Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект постанови Кабінету Міністрів України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від «___» __________ 2019 р. № ____

Київ

 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, що додаються.

2. Установити, що:

1) видані до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та цією постановою ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом та видані ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом - є чинними;

2)  ліцензії на право провадження господарської діяльності з:

внутрішніх перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; внутрішніх перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями - надають право провадити господарську діяльність з внутрішніх перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів;

міжнародних перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями - надають право провадити господарську діяльність з міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів;

міжнародних перевезень вантажів; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) надають право провадити господарську діяльність з міжнародних перевезень вантажів (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

3)  строк, протягом якого ліцензіати, які провадять господарську діяльність, зазначену в підпунктах 1 та 2 цього пункту, подають до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», становить десять місяців.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування, крім підпункту 3 пункту 2, який набирає чинність через два місяці.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                     В. ГРОЙСМАН

 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

Аналіз регуляторного впливу

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
1
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:1

Обговорення з 22 Березня 2019р. по 22 Квітня 2019р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів