Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проєкт Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проєкт Закону України

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 року, з поправками

                                                                           ПРОЄКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 року, з поправками

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р.,  № 51, ст.1122; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 15, ст. 70; 1997 р., № 14, ст. 114) такі зміни:

1)  статтю 591 викласти у такій редакції:

«Стаття 591. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення

Забруднення і засмічення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидів із суден, операцій з водяним баластом, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення капітана найближчого морського порту України про проведене внаслідок крайньої необхідності без належного на те погодження скидання у море шкідливих речовин з судна, повітряного судна, платформи чи іншої штучно спорудженої у морі конструкції, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від однієї тисячі до двох тисячнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть призвести до забруднення територіальних і внутрішніх морських вод, без погодження капітана морського порту, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

2) у статті 62 слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від п’ятисот до тисячі»;

3) доповнити статтею 621 такого змісту:

«Стаття 621. Невиконання плану поводження з водяним баластом на судні та обов’язків з реєстрації у відповідному судновому документі операцій з водяним баластом і осадами

Невиконання капітаном або іншими особами командного складу судна передбачених законодавством плану поводження з водяним баластом та обов’язків з реєстрації у відповідному судновому документі кожної операції з водяним баластом і осадами із суден, внесення зазначеними особами до суднових документів неправильних (недостовірних) записів про ці операції або незаконна відмова у пред’явленні таких документів відповідним посадовим особам, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

4) у статті 225:

частину першу після слів і знаку «адміністративні правопорушення: про» доповнити словами та знаками «порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення, невиконання обов’язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами,невиконання плану поводження з водяним баластом на судні та обов’язків з реєстрації у відповідному судновому документі операцій з водяним баластом і осадами,», після слів та знаку «річкового транспорту (статті» доповнити цифрами та знаками «591, 62, 621»;

у пункті 1 частини другої слово та цифри «статтею 114» замінити словом, цифрами та знаками «статтями 591, 62, 621, 114»;

5) у частині першій статті 2421 після цифр «59 - 771» доповнити словами, цифрами та знаками «(крім статті 591, статей 62, 621)».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України                                                                                 

 

Пояснювальна записка

Додаток до пояснювальної записки 

Порівняльна таблиця

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій

 

Зауваження і пропозиції до проєкту Закону від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прохання надсилати до 04.01.2021 на поштову адресу Мінінфраструктури: 01135, м. Київ, пр-т. Перемоги, 14.


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 18 Грудня 2020р. по 31 Грудня 2020р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів