно отримує доступ до загальнодержавної бази даних, про відомості щодо проведення перевірки на придатність транспортного засобу до експлуатації.»;

11) доповнити Закон розділом XIII такого змісту:

«Розділ XIII

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять із місцем водія включно, що використовуються для забезпечення потреб, не пов’язаних із підприємницькою та/або господарською діяльністю, підлягають перевірці на придатність до експлуатації з 01 січня 2022 року.

Національна поліція України з 01 січня 2022 року здійснює контроль за дотриманням зазначених вимог на вулично-дорожній мережі.

2. Установити, що до 01 січня 2022 року перевірка придатності транспортних засобів до експлуатації, призначених для перевезення пасажирів із кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять із місцем водія включно, що використовуються для забезпечення потреб, не пов’язаних із підприємницькою та/або господарською діяльністю, проводиться у разі:

реєстрації/перереєстрації транспортного засобу ;

зміни власника транспортного засобу;

зміни або модифікації систем чи їх складових, що впливають на безпеку дорожнього руху або навколишнього природного середовища;

виїзду транспортного засобу за межі зони митного контролю України (до 01 січня 2022 року – добровільно, а з 01 січня 2022 року – в обов’язковому порядку).».

 

3. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273, із наступними змінами):

1) у статті 1:

доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«безпечність транспортного засобу — якісна характеристика транспортного засобу, склад конструкції та технічний стан якого відповідають вимогам технічних регламентів, технічних приписів, обов’язкових відповідно до законодавства правил, норм, нормативів, чинних на дату першої реєстрації в Україні, перереєстрації після переобладнання»;

«власник транспортного засобу – юридична або фізична особа, на ім’я якої зареєстровано транспортний засіб»;

«нічний час — період часу між 22:00 та 06:00 однієї доби;»;

«перевірка транспортного засобу на придатність до експлуатації – перевірка конструкції транспортного засобу, його складових частин, технічного стану зі встановленими законодавством періодичністю, обсягами, методами, засобами і процедурами;»;

«придорожній огляд – огляд транспортного засобу комерційного посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, з метою контролю, його придатності до експлуатації, дотримання вимог законодавства уповноваженими пунктами перевірки транспортного засобу на придатність до експлуатації суб’єкта господарювання, визначеного для проведення перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації та навчальними центрами з  підвищення кваліфікації водіїв та експертів, визначених цим Законом;»;

«пункт перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації – уповноважений на проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, структурний підрозділ суб’єкта господарювання, визначеного для проведення перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації, внесений до відповідного переліку Міністерством інфраструктури України;»;

«свідоцтво про придатність транспортного засобу до експлуатації – документ установленої форми, що містить звіт про результати перевірки транспортного засобу на придатність до експлуатації, може містити електронний носій;»;

«свідоцтво про професійну компетентність водія – документ  установленого зразка, що засвідчує проходження початкової або періодичної підготовки водієм транспортного засобу комерційного, що здійснює перевезення пасажирів транспортним засобом з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять (з місцем водія включно) або перевезення вантажів автомобілем максимальною допустимою масою понад 3,5 тони;»;

«суб’єкт господарювання визначений для проведення перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації – юридична особа або фізична особа підприємець, структурний підрозділ якої уповноважено на проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації;»;

«транспортний засіб комерційний – колісний транспортний засіб, який за своєю конструкцією та/або обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння понад дев’ять (з місцем водія включно) або для перевезення вантажів, як за винагороду, так і за власний кошт;

транспортним засобом комерційним є також транспортний засіб, який за своєю конструкцією та/або обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять (з місцем водія включно), який використовується як таксі;»;

«член екіпажу транспортного засобу комерційного – водій або будь–яка з наведених нижче осіб, незалежно від того, працюють вони за наймом чи ні:

а) помічник водія – особа, яка супроводжує водія для надання йому допомоги під час виконання певних маневрів і яка зазвичай бере фактичну участь у транспортних операціях, хоча й не є водієм у значенні цієї статті;

б) кондуктор – особа, яка супроводжує водія транспортного засобу, та бере участь у перевезенні пасажирів, зокрема, відповідає за видачу або перевірку квитків чи інших документів, що дають право пасажирам на проїзд у цьому транспортному засобі;»;

в абзаці двадцятому слова «на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів на таксі» замінити словами «за винагороду перевезення пасажирів або вантажу»;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

«водій – особа, яка керує колісним транспортним засобом та має відповідне посвідчення встановленого зразка або входить до складу екіпажу транспортного засобу і перебуває безпосередньо в такому транспортному засобі, а у разі потреби – керує транспортним засобом, а також особа, яка навчає керуванню колісним транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в такому транспортному засобі»;

в абзаці шістдесят першому слова «суб’єкта господарювання» замінити словами «автомобільного перевізника, в тому числі придорожній огляд транспортних засобів комерційних,»;

в абзаці шістдесят четвертому слова «обов’язкового технічного контролю транспортних засобів» замінити словами «перевірки на придатність транспортного засобу до експлуатації»;

в абзаці шістдесят шостому слова «легковий автомобіль» замінити словами «транспортний засіб комерційний»;

2) у статті 6:

у частині сьомій:

абзац тринадцятий після слів та знаків «контрольних пристроїв (тахографів)» доповнити словами «обмежувачів швидкості»;

після абзацу сімнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо безпечності транспортних засобів комерційних шляхом проведення придорожніх оглядів;

державний нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства суб’єктами господарювання, визначеними для проведення перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації;

державний нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства центрами початкової та періодичної підготовки водіїв, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.»;

у зв’язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом двадцять першим;

доповнити частину десяту абзацом десятим такого змісту:

«придорожній огляд транспортних засобів комерційних.»

3) статтю 17 викласти в такій редакції:

«Стаття 17. Вимоги до працівників автомобільного транспорту

Працівники автомобільного транспорту повинні відповідати визначеним законодавством вимогам, зокрема:

мати необхідний рівень професійної кваліфікації та компетенції;

забезпечувати якісне та безпечне надання послуг автомобільного транспорту з перевезення пасажирів чи вантажів;

ввічливо та уважно реагувати на звернення і скарги споживачів послуг автомобільного транспорту.

Підготовку, перепідготовку, атестацію та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюють у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, та Міністерства внутрішніх справ України.

Водії, які залучаються до перевезення пасажирів транспортним засобом з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять (з місцем водія включно) або перевезення вантажів автомобілем максимальною допустимою масою понад 3,5 тони, зобов’язані пройти початкову, періодичну підготовку та отримати свідоцтво про професійну компетентність, чинне протягом наступних п’яти років, за винятком:

водіїв, що керують транспортними засобами з максимальною конструктивною швидкістю, що не перевищує 45 кілометрів на годину;

водіїв транспортних засобів, що використовуються для потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні , центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно–рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності , аварійних та рятувальних служб;

водіїв транспортних засобів, що проходять дорожні випробування з метою технічного удосконалення, ремонту або обслуговування або нових, відремонтованих транспортних засобів, не введених в експлуатацію;

водіїв транспортних засобів, що використовуються у рятувальних операціях, умовах надзвичайного стану;

водіїв транспортних засобів, що використовуються під час навчання керуванню транспортними засобами з метою отримання посвідчення водія або свідоцтва про професійну компетентність водія;

водіїв транспортних засобів, що використовуються в особистих цілях, не пов’язаних з підприємницькою та/або господарською діяльністю.

Пункт перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації залучає до проведення перевірки, у тому числі на договірних засадах, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

Експерт з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації перевіряє транспортні засоби за винятком:

транспортних засобів суб’єкта господарювання визначеного для проведення перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації, з яким він перебуває у договірних відносинах, а також власника, співвласника, посадової особи, працівника пункту проведення перевірки транспортних засобів до експлуатації;

транспортних засобів, що перебувають у власності або користуванні членів родини такого експерта;

транспортних засобів осіб, які можуть вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час проведення перевірки.

Експертом з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації може бути особа, яка пройшла підготовку, склала відповідні іспити та отримала посвідчення експерта з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

Експерт з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації може мати індивідуальну печатку.

Експерт з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації зобов’язаний не менше одного разу на три роки підвищувати рівень спеціальних знань шляхом проходження періодичної підготовки та складання іспиту або шляхом складання іспиту без навчання.

Експерт з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації не має права працювати:

протягом однієї доби одночасно у різних пунктах проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації;

у пунктах перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, розташованих на відстані більше ніж 100 кілометрів один від одного.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті веде облік експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації в порядку, передбаченому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

Початкова, періодична підготовка водіїв, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації здійснюється на платних засадах.»;

 

4) доповнити Закон статтею 171  такого змісту:

«Стаття 171. Визначення центрів початкової, періодичної підготовки водіїв, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації

Визначення центрів початкової, періодичної підготовки водіїв, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації здійснюються відповідно до цього Закону на безоплатній основі.

Порядок визначення центрів початкової, періодичної підготовки, вимоги до їх організації, а також скасування рішення про визначення визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.

Видача, переоформлення рішення про визначення центру початкової, періодичної підготовки ухвалюється у тридцятиденний строк з дня подання суб’єктом господарювання таких документів:

заява установленого зразка;

довідка про відповідність матеріально–технічної бази суб’єкта господарювання за формою, установленого зразка;

довідка про наявність кваліфікованого персоналу за формою, установленого зразка;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право на користування транспортними засобами, приміщеннями та земельними ділянками для здійснення діяльності з початкової, періодичної підготовки водіїв, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації;

відомості про склад спеціалістів, копії документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію;

робочі програми і плани початкової, періодичної підготовки водіїв, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

Документи, що подаються на розгляд, повинні бути викладені державною мовою та підписані керівником або уповноваженою особою заявника.

Підстава для відмови у видачі, переоформленні,   рішення про визначення (уповноваження) центру початкової, періодичної підготовки є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, передбаченого законодавством;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведеної перевірки центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок визначених у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, необхідних для прийняття рішення.

Суб’єкт господарювання має право на повторне звернення після усунення причин, що стали підставою для відмови.

Рішення про визначення скасовується у разі:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про скасування рішення;

наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення діяльності суб’єкта господарювання;

повідомлення про припинення діяльності суб’єкта господарювання;

рішення суду про припинення підприємницької діяльності суб’єкта господарювання;

наявності інформації про факт відсутності матеріально–технічної бази, наданої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, який ухвалив рішення про визначення (уповноваження) центру початкової, періодичної підготовки водіїв, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації  може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у вигляді анулювання такого рішення у випадку невідповідності центру початкової, періодичної підготовки вимогам до організації та функціонування.

Центр початкової, періодичної підготовки водіїв, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації має відповідати вимогам до його організації, протягом всього періоду, на який ухвалено рішення про його визначення.»;

 

5) у статті 18:

у частині першій:

абзац перший після слів «автомобільні перевізники» доповнити словами
«– суб’єкти господарювання»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«організовувати роботу водіїв транспортних засобів, екіпажів транспортних засобів, режими їх праці та відпочинку відповідно до вимог Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті та Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР);»;

доповнити абзацом шостим такого змісту:

«забезпечувати своєчасну перевірку на придатність транспортних засобів до експлуатації.»;

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

«Водії, які перебувають у трудових відносинах або відносинах на підставі цивільно–правового, господарського договору з кількома автомобільними перевізниками, мають надавати  інформацію таким автомобільним перевізникам про час керування транспортним засобом комерційним та час відпочинку.»;

частину третю виключити;

 

6) статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Класифікація транспортних засобів за конструкцією і призначенням

Транспортні засоби за призначенням поділяють на транспортні засоби загального, спеціалізованого та спеціального призначення, які виконують спеціальні робочі функції.

Класифікація, визначення категорій та позначення транспортних засобів за конструкцією здійснюється з урахуванням норм Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної  20 березня 1958 року в м. Женеві, з поправками 1995 року, та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту.»;

 

7) у статті 20:

доповнити статтю після частини дев’ятої частинами такого змісту:

«Транспортні засоби комерційні, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять (з місцем водія включно) або перевезення вантажів автомобілем максимальною допустимою масою понад 3,5 тони, мають бути обладнані контрольними пристроями, призначеними для відображення, запису, друку, зберігання та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів комерційних, режими праці та відпочинку водіїв (тахографами) за винятком транспортних засобів, зазначених у цій статті.

Не обладнуються тахографами транспортні засоби комерційні:

1) які використовуються для регулярних перевезень пасажирів на маршруті, протяжність якого не перевищує 50 кілометрів;

2) з максимальною дозволеною швидкістю, що не перевищує 40 кілометрів на годину;

3) які використовуються для потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно–рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, аварійних та рятувальних служб;

4) які використовуються для некомерційних перевезень гуманітарної допомоги у період воєнного (надзвичайного) стану чи під час проведення рятувальних операцій;

5) спеціалізованого призначення, такі як спеціалізовані санітарні автомобілі екстреної медичної допомоги, що використовуються в медичних цілях;

6) які використовується для здійснення аварійних чи відновлювальних робіт у зоні радіусом 100 кілометрів від своєї бази;

7) які проходять дорожні випробування з метою технічного удосконалення, ремонту або обслуговування, та новими або відбудованими транспортними засобами, які ще не було введено в обіг;

8) максимальною допустимою масою, яка не перевищує 7,5 тони, які використовуються для некомерційного перевезення вантажів (у тому числі автопотяги);

9) які згідно із законодавством мають статус об’єктів культурної спадщини та не використовуються для перевезень пасажирів та/або вантажів у комерційних цілях.

Пристроями для обмеження швидкості повинні бути обладнані транспортні засоби комерційні, призначені та/або обладнані для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять (з місцем водія включно) або перевезення вантажів автомобілем максимальною допустимою масою понад 3,5 тони за винятком:

1) транспортних засобів, призначених для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння понад дев’ять з місцем водія включно, у тому числі з максимальною допустимою масою понад 5 тон та з максимальною конструктивною швидкістю менше ніж 100 кілометрів на годину (крім автобусів, призначених для перевезення школярів);

2) транспортних засобів, призначених для перевезення вантажів з максимальною допустимою масою понад 3,5 тони та з максимальною конструктивною швидкістю менше ніж 90 кілометрів на годину;

3) транспортних засобів, які використовуються як громадський або комунальний транспорт виключно в умовах та на території населеного пункту;

4) транспортних засобів, які використовуються для потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно – рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, аварійних та рятувальних служб;

5) транспортних засобів, які використовуються на дорогах для наукових досліджень.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту затверджує:

критерії до суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування тахографів, пристроїв обмеження швидкості руху;

вимоги до тахографів, пристроїв обмеження швидкості руху;

інструкцію з використання тахографів, обмежувачів швидкості на транспортних засобах комерційних;

порядок ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування тахографів, пристроїв обмеження швидкості руху;

порядок затвердження та визначення типу обмежувачів швидкості;

порядок визначення типу тахографів.»;

частину десяту виключити.

 

8) статтю 23 викласти в такій редакції:

«Стаття 23. Перевірка транспортних засобів на придатність до експлуатації

Періодичність проходження перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації встановлюється:

для транспортних засобів, призначених для перевезення пасажирів із кількістю місць для сидіння понад дев’ять із місцем водія включно, – через один рік від дати першої реєстрації транспортного засобу, потім щорічно;

для транспортних засобів, призначених для перевезення вантажів із максимальною допустимою масою понад 3,5 тони, – через один рік від дати першої реєстрації транспортного засобу, потім щорічно;

причепів, напівпричепів із максимальною допустимою масою понад 3,5 тони – через один рік від дати першої реєстрації, потім щорічно;

для транспортних засобів, призначених для перевезення пасажирів із кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять з місцем водія включно, що використовуються як таксі, – через один рік від дати першої реєстрації транспортного засобу, потім щорічно;

для транспортних засобів спеціалізованого призначення, такі як спеціалізовані санітарні автомобілі екстреної медичної допомоги, – через один рік від дати першої реєстрації транспортного засобу, потім щорічно;

для транспортних засобів, призначених для перевезення вантажів із максимальною допустимою масою до 3,5 тон включно – через чотири роки від дати першої реєстрації транспортного засобу, потім кожні два роки;

для транспортних засобів, призначених для перевезення пасажирів із кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять із місцем водія включно, що використовуються для забезпечення потреб, не пов’язаних із підприємницькою та/або господарською діяльністю, – через чотири роки від дати першої реєстрації транспортного засобу, потім кожні два роки;

двоколісних транспортних засобів із коляскою або без коляски об’єм двигуна яких, у разі застосування двигуна внутрішнього згоряння, перевищує 125 кубічних сантиметрів або максимальна конструктивна швидкість яких перевищує 45 кілометрів на годину, – через два роки від дати першої реєстрації транспортного засобу, потім кожні два роки;

транспортних засобів із трьома колесами, симетрично розташованими відносно середньої поздовжньої вертикальної площини, об’єм двигуна яких, у разі застосування двигуна внутрішнього згоряння, перевищує 125 кубічних сантиметрів, а максимальна конструктивна перевищує 45 кілометрів на годину, – через два роки від дати першої реєстрації транспортного засобу, потім кожні два роки;

транспортних засобів із чотирма колесами, маса без навантаження яких не перевищує 400 кілограмів без урахування маси акумуляторних батарей у разі застосування електричного двигуна та максимальна номінальна потужність якого не перевищує 15 кіловат, – через два роки від дати першої реєстрації транспортного засобу, потім кожні два роки.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, є компетентним органом з питань затвердження конструкції транспортних засобів, дотримання вимог міжнародних договорів щодо придатності транспортних засобів до експлуатації.

Перевірка транспортних засобів на придатність до експлуатації проводиться експертами з перевірки  транспортних засобів на придатність до експлуатації у пунктах перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації суб’єктів господарювання, визначених на проведення перевірки  транспортних засобів на придатність до експлуатації.

Порядок проведення перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації, включає:

інформацію про об’єкт, предмет і засоби проведення  перевірки придатності до експлуатації, обсяги перевірки транспортного засобу на придатність до експлуатації ;

коди оцінки його невідповідності, ознаки невідповідностей систем та складових частин, які перевіряються, а також визначення невідповідностей за рівнем впливу на безпечність транспортного засобу;

визначення категорії невідповідності за рівнем її небезпечності стосовно складових частин, систем транспортного засобу, що перевіряються;

строки усунення виявлених невідповідностей;

форму свідоцтва про придатність транспортного засобу до експлуатації, його технічний опис;

процедури обміну інформацією про придатність транспортних засобів до експлуатації між суб’єктом господарювання, визначеним на  проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації та пунктом перевірки транспортних засобів придатності з органом державної реєстрації транспортних засобів, органами державного нагляду (контролю) у сфері перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, Моторно-транспортним страховим бюро України;

визначення підстав для проведення повторної перевірки транспортного засобу на придатність до експлуатації незалежно від дати проведення останньої перевірки.

За результатами проведення перевірки транспортного засобу на придатність до експлуатації, пунктом перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації  власнику (користувачу) транспортного засобу видається свідоцтво про придатність транспортного засобу до експлуатації, звіт у якому зазначено про придатність, придатність із застереженням чи не придатність транспортного засобу до експлуатації.

Свідоцтво про придатність транспортного засобу до експлуатації має містити інформацію про суб’єкт проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, пункт проведення перевірки та експерта з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, що здійснив перевірку, перелік виявлених недоліків (за наявності) та кінцевий строк їх усунення, результат перевірки з зазначенням необхідності проведення повторної перевірки, дату видачі та інші відомості визначені у Порядоку проведення перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації 

Відомості щодо проведення перевірки транспортного засобу на придатність до експлуатації  вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

У період між перевірками транспортних засобів на придатність до експлуатації фізичні та юридичні особи, у власності або користуванні яких перебувають транспортні засоби, забезпечують їх відповідність технічним вимогам, передбаченим законодавством, шляхом проведення щоденного технічного огляду.

Порядок проведення перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації визначає Кабінет Міністрів України.»;

 

9) доповнити Закон статтями 231  – 232  такого змісту:

«Стаття 231. Придорожній огляд транспортних засобів комерційних щодо їх придатності до експлуатації

Придорожній огляд транспортного засобу комерційного здійснюється з метою контролю його придатності до експлуатації посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, у визначеному законодавством порядку.

Придорожньому огляду щодо придатності до експлуатації підлягають транспортні засоби комерційні не залежно від країни реєстрації.

Придорожній огляд транспортних засобів комерційних щодо придатності до експлуатації включає початковий огляд та, у визначених законодавством випадках, поглиблену перевірку.

Порядок проведення придорожнього огляду транспортних засобів комерційних щодо придатності до експлуатації, перелік систем, вузлів, пристроїв, обладнання, що підлягають перевірці визначає Кабінет Міністрів України, із установленням обмеження чи заборони руху у випадку ризиків для безпеки дорожнього руху.

Класифікація та процедура оцінки невідповідностей визначається Порядком проведення придорожнього огляду транспортних засобів комерційних щодо придатності до експлуатації.

Поглиблений огляд транспортного засобу може проводитися на спеціальних обладнаних оглядових майданчиках центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, або у пунктах перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації суб’єктів господарювання, визначених для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

Придорожній огляд транспортних засобів комерційних може проводитися разом з рейдовими перевірками.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті є компетентним органом з управління системою придорожнього огляду транспортних засобів комерційних щодо придатності до експлуатації.

За результатами придорожнього огляду уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, оформлює звіт за формою, визначеною  Порядком проведення придорожнього огляду транспортних засобів комерційних щодо придатності до експлуатації. Звіт реєструється у базі даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, надається водієві та береться до уваги компетентним органом в частині виявлених невідповідностей придатності транспортних засобів комерційних до експлуатації для здійснення статистичних спостережень.

Загальна кількість придорожніх оглядів на придатність до експлуатації транспортних засобів протягом календарного року повинна становити не менше п’яти відсотків середньої кількості зареєстрованих за цей час в Україні транспортних засобів комерційних. В такому ж співвідношенні придорожньому огляду підлягають транспортні засоби, що зареєстровані або допущені до дорожнього руху в інших державах, але експлуатуються в Україні.

Стаття 232. Суб’єкти господарювання, визначені для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, є компетентним органом з визначення суб’єктів господарювання з проведення перевірки, уповноважених пунктів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

Порядок визначення суб’єктів господарювання для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації визначає Кабінет Міністрів України, що включає:

порядок видачі, анулювання, поновлення, переоформлення, скасування рішення про визначення суб’єкта господарювання для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації;

вимоги до суб’єктів проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, зокрема:

вимоги щодо відсутності конфлікту інтересів;

вимоги щодо кадрового забезпечення, які містять умови обов’язкової наявності в штаті експерта (експертів) з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, що має (мають) відповідний кваліфікаційний рівень і професійну підготовку на відповідність вимогам щодо компетентності;

вимоги щодо технологічного документування проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, використання засобів комп’ютерної техніки з програмними продуктами для створення, обробки, надсилання і зберігання інформації з питань перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації;

технічні вимоги до облаштування пунктів перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, засобів перевірки.

Вимоги щодо відсутності конфлікту інтересів для суб’єктів господарювання щодо проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації встановлюються з урахуванням наступних умов:

суб’єкт проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації не проводить діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів;

оплата праці експертів перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації не залежить від результатів проведення перевірки;

суб’єкт проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації не має прямих виробничих, господарських відносин з виробником і дилерами транспортних засобів, їх складових частин (запасних частин), підприємствами технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, є компетентним органом з визначення суб’єктів господарювання з проведення перевірки, уповноважених пунктів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

Видача, анулювання, поновлення, переоформлення рішення про визначення пункту перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації здійснюються на безоплатній основі

Видача, переоформлення рішення про визначення суб’єкта господарювання з проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації ухвалюється компетентним органом у тридцятиденний строк з дня подання суб’єктом господарювання таких документів:

заяви установленого зразка;

довідки про відповідність матеріально–технічної бази пункту перевірки транспортних засобів за формою, установленого зразка;

довідки установленого зразка про наявність кваліфікованого персоналу з питань перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації;

який засвідчує компетентність випробувальної лабораторії стосовно перевірки технічного стану транспортних засобів в обсягах визначеному законодавством;

який засвідчує, що обладнання відповідає технологічним вимогам до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатується.

Документи, що подаються на розгляд, мають бути викладені державною мовою та підписані керівником або уповноваженою особою заявника.

Підставами для відмови у видачі, переоформленні, рішення про визначення суб’єкта господарювання проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації є:  

подання неповного пакета документів, передбаченого законодавством;

виявлення в поданих документах, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведеної перевірки центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного транспорту, необхідних для прийняття рішення про визначення, уповноваження.

Суб’єкт господарювання має право на повторне звернення до компетентного органу після усунення причин, що стали підставою для відмови в ухваленні рішення про визначення.

Компетентний орган, що ухвалив рішення про визначення суб’єкта господарювання для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, має право скасувати рішення у разі:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про скасування такого рішення;

наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відомостей про припинення діяльності суб’єкта господарювання;

отримання повідомлення від суб’єкта господарювання про припинення своєї діяльності;

рішення суду про припинення підприємницької діяльності суб’єкта господарювання;

надходження інформації про відсутність або невідповідність матеріально–технічної бази, персоналу;

надходження інформації про проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації у пунктах перевірки, не зазначених у рішенні про визначення суб’єкта проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації;

надходження інформації від Міністерства внутрішніх справ України про порушення законодавства у сфері перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації відповідним суб’єктом господарювання або пунктом перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації;

надходження інформації від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті щодо подання документів на притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності у сфері здійснення діяльності з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання рішення про визначення суб’єкта господарювання для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації у випадку:

невідповідності вимогам до організації та функціонування;

повторного протягом року порушення посадовою особою суб’єкта господарювання з проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, порядку видачі свідоцтва про придатність транспортного засобу до експлуатації, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню (частина друга статті 1271 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Поновлення рішення про визначення суб’єкта господарювання з проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації та поновлення суб’єкта господарювання у переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації, здійснюються на підставі повторного звернення не раніше ніж за шість календарних місяців від дати скасування або анулювання рішення про визначення, до компетентного органу або суду.

Суб’єкт господарювання, визначений для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації має відповідати вимогам до його організації, протягом всього періоду, на який йому було надано повноваження.

Суб’єкт господарювання, визначений для проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації може мати більше ніж один пункт перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

Рішення про визначення суб’єкта проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації ухвалюється та  має містити інформацію про кількість та розташування пунктів перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації.

У випадку облаштування нового пункту перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, не зазначеного у рішенні, суб’єкт проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації зобов’язаний отримати нове рішення.

Проводити перевірку транспортних засобів на придатність до експлуатації у пунктах перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, не зазначених у рішенні про визначення суб’єкта проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації, забороняється.

Рішення про визначення суб’єкта проведення перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації ухвалюється строком на п’ять років.»;

 

10) доповнити статтю 51 частиною третьою такого змісту:

«Замовник за договором про перевезення вантажу не має права вимагати від водія транспортного засобу здійснення перевезення вантажу більшої маси, ніж зазначено у товарно–транспортній накладній.».

 

11) у статті 53:      

доповнити частину третю абзацом восьмим такого змісту:

«свідоцтво професійної компетентності»;

частину четверту після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

«свідоцтво придатності транспортного засобу до експлуатації;

свідоцтво професійної компетентності.»;

частину сьому після слів «контрольні пристрої – тахографи» доповнити словами «та, у випадках передбачених законодавством, обмежувачі швидкості»;

у тексті статті слова «сертифікат відповідності транспортного засобу» замінити словами «свідоцтво про придатність транспортного засобу до експлуатації»;

 

12) у частині першій статті 60:

абзац перший після слів «автомобільних перевізників» доповнити словами «– суб’єктів господарювання»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира – накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, відмінних від водія, – сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

абзац восьмий виключити;

абзац одинадцятий виключити;

у зв’язку з цим абзаци дев’ятий – тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – одинадцятим;

 

13) доповнити Закон розділом VIтакого змісту:

 

«Розділ VI. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Транспортні засоби комерційні, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, повинні бути обладнані пристроями  для обмеження швидкості з 01 липня 2019 року.

 

2. Транспортні засоби комерційні, що здійснюють внутрішні перевезення пасажирів та вантажів, повинні бути обладнані пристроями  для обмеження швидкості з 01 січня 2020 року.

 

3. Водії транспортних засобів комерційних повинні мати свідоцтво професійної компетентності:

та/або внутрішні перевезення пасажирів та вантажів, повинні мати з 01січня 2020 року – для міжнародних перевезень пасажирів, вантажів;

з 01 січня 2022 року - для внутрішніх перевезень пасажирів, вантажів.

Водії, які станом на 01 січня 2019 року здійснюють перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять (з місцем водія включно) або перевезення вантажів автомобілем максимальною допустимою масою понад 3,5 тони та мають посвідчення водія відповідної категорії, вважаються такими, що пройшли початкову підготовку та отримують свідоцтво професійної компетентності на термін дії посвідчення водія відповідної категорії, але не більше п’яти років, без складання іспитів.

 

4. З 01 липня 2019 року транспортні засоби комерційні, що здійснюють міжнародні  перевезення пасажирів та вантажів, повинні бути обладнані цифровими тахографами.

 

5. З 01 березня 2019 року транспортні засоби комерційні, що здійснюють внутрішні перевезення пасажирів та вантажів, повинні бути обладнані тахографами:

аналоговими або цифровими – транспортні засоби, зареєстровані до 16 червня 2010 року;

цифровими - транспортні засоби, зареєстровані після 16 червня 2010 року.

 

6. Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та правил і нормативів, є, у випадках передбачених законодавством, свідоцтво про придатність транспортного засобу до експлуатації, сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» - «ЄВРО-6» або іншому рівню).».

 

4. У частині другій статті 10 Закону України «Про міський електричний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548, 2014 р., № 8, ст. 88):

1) абзац п’ятий частини другої статті 10 виключити.

 

5. Статтю 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

 

«Державний нагляд (контроль) на автомобільному транспорті в частині проведення рейдових перевірок та придорожніх оглядів транспортних засобів комерційних здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законами України «Про автомобільний транспорт» та «Про дорожній рух».»

 

у зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою.

 

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Цей Закон набирає чинність з дня наступного за днем його опублікування.
  2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова
Верховної Ради України

 

Пояснювальна записка

Додаток до пояснювальної записки

Аналіз регуляторного впливу

Порівняльна таблиця

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 8 Жовтня 2018р. по 8 Листопада 2018р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів