Для людей
з порушенням зору

    Євроінтеграція    Нормативно-правова база співробітництва з ЄС
Версiя для друку


Нормативно-правова база співробітництва з ЄС

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

{Щодо процедур, необхідних для часткового застосування на тимчасовій основі  положень цієї Угоди, див. Вербальну ноту}

 {Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014}

 ДОДАТКИ

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ IV:

 ТОРГІВЛЯ ТА ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ

{Додаток I-A до глави 1 (частина 1)}

{Додаток I-A до глави 1 (частина 2)}

{Додатки I-B, I-C, I-D до глави 1}

{Додатки до глав 2 - 3}

{Додатки до глав 4 - 5}

{Додатки до глави 6}

{Додатки до глави 8}

{Додатки до глави 9 (частина 1)}

{Додатки до глави 9 (частина 2}

{Додатки до глави 10}

ДОДАТОК XVII НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ НАБЛИЖЕННЯ


 ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ V:

 ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 {Додатки до розділу V}

 ДОДАТОК ХХХІІ ДО ГЛАВИ 7 «ТРАНСПОРТ»

ДОДАТОК ХХХІІІ ДО ГЛАВИ 7 «ТРАНСПОРТ»

 

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ VI:

ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ

 {Додатки до розділу VI}

{Декларація}

ПРОТОКОЛИ

{Протокол I}

{Протокол II}

{Декларація}

{Протокол III}

 

Порядок денний асоціації Україна – ЄС

Порядок денний асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію

Поточний стан виконання Угоди про асоціацію

Щодо стану імплементації Угоди про асоціацію

План заходів з імплементації Угоди про асоціацію

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 17.09.2014 № 847-р

План заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки

Нормативно-правова база України щодо адаптації законодавства України у сферах транспорту та поштових послуг до законодавства ЄС

Плани імплементації:

План заходів  з імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 747-р)

Стратегія імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту («дорожня карта»)» (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 747-р)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 747-р «Про схвалення Стратегії імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту («дорожньої карти»)»

Розпорядження від 22 квітня 2015 р. №398-р «Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви Ради 95/18/ЄС від 19 червня 1995 р. про ліцензування залізничних підприємств»

Розпорядження від 25 лютого 2015 р.  142-р «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань транспортної політики та інфраструктури»

Розпорядження від 25 лютого 2015 р. № 140-р «Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту і Ради про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами»

Розпорядження від 26 листопада 2014 р. № 1160-р «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Розпорядження від 26 листопада 2014 р. № 1159-р «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Розпорядження від 26 листопада 2014 р. № 1148-р «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань залізничного транспорту»

Зразок та дорожні карти з підтримки імплементації директив та регламентів ЄС:

Зразок

Дорожня карта з підтримки імплементації Директиви Ради 87/540/ЄЕС про доступ до перевезення товарів  національними і міжнародними водними шляхами, а також про взаємне визнання дипломів,   сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності

Дорожня карта імплементації ДИРЕКТИВИ РАДИ 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 про розвиток залізниць Спільноти

Дорожня карта з підтримки імплементації  Директиви Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 року щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних засобів у Співтоваристві

Дорожня карта імплементації Директиви Ради 92/106 від 7 грудня 1992 р. про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами

Дорожня карта з підтримки імплементаціїДирективи Ради 96/50/ЄС від 23 липня 1996 року щодо гармонізації умов отримання національних свідоцтв капітанів для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами у межах Співтовариства

Дорожня карта Для реалізації Директиви Ради 96/75/ЄК щодо систем фрахтування та встановлення цін на транспорт на національних та міжнародних внутрішніх водних шляхах у Співтоваристві

ДОРОЖНЯ КАРТА ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ 2001/14/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 26 лютого 2001 року Про розподілення пропускної спроможності залізничної інфраструктури, стягнення зборів за користування залізничною інфраструктуроюта сертифікацію безпеки

Дорожня карта з підтримки імплементації Директиви 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 року про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність

ДОРОЖНЯ КАРТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВА 2002/59/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ВІД 27 ЧЕРВНЯ 2002, ЩО ЗАСНОВУЄ СИСТЕМУ СПІВТОВАРИСТВА З НАГЛЯДУ ЗА РУХОМ СУДЕН ТА ІНФОРМУВАННЯ І СКАСОВУЄ ДИРЕКТИВУ РАДИ 93/75/ЄEC

Дорожня карта з підтримки імплементації Директиви 2003/59/ЄC Європейського Парламенту та Ради про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄEC) № 3820/85 та Директиви Ради 91/439/ЄEC, та скасовує Директиву Ради 76/914/ЄEC

Дорожня карта Для реалізації  Директиви 2005/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно гармонізованих річкових інформаційних послуг (РІП) на внутрішніх водних шляхах Співтовариства

Дорожня карта з підтримки імплементації Директиви 2006/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС)  № 3820/85 і (ЄЕС) № 3821/85 стосовно соціального законодавства у галузі автотранспортної діяльності, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС

Дорожня карта Для реалізації Директиви 2006/87 / EC, яка встановлює технічні вимоги до суден внутрішнього плавання та скасовує Директиву Ради 82/714 / EEC

Дорожня карта з підтримки імплементації Директиви 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про мінімальний рівень підготовки моряків

Дорожня карта з підтримки  імплементації Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 щодо контролю  державою порту

План підтримки імплементації Директиви 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради про перевірки з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів

Дорожня карта з підтримки імплементації Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден (зі змінами внесеними Директивою 2010/36/ЄС

ДОРОЖНЯ КАРТА ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄС)    № 336/2006 від 15 лютого 2006 р.

Дорожня карта з реалізації Регламенту (ЄС) № 392/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про відповідальність перевізників при перевезенні пасажирів морем у випадку аварій

Дорожня карта з підтримки імплементації Регламенту (ЄЕС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. щодо гармонізації відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 і (ЄС) № 2135/98 та скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 3820/85

Дорожня карта з реалізації Регламенту (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 року про заборону оловоорганічних сполук на суднах

Дорожня карта з підтримки імплементації Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для провадження діяльності оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС

Дорожня карта з підтримки імплементації РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №1370/2007 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламент (ЄЕС) № 1191/69 і (ЄЕС) № 1107/70 Ради

Дорожня карта реалізації Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 року про записувальну апаратуру, розміщену у дорожньому транспорті

Додаткове законодавство Європейського Союзу

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2014/47/ЄС про технічну придорожню перевірку придатності до експлуатації комерційних транспортних засобів, що пересуваються в Союзі і визнання Директиви 2000/30/EC такою, що втратила чинність від 3 квітня 2014 року


{#HTML_FILES#}