Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект розпорядження Кабінету Міністрів України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року

ПРОЕКТ

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _________  № ________

Київ

 

Про затвердження плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року

 

1. Затвердити план заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, що додається.

 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям, організаціям, установам забезпечити:

виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

подавати Міністерству інфраструктури України, щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення і подання до 20 числа такого місяця Кабінетові Міністрів України.

 

3. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 533) зміни, виклавши пункт 3 у такій редакції:

«3. Міністерству інфраструктури разом з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади:

розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії, схваленої цим розпорядженням;

починаючи з 2022 року розробляти та подавати Кабінетові Міністрів України проект трирічних планів заходів з реалізації Національної транспортної стратегії, схваленої цим розпорядженням».

 

Прем’єр-міністр України                                                                В. ГРОЙСМАН

 

 

План заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року

Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю 

Додаткові матеріали

Звіт про результати громадського обговорення проекту Плану заходів на 2019 – 2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 29 Жовтня 2018р. по 20 Листопада 2019р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів