Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок

ПРОЕКТ

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України «Про поштовий зв’язок» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39), виклавши його у такій редакції:

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про поштовий зв’язок»

Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв’язку і користувачами їх послуг.

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

абонементна скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, що встановлюється в об’єктах поштового зв’язку і надається у користування за окрему плату адресату для одержання на його ім’я поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань;

абонентська поштова скринька - спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для одержання адресатами поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;

абонентська поштова шафа - спеціальна шафа з абонентськими поштовими скриньками, яка встановлюється у під’їздах, вестибюлях житлових та адміністративних будинків для одержання адресатами поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;

адресат (одержувач) - юридична або фізична особа, якій адресується поштове відправлення, поштовий переказ;

адресна поштова розсилка – відправлення письмової кореспонденції, яке складається виключно з рекламних, маркетингових або інформаційних матеріалів, інших друкованих матеріалів і містить ідентичне повідомлення, окрім імені адресата, адреси та ідентифікаційного номеру, а також інших відмінностей, які не змінюють сутність повідомлення, яке пересилається певній кількості адресатів і доставляється за адресою. Адресна поштова розсилка та інше поштове відправлення, поєднані в одній упаковці, не вважаються адресною поштовою розсилкою;

відправник - фізична або юридична особа, прізвище, ім’я та по батькові або найменування якої зазначені на поштовому відправленні та бланку поштового переказу в спеціально призначеному для цього місці, та подає оператору поштового зв’язку для пересилання поштове відправлення, поштовий переказ;

відправлення «EMS» - міжнародне реєстроване поштове відправлення масою до 30 кілограмів з вкладенням документів та/або товарів, що приймається, перевозиться і доставляється найшвидшим способом;

дрібний пакет - міжнародне реєстроване поштове відправлення масою до 2 кілограмів із вкладенням зразків товарів, дрібних предметів подарункового та іншого характеру, письмового повідомлення, що має характер особистого листування;

електронний знак поштової оплати – графічна інформація, що наноситься на відправлення письмової кореспонденції та забезпечує можливість зчитування її за допомогою технічних засобів та засвідчує факт оплати послуг поштового зв’язку, що надаються національним оператором для юридичних осіб;

засоби поштового зв’язку - поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби поштового зв’язку, поштомати, знаки поштової оплати, а також пункти доступу, що використовуються для надання послуг поштового зв’язку;

згруповані поштові відправлення «Консигнація» - кілька міжнародних поштових відправлень, що одночасно подаються одним відправником для пересилання за межі України або надходять на її територію від одного відправника з іншої країни;

знаки поштової оплати – поштові марки, марковані конверти та картки, відбитки знаків маркувальних (франкувальних) машин, інші відбитки, в тому числі електронний знак поштової оплати, що наносяться на поштові відправлення замість поштових марок та підтверджують оплату послуг;

користувачі послуг поштового зв’язку (користувачі) - фізичні та юридичні особи, які користуються послугами поштового зв’язку як відправник або одержувач;

лист - поштове відправлення, масою до 2 кілограмів, що містить письмове повідомлення або документи, вкладене в поштовий конверт або оформлене іншим чином, що не дає змоги ознайомитися з його змістом;

маркувальна (франкувальна) машина - пристрій, призначений для нанесення на письмову кореспонденцію відбитку державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв’язку, дату приймання та іншу інформацію;

міжнародна кореспонденція – кореспонденція, що надійшла з іншої держави або призначена в іншу державу;

мішок «M» - міжнародне реєстроване поштове відправлення (спеціальний мішок) з вкладенням друкованих видань (книг, газет, журналів тощо), що подається для пересилання одним відправником і адресується одному адресатові;

моніторинг якості універсальних послуг – збирання, оброблення, збереження, аналіз даних про показники якості універсальних послуг поштового зв’язку, який здійснює національний регулятор;

національний оператор – оператор або оператори поштового зв’язку, яких відповідно до законодавства призначено для виконання зобов’язань, що випливають із актів Всесвітнього поштового союзу і яким надано виключні права у сфері надання послуг поштового зв’язку;

національний регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

об’єкти поштового зв’язку – поштамти, центри обробки та перевезення пошти, зональні вузли, вузли поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку, пункти поштового зв'язку та інші підрозділи, задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв'язку;

оператор поштового зв’язку - суб’єкт господарювання, який в установленому законодавством порядку надає послуги поштового зв’язку;

переказ грошових коштів (поштовий переказ) - послуга поштового зв’язку щодо виконання доручення користувача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей;

пересилання поштових відправлень - сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

письмова кореспонденція - листи, поштові картки, дрібні пакети, мішки «М», адресна поштова розсилка та секограми;

посилка – поштове відправлення масою до 30 кілограмів з предметами не забороненими законодавством до пересилання;

послуги поштового зв’язку – діяльність оператора поштового зв’язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень,  визначених цим Законом, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, спрямована на задоволення потреб користувачів;

поштова адреса — адреса відправника та адресата, яка зазначена на поштовому відправленні, бланку поштового переказу у спеціально призначеному для цього місці;

поштова безпека - визначений законодавством комплекс заходів, спрямованих на захист таємниці інформації у поштовому зв’язку, збереження поштових відправлень, грошових коштів та засобів поштового зв’язку;

поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;

поштова марка - державний знак, що виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та держави, і є засобом оплати послуг поштового зв’язку, що надаються національним оператором поштового зв’язку;

поштова мережа - система засобів та об’єктів поштового зв’язку, що використовуються операторами поштового зв’язку з метою надання послуг поштового зв’язку;

поштова скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;

поштові відправлення – адресовані адресату (одержувачу) та прийняті оператором поштового зв’язку до пересилання письмова кореспонденція, посилки, відправлення «ЕМS», оформлені відповідно до законодавства;

поштове відправлення з оголошеною цінністю - реєстроване поштове відправлення, яке приймається для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною відправником;

призначений оператор поштового зв’язку – оператор або оператори поштового зв’язку, яких відповідно до законодавства призначено для надання в установленому порядку універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України;

поштовий зв’язок - вид зв’язку, що забезпечує пересилання поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів;

поштовий індекс - код поштової адреси у вигляді умовного цифрового позначення об’єктів поштового зв’язку, у тому числі сільських населених пунктів, у яких відсутні відділення поштового зв’язку;

поштомат (автоматизована поштова станція) - електронний програмно-технічний комплекс з певною кількістю комірок, є терміналом самообслуговування, що призначений для автоматичних операцій прийому, короткострокового зберігання та видачі посилок, а також приймання грошей за посилку;

пункт доступу - споруди, зокрема поштові скриньки, через які поштові відправлення потрапляють від відправників до поштової мережі;

реєстр операторів поштового зв’язку – електронна база даних, що містить інформацію про операторів поштового зв’язку України;

реєстроване поштове відправлення - поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку;

секограма – відправлення з вкладенням письмового повідомлення, складеного шрифтом для осіб з інвалідністю по зору, літератури будь-якого формату (включаючи звукозаписи), будь-яке обладнання або матеріали, вироблені чи адаптовані з метою надання допомоги особам з інвалідністю по зору в подоланні проблем, пов'язаних з їх сліпотою;

універсальні послуги поштового зв’язку - послуги поштового зв’язку встановленого рівня якості, які на постійній основі надаються користувачам на всій території України за цінами (тарифами), що регулюються державою;

поштовий зв'язок загального користування - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості всім користувачам;

поштовий зв'язок спеціального призначення - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку окремим категоріям користувачів.

 

Стаття 2. Законодавство про поштовий зв’язок України

Відносини у сфері надання послуг поштового зв’язку регулюються Конституцією України, цим Законом та іншими актами законодавства.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

Діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку спеціального призначення (фельд’єгерського і спеціального зв’язку) провадиться відповідно до законодавства.

 

Стаття 3. Основні засади діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку

Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку є:

1)      забезпечення надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості;

2)      сприяння розвитку ринку послуг поштового зв’язку;

3)      стимулювання розвитку конкуренції у наданні послуг поштового зв’язку;

4)      захист інтересів користувачів та операторів поштового зв’язку у сфері надання послуг поштового зв’язку;

5)      забезпечення доступу до універсальних послуг поштового зв’язку;

6)      забезпечення безперервності надання універсальних послуг поштового зв’язку;

7)      забезпечення прав користувачів на таємницю інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку;

8)      забезпечення прав операторів поштового зв’язку;

9)      забезпечення єдності правил і норм у сфері надання послуг поштового зв’язку;

10)  забезпечення рівноправного доступу до об’єктів поштового зв’язку та послуг поштового зв’язку усім користувачам.

 

Стаття 4. Мова у сфері надання послуг поштового зв’язку

У сфері надання послуг поштового зв'язку в Україні вживаються державна мова та мови національних меншин України.

Адреси відправника та адресата (одержувача) поштових відправлень, що пересилаються в межах України зазначаються державною мовою.

Міжнародні поштові відправлення обробляються з використанням мов, передбачених міжнародними договорами України.

 

Стаття 5. Обліково-звітний час у поштовому зв’язку

У сфері надання послуг поштового зв’язку застосовується єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні.

 

Стаття 6. Охорона таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку

Таємниця поштових відправлень, у тому числі листування та іншої письмової кореспонденції, електронних повідомлень, що пересилаються (передаються) з використанням засобів зв’язку, гарантується Конституцією та законодавством.

Оператори поштового зв’язку вживають організаційно-технічних заходів щодо захисту інформації згідно із законодавством.

Виїмка та огляд поштових відправлень, одержання будь-яких довідок щодо них заборонено, крім випадків, визначених законом.

 

Стаття 7. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку

Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється з метою формування орієнтованого на користувача ринку послуг поштового зв’язку шляхом:

нормативно-правового забезпечення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку;

формування переліку показників якості універсальних послуг поштового зв’язку та встановлення їх рівня;

моніторинг якості надання універсальних послуг поштового зв’язку;

стандартизації та сертифікації засобів поштового зв’язку;

регулювання цін (тарифів) на універсальні послуги поштового зв’язку;

забезпечення розвитку конкуренції у сфері надання послуг поштового зв’язку;

ведення реєстру операторів поштового зв’язку.

 

Стаття 8. Компетенція державних органів у сфері надання послуг поштового зв’язку

Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень забезпечує загальне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку:

1)      здійснює нормативно-правове регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку;

2)      затверджує порядок введення та виведення з обігу поштових марок;

3)      забезпечує контроль за дотриманням поштової безпеки та таємниці інформації;

4)      затверджує перелік засобів поштового зв’язку, що застосовується в мережах поштового зв’язку загального користування і підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства;

5)      забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері надання послуг поштового зв’язку;

6)      сприяє розвитку ринку послуг поштового зв’язку;

7)      затверджує порядок призначення призначеного(-их) оператора(-ів) поштового зв’язку;

8)    визначає на конкурсних засадах операторів поштового зв’язку, на яких покладаються виконання функції з пересилання відправлень «EMS» в установленому порядку;

9)      встановлює стандарти якості для надання універсальних послуг поштового зв’язку;

10)  здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо операторів поштового зв’язку (в частині здійснення ними переказу коштів);

11)  вирішує в межах компетенції питання щодо готовності функціонування поштового зв’язку в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану;

12)  здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та відповідними органами інших держав.

Державне регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку забезпечує національний регулятор, що є юридично відокремленим та функціонально незалежним від операторів поштового зв’язку, на основі збалансування інтересів суспільства, операторів поштового зв’язку та користувачів послуг поштового зв’язку.

Компетенція національного регулятора, та його повноваження визначаються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Національний регулятор:

1) встановлює порядок ведення і веде реєстр операторів поштового зв’язку;

2) здійснює моніторинг якості надання універсальних послуг поштового зв’язку;

3) встановлює граничні ціни (тарифи) на універсальні послуги поштового зв’язку;

4) передає до Антимонопольного комітету України матеріали, що містять дані про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також до правоохоронних органів матеріали, що містять дані про ознаки кримінального правопорушення;

5) здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у сфері поштового зв’язку інших держав;

6) забезпечує та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері надання послуг поштового зв’язку;

7) забезпечує державний нагляд за додержанням операторами поштового зв’язку установлених показників якості послуг поштового зв`язку;

8) видає операторам поштового зв’язку обов’язкові для виконання розпорядження та приписи про усунення порушень законодавства про поштовий зв’язок;

9) застосовує у межах своїх повноважень в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до операторів поштового зв’язку;

10) звертається до суду з позовними заявами в разі порушення операторами поштового зв’язку законодавства про поштовий зв’язок;

11) встановлює порядок отримання та отримує від операторів поштового зв’язку звітність, інформацію, в тому числі таку, що містить фінансово - економічні показники, документи та матеріали, необхідні для виконання повноважень, покладених на нього цим Законом;

12) розглядає звернення  користувачів послуг поштового зв’язку і приймає рішення з питань, що належать до її компетенції;

13) сприяє гармонізації технічних стандартів універсальних послуг поштового зв’язку;

14) затверджує уніфіковані форми актів при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері надання послуг поштового зв’язку;

15) забезпечує сумісність інформаційної системи (мережі) про заходи державного нагляду (контролю) у сфері надання послуг поштового зв’язку з інтегрованою (автоматизованою) системою державного (контролю);

16) розробляє критерії за якими оцінюється ступені ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку;

17) затверджує форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері надання послуг поштового зв’язку;

18) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

 

Стаття 9. Державний нагляд у сфері надання послуг поштового зв’язку

Державний нагляд у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється шляхом:

1)      контролю за додержанням операторами поштового зв’язку законодавства у сфері поштового зв’язку;

2)      перевірки якості універсальних послуг, які надаються операторами поштового зв’язку.

Державний нагляд (контроль), спрямований на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства операторами поштового зв’язку здійснюються національним регулятором відповідно до цього Закону та Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Заходи державного нагляду (контролю) здійснюються за наявності підстав та в порядку, визначених Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Державний нагляд (контроль) у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється  у формі планових і позапланових перевірок, відповідно до законодавства,  спрямованих  на запобігання,  виявлення  та  усунення  порушень законодавства про поштовий зв'язок.

Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік. Національний регулятор, не пізніше ніж 10 календарних днів до початку проведення планової перевірки письмово повідомляє про це оператора поштового зв’язку, який перевірятиметься.

Позапланові перевірки проводяться уповноваженими особами національного регулятора, яким надано право на здійснення державного нагляду (контролю), на підставі:

заяви (повідомлення) про порушення оператором поштового зв’язку вимог законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку з метою перевірки наведених фактів або виконання припису про порушення зазначеного законодавства;

заяви оператора поштового зв’язку про здійснення позапланового заходу (контролю) за його бажанням;

на підставі виявлення національним регулятором недостовірних даних за результатами розгляду аудиторського звіту та результатів роздільного обліку доходів та витрат, якщо оператор поштового зв’язку протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про необхідність усунення помилки не повідомить національного регулятора про виправлення такої помилки.

Про проведення позапланових перевірок оператори поштового зв’язку не повідомляються.

Державному нагляду (контролю) підлягають всі оператори поштового зв’язку.

У випадку виявлення за результатами проведення заходів державного нагляду порушень законодавства про поштовий зв’язок, національний регулятор застосовує в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до операторів поштового зв’язку.

Припис або розпорядження національного регулятора може бути оскаржено до суду користувачем або оператором поштового зв’язку, якому було завдано шкоди рішенням, прийнятим національним регулятором.

Рішення національного регулятора залишається чинним до моменту набрання рішенням суду законної сили стосовно його скасування.

 

Стаття 10. Ціноутворення у сфері надання універсальних послуг поштового зв’язку

Ціноутворення у сфері надання послуг поштового зв’язку є вільним.

Державному регулюванню підлягають виключно універсальні послуги поштового зв’язку шляхом встановлення граничних цін (тарифів).

Порядок регулювання та встановлення цін (тарифів) на універсальні послуги поштового зв’язку затверджується національним регулятором.

Встановлення граничних цін (тарифів) на універсальні послуги поштового зв’язку базуються на таких принципах:

1)      доступності рівня цін (тарифів) усім користувачам на всій території України;

2)      прозорості і недискримінаційності;

3)      формування цін на універсальні послуги поштового зв’язку на основі врахування витрат операторів поштового зв’язку, які надають універсальні послуги, та стимулювання до ефективного надання універсальних послуг поштового зв’язку.

Національний регулятор здійснює формування граничних цін (тарифів) на універсальні послуги на основі розрахунків цін (тарифів), що проводяться операторами поштового зв’язку, виходячи з планової собівартості, визначеної відповідно до планових обсягів надання послуг та економічно обґрунтованих планових витрат на їх надання, з урахуванням планового прибутку, що не може перевищувати десяти відсотків планової собівартості.

Порядок компенсації витрат за надання універсальних послуг поштового зв’язку, у випадку їх збитковості (економічної необгрунтованості), визначається Кабінетом Міністрів України на підставі механізму підрахунку фактичних збитків операторів поштового зв’язку, що надають універсальні послуги, з урахуванням стандартів якості надання універсальних послуг поштового зв’язку, визначеного національним регулятором за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

Стаття 11. Гармонізація з європейськими стандартами у сфері надання послуг поштового зв’язку

Гармонізація у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» з урахуванням стандартів, прийнятих однією із європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, номер та назву якого опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку:

затверджує технічні регламенти у сфері надання послуг поштового зв’язку;

затверджує процедуру оцінку відповідності у сфері надання послуг поштового зв’язку;

призначає органи з оцінки відповідності у сфері надання послуг поштового зв’язку;

затверджує перелік засобів поштового зв’язку, що застосовуються у мережах поштового зв’язку загального користування, підлягають оцінці відповідності;

затверджує методичні рекомендації застосування технічних регламентів;
затверджує переліки національних стандартів у сфері надання послуг поштового зв’язку;

здійснює інші повноваження щодо технічного регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Технічні регламенти у сфері надання послуг поштового зв’язку приймається з ціллю:

забезпечення широкого доступу користувачів послуги поштового зв’язку до універсальних послуг поштового зв’язку з урахуванням стандартів якості, що надаються на постійній основі на всій території України за державними регульованими цінами (тарифами);

запровадження єдиних технічних стандартів на засоби поштового зв’язку, які застосовуються в мережах поштового зв’язку загального користування.

 

Стаття 12. Розвиток мереж і засобів поштового зв’язку

Розвиток мереж і засобів поштового зв’язку здійснюється за рахунок інвестицій, джерелами яких є ресурси операторів поштового зв’язку, а також залучені або запозичені в установленому законодавством порядку кошти фізичних і юридичних осіб.

 

Стаття 13. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:

1)      сприяють операторам поштового зв’язку у розміщенні на відповідних територіях об’єктів поштового зв’язку;

2)      можуть надавати призначеному оператору поштового зв’язку у користування приміщення для розміщення об’єктів поштового зв’язку відповідно до встановлених нормативів на договірних засадах та з урахуванням можливості доступу до цих приміщень осіб з інвалідністю;

3)      сприяють операторам поштового зв’язку у доставці поштових відправлень до віддалених населених пунктів;

4)      повідомляють операторів поштового зв’язку про зміну назв вулиць;

5)      розглядають пропозиції операторів поштового зв’язку щодо створення сприятливих умов для їх діяльності.

Під час проектування розвитку населених пунктів, нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів будівництва місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів щодо забезпечення проектування і будівництва об’єктів поштового зв’язку, призначених для організації надання універсальних послуг поштового зв’язку, відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил та враховуючи потреби осіб з інвалідністю з можливістю наступної передачі їх національному оператору поштового зв’язку у користування на пільгових умовах.

Перенесення чи переобладнання об’єктів поштового зв’язку, якими користуються національні оператори поштового зв’язку, пов’язаних з новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом об’єктів будівництва, здійснюється та фінансується замовником цих робіт за погодженням з національним оператором поштового зв’язку.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень всебічно сприяють національним операторам поштового зв’язку в розвитку об’єктів поштового зв’язку на відповідних територіях.

 

Стаття 14. Особливості провадження господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку

Суб’єкти господарювання, які бажають здійснювати господарську діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку, подають до національного регулятора, повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, за формою та змістом, встановленою національним регулятором.

Про зміну будь-яких даних, що включені до повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, оператор поштового зв’язку зобов’язаний повідомити національного регулятора.

Відповідальність за достовірність і повноту відомостей, зазначених у повідомленні до національного регулятора, покладається на суб’єкта господарювання, який подав таке повідомлення.

Національний регулятор, протягом десяти робочих днів з дати подання повідомлення за встановленою ним формою та змістом, зобов’язаний внести відомості до реєстру операторів поштового зв’язку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті національного регулятора.

Відомості, що містяться в реєстрі операторів поштового зв’язку, є відкритими та загальнодоступними, та підлягають розкриттю з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних».

Внесення відомостей до реєстру операторів поштового зв’язку здійснюється національним регулятором на безоплатній основі та носить повідомний характер.

Для задоволення державних потреб оператори поштового зв’язку на договірних засадах мають право здійснювати діяльність, пов’язану з доставкою пенсій, державної допомоги, компенсацій, субсидій та інших видів соціальних виплат у грошовій формі, надавати інші послуги відповідно до законодавства.

 

Стаття 15. Порядок надання послуг поштового зв’язку

Оператори поштового зв’язку надають користувачам послуги поштового зв’язку відповідно до законодавства та можуть провадити іншу господарську діяльність в установленому законом порядку.

Оператор поштового зв’язку для надання послуг поштового зв’язку може залучати мережу філій та/чи відділень поштового зв’язку іншого оператора поштового зв’язку на договірній основі. Оператори поштового зв’язку повинні оголошувати умови доступу власної мережі  філій та/чи відділень поштового зв’язку публічно, дотримуючись принципів прозорості, об’єктивності та недискримінаційності.

Послуги поштового зв’язку надаються на договірній основі згідно з правилами надання послуг поштового зв’язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Договір про надання послуг поштового зв’язку укладається у письмовій (електронній) або усній формі шляхом видачі розрахункового документу, який підтверджує надання послуги (квитанції, касового чеку тощо).

Договір про надання послуги поштового зв’язку вважається укладеним після оплати користувачем вартості цієї послуги, якщо інше не передбачене відповідним договором.

 

Стаття 16. Засади надання універсальних послуг поштового зв’язку

Основними принципами надання універсальних послуг поштового зв’язку є:

створення відкритих, недискримінаційних і прозорих умов доступу користувачів до універсальних послуг поштового зв’язку;

надання універсальних послуг поштового зв’язку визначеної якості, що надаються на постійних засадах на всій території України та за доступними для користувачів цінами;

забезпечення розвитку універсальних послуг поштового зв’язку в залежності від технічного, економічного середовища, а також потреб користувачів;

надання користувачам та операторам поштового зв’язку достовірної та актуальної інформації щодо характеристик здійснення універсальної послуги поштового зв’язку, зокрема щодо умов доступу до таких послуг, цін та рівня стандартів якості.

До універсальних послуг поштового зв’язку належать наступні послуги з пересилання:

поштових відправлень вагою до 2 кг;

посилок вагою до 10 кг;

секограм вагою до 7 кг;

реєстрованих та з оголошеною цінністю поштових відправлень.

Універсальні послуги поштового зв’язку надаються оператором(-ами) поштового зв’язку який(-і) призначений(-ні) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, за цінами (тарифами), встановленими національним регулятором.

Для забезпечення надання універсальних послуг поштового зв’язку по всій території України або на окремих її адміністративно-територіальних одиницях призначається один чи декілька операторів поштового зв’язку.

 Призначені оператори поштового зв’язку зобов’язані вести роздільний облік доходів та витрат згідно встановлених національним регулятором критеріїв за кожною універсальною послугою поштового зв’язку та окремо за іншими видами господарської діяльності.

Призначені оператори зобов’язані щорічно проводити аудит фінансової звітності за результатами ведення роздільного обліку доходів та витрат на предмет відповідності критеріям, встановленим національним регулятором та оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власному офіційному веб-сайті.

Під час підготовки пропозицій щодо змін цін (тарифів) на універсальні послуги поштового зв’язку призначені оператори поштового зв’язку подають національному регулятору пропозиції до розрахунку планової собівартості  разом з результатами роздільного обліку доходів та витрат, підтверджених аудиторським звітом.

 

Стаття 17. Особливості діяльності національного оператора поштового зв’язку

Національні оператори призначаються Кабінетом Міністрів України.

Національний оператор поштового зв’язку призначається з урахуванням таких критеріїв:

забезпечення надання всім користувачам на всій території України вільного доступу до мережі поштового зв’язку згідно з нормативами розвитку та розміщення у містах, селищах і селах мережі об’єктів поштового зв’язку національного оператора поштового зв’язку, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку;

здійснення обслуговування користувачів без будь-якої форми дискримінації, в тому числі без дискримінації, що є результатом політичних, релігійних або ідеологічних поглядів.

Національний оператор поштового зв’язку має виключне право на:

1)      видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу;

2)      офіційне видання каталогів і цінників колекційних поштових марок та іншої філателістичної продукції;

3)      пересилання простих листів масою до 25 грамів та простих поштових карток;

4)      розміщення та використання поштових скриньок для збирання листів і поштових карток на всій території України відповідно до нормативів, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку;

5)      використання маркувальних (франкувальних) машин та укладання договорів про їх використання;

6)      здійснення поштових переказів;

7)      використання електронного знаку поштової оплати;

8)      використання у своїй діяльності зображення Державного Герба України, у тому числі нанесення його на поштові скриньки та транспортні засоби поштового зв’язку.

 

Стаття 18. Поштові марки

Поштові марки (в тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках), а також електронний знак поштової оплати є засобом оплати послуг поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються національними операторами поштового зв’язку.

Електронний знак поштової оплати створюється програмно апаратними засобами національного оператора поштового зв’язку, обліковується на його балансі та належить йому до моменту нанесення її графічного зображення на поштове відправлення споживача послуг поштового зв’язку.

Національний оператор поштового зв’язку видає поштові марки, марковані конверти і картки за тематикою і зразками, які погоджуються з Редакційно-художньою радою, склад, функції, права та обов’язки якої визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку.

 

Стаття 19. Забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів

Оператори поштового зв’язку забезпечують схоронність поштових відправлень і грошових коштів.

Приміщення, в яких здійснюється обробка поштових відправлень і зберігання грошових коштів, повинні бути оснащені необхідним обладнанням і засобами охоронно-пожежної сигналізації.

Для охорони об’єктів поштового зв’язку, забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів оператор поштового зв’язку може мати підрозділи поштової безпеки та воєнізованої охорони.

Підрозділи поштової безпеки здійснюють заходи щодо запобігання втратам та крадіжкам поштових відправлень і грошових коштів, контролюють дотримання вимог пересилання мережею поштового зв’язку предметів і речей.

Підрозділи воєнізованої охорони забезпечують безпеку об’єктів поштового зв’язку, персоналу оператора поштового зв’язку і транспортних засобів поштового зв’язку, а також охорону поштових відправлень і грошових коштів.

З метою захисту об’єктів поштового зв’язку, поштових відправлень і грошових коштів (у тому числі під час перевезень) персоналу операторів поштового зв’язку, який пройшов спеціальну підготовку, надається право носіння та використання зброї, засобів самооборони та індивідуального захисту. Перелік посад працівників оператора поштового зв’язку, яким надається право носіння та використання зброї, засобів самооборони та індивідуального захисту, визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку за погодженням з МВС.

 

Стаття 20. Заборонені до пересилання у поштових відправленнях вкладення та порядок їх вилучення

Забороняються до пересилання у поштових відправленнях вкладення, які можуть становити загрозу життю та здоров’ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання. Перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, порядок їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 21. Персонал оператора поштового зв’язку

До персоналу оператора поштового зв’язку належать його працівники, які забезпечують надання послуг поштового зв’язку.

Персонал оператора поштового зв’язку, який задіяний для обслуговування користувачів, зобов’язаний дотримуватись загальноприйнятих правил поведінки, культури спілкування та етики під час обслуговування користувачів. У разі звернення осіб з інвалідністю, пенсіонерів та осіб, які потребують сторонньої допомоги, надає допомогу під час їх обслуговування в об’єктах поштового зв’язку.

Персоналу національного оператора поштового зв’язку під час виконання службових обов'язків надається право носіння форменого одягу та нагрудного знаку, зразки яких затверджуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Вартість виготовлення форменого одягу та нагрудних знаків відноситься на валові витрати національного оператора поштового зв’язку.

Керівник національного оператора поштового зв’язку та керівники його відокремлених структурних підрозділів наймаються на роботу за контрактом.

Оператор поштового зв’язку створює робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю в обсязі, не меншому, ніж передбачено статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» для виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Оператор поштового зв’язку організовує навчання персоналу, який задіяний до обслуговування користувачів, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

 

Стаття 22. Права та обов’язки операторів поштового зв’язку

Оператори поштового зв’язку незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності користуються рівними правами і виконують однакові обов’язки відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Оператори поштового зв’язку зобов’язані:

1)      забезпечувати доступ користувачів до інформації про ціни (тарифи), правила надання послуг поштового зв’язку, строки пересилання поштових відправлень, режим роботи об’єктів поштового зв’язку, заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів поштового зв’язку перед користувачами, у спосіб та формі доступній для осіб з інвалідністю;

2)      надавати послуги поштового зв’язку встановленого рівня якості;

3)      забезпечувати створення доступності об’єктів поштового зв’язку та поштових послуг для осіб з інвалідністю;

4)      не допускати порушень правил добросовісної конкуренції та дотримуватися вимог законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг поштового зв’язку;

5)      своєчасно надавати національному регулятору звіти, документи та інші матеріали в обсягах, порядку і строки, визначені законодавством;

6)      забезпечувати таємницю поштових відправлень;

7)      виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.

Оператори поштового зв’язку мають право на:

1)      установлення цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку, що ними надаються, крім тих цін (тарифів), які регулюються державою;

2)      інформування користувачів про надання ними послуг поштового зв’язку через засоби масової інформації;

3)      інші права, передбачені законодавством.

 

Стаття 23. Права та обов’язки користувачів

Користувачі мають рівні права на користування послугами поштового зв’язку на всій території України.

Користувачі мають право на:

захист своїх прав;

вибір операторів поштового зв’язку;

безоплатне отримання від оператора поштового зв’язку інформації щодо порядку надання послуг, їх якості, вартості тощо;

своєчасне і якісне одержання поштових відправлень на свою домашню, службову адресу, до запитання, з використанням абонементних скриньок, поштоматів;

відшкодування матеріальної шкоди у порядку та розмірі, встановленому законодавством;

оскарження неправомірних дій операторів поштового зв’язку шляхом звернення до національного регулятора або до суду;

одержання від оператора поштового зв’язку квитанції (чека тощо) за надані послуги;

інші права, визначені законодавством.

Поштові відправлення для адресатів, які перебувають за межами населених пунктів, де розміщені об’єкти поштового зв’язку, вручаються цим адресатам у найближчому до них об’єкті поштового зв’язку.

Поштові відправлення належать відправникам до моменту вручення адресатам, якщо вони не вилучені відповідно до Закону.

Користувачі відповідно до закону несуть відповідальність за збитки, завдані операторам поштового зв’язку або третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, заборонених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається.

 

Стаття 24. Функціонування мереж поштового зв’язку в умовах воєнного чи надзвичайного стану або надзвичайних ситуацій

Забезпечення функціонування мереж поштового зв’язку в умовах воєнного стану та їх мобілізаційна готовність здійснюється відповідно до закону.

В умовах надзвичайного чи воєнного стану за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, відповідно до закону надання послуг поштового зв’язку обмежується або припиняється, а мережа поштового зв’язку скорочується.

Ліквідація наслідків аварій, пошкоджень на об’єктах поштового зв’язку внаслідок катастроф, стихійного лиха здійснюється відповідно до законодавства.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають операторам поштового зв’язку допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та пошкодження об’єктів поштового зв’язку.

 

Стаття 25. Транспортні засоби поштового зв’язку

Оператори поштового зв’язку для перевезення пошти використовують власні транспортні засоби, а також на договірних засадах транспорт інших фізичних та юридичних осіб.

Перевезення поштових відправлень автомобільним, водним, залізничним та авіаційним транспортом здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства.

Спеціально обладнані транспортні засоби із нанесеними на них розпізнавальними знаками та кольорографічним оформленням, які використовуються операторами поштового зв’язку для надання послуг поштового зв’язку, є транспортними засобами спеціального призначення.

Вимоги щодо транспортних засобів спеціального призначення національного оператора поштового зв’язку та нанесення на них розпізнавальних знаків і кольорографічного оформлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, відповідно до законодавства.

Перевезення національним оператором поштового зв’язку поштових відправлень транспортними засобами спеціального призначення, перевантаження поштових відправлень здійснюються у першочерговому порядку.

Проїзд транспортних засобів спеціального призначення національного оператора поштового зв’язку до об’єктів поштового зв’язку, в тому числі розташованих при вокзалах, станціях та портах, а також у пунктах пропуску через державний кордон України, з метою обміну поштових відправлень здійснюється безперешкодно, позачергово і безоплатно.

Приймання поїздів, у складі яких курсують спеціально обладнані вагони для перевезення пошти, повинно здійснюватися на платформи і колії, де забезпечуються необхідні умови для обміну пошти.

 

Стаття 26. Особливості використання засобів поштового зв’язку

Абонентські поштові скриньки, абонементні скриньки, абонентські поштові шафи, поштомати виготовляються відповідно до вимог та стандартів, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Абонентські поштові шафи та абонентські поштові скриньки використовуються виключно для вкладення простих листів, поштових карток, адресної поштової розсилки, періодичних друкованих видань, оформлених згідно з вимогами законодавства, та повідомлень про надходження простих та реєстрованих поштових відправлень.

Встановлення абонентських поштових шаф та абонентських поштових скриньок в багатоквартирних житлових будинках на етапі будівництва забезпечується замовником будівництва. Ремонт та заміна абонентських поштових шаф та абонентських поштових скриньок в багатоквартирних житлових будинках, що експлуатуються, забезпечується співвласниками такого будинку або їх уповноваженим органом.

Користувачі послуг поштового зв’язку, що мешкають в індивідуальних (садибних) житлових будинках, встановлюють абонентські поштові скриньки та підтримують їх у справному стані за власний рахунок.

Абонентські поштові шафи,  абонентські поштові скриньки та поштомати встановлюються у місцях, зручних для доставки пошти.

Невиконання вимог щодо розміщення абонентських поштових шаф та абонентських поштових скриньок, відсутність або знаходження їх в несправному стані звільняє оператора поштового зв’язку від відповідальності за доставку адресату поштових відправлень. У цьому разі оператор поштового зв’язку зобов’язаний повідомити користувачів про свою відмову від доставки поштових відправлень.

Поштові скриньки, призначені для збирання від відправників простих листів і поштових карток, розміщуються оператором поштового зв’язку відповідно до нормативів, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, у зручних місцях та з урахуванням доступу до них осіб з інвалідністю.

 

Стаття 27. Економічні основи діяльності операторів поштового зв’язку

Оператори поштового зв’язку відповідно до законодавства самостійно планують свою діяльність і визначають перспективи свого розвитку виходячи з попиту на послуги поштового зв’язку та замовлень держави на ці послуги.

Для забезпечення сталих умов роботи та розвитку власної мережі поштового зв’язку оператор поштового зв’язку має право здійснювати внутрішньогосподарську централізацію, перерозподіл та використання власних ресурсів.

Доходи самостійних структурних підрозділів оператора поштового зв’язку від господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку визначаються у межах доходних надходжень, перерозподілених між відокремленими підрозділами.

 

Стаття 28. Виконання державних замовлень щодо надання послуг поштового зв’язку

Державне замовлення щодо надання послуг поштового зв’язку обумовлюється державним контрактом між центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, та оператором поштового зв’язку.

Оператори поштового зв’язку надають відповідно до законодавства послуги на пільговій основі з покриттям пов’язаних з цим витрат за рахунок Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

 

Стаття 29. Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень

Міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України пред’являються операторами поштового зв’язку для митного контролю.

Органи доходів і зборів мають право вилучати в установленому законодавством порядку предмети, заборонені законом до пересилання у міжнародних поштових відправленнях або відправлені з порушеннями митного законодавства.

Оператори поштового зв’язку не несуть відповідальності за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв’язку внаслідок прийнятих органами доходів і зборів рішень стосовно міжнародних поштових відправлень під час здійснення митного контролю.

 

Стаття 30. Припинення діяльності оператора поштового зв’язку у сфері надання послуг поштового зв’язку

Підставами для припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку є:

заява оператора поштового зв’язку про припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, подана національному регулятору;

рішення суду про припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку оператором поштового зв’язку, яке набрало законної сили;

відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

рішення суду про введення ліквідаційної процедури.

Оператор поштового зв’язку, діяльність якого у сфері надання послуг поштового зв’язку припиняється, зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про припинення діяльності повідомити в письмовій формі або в електронній формі згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу національного регулятора.

Відомості про припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку підлягають внесенню до реєстру операторів поштового зв’язку уповноваженими національним регулятором посадовими особами у такі строки:

з підстави, зазначеної в абзаці другому частини першої цієї статті, – протягом десяти робочих днів з дня надходження до національного регулятора відповідної заяви;

з підстав, зазначених в абзацах третьому, четвертому та п’ятому частини першої цієї статті, – протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного рішення суду або з дня виявлення національним регулятором відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інформація про припинення діяльності оператора поштового зв’язку у день внесення до реєстру операторів поштового зв’язку розміщується на офіційному веб-сайті національного регулятора.

 

Стаття 31. Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється відповідно до законодавства та відповідних міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Правові, організаційні та фінансові відносини з міжнародними організаціями поштового зв’язку, а також представництво України у міжнародних організаціях поштового зв’язку, міжнародний правовий захист інтересів України у питаннях поштового зв’язку в межах своїх повноважень здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Національний оператор поштового зв’язку у порядку, визначеному законодавством, забезпечує виконання рішень, визначених нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підтримує співробітництво з операторами поштового зв’язку інших держав.

 

Стаття 32. Відповідальність операторів поштового зв’язку перед користувачами

За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправлень, доручень користувачів щодо поштових переказів оператори поштового зв’язку несуть таку матеріальну відповідальність перед користувачами:

за повну втрату реєстрованих поштових відправлень без оголошеної цінності - відшкодування вартості послуг поштового зв’язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) реєстрованого поштового відправлення без оголошеної цінності - відшкодування вартості послуг поштового зв’язку пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру ціни (тарифи) за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості послуг поштового зв’язку;

за повну втрату (пошкодження) реєстрованого поштового відправлення з оголошеною цінністю - відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуг поштового зв’язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) реєстрованого поштового відправлення з оголошеною цінністю - повернення (відшкодування) вартості вкладення або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг поштового зв’язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг. У разі відсутності опису застосовується норма абзацу третього частини першої цієї статті;

за невиплату грошей за поштовими переказами, а також порушення строків пересилання поштових переказів - відповідно до законодавства;

за несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень - штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв’язку;

у разі порушення встановлених строків пересилання поштових відправлень повітряним транспортом - відшкодування у розмірі різниці між платою за пересилання повітряним та наземним транспортом і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв’язку.

Заяви та претензії щодо випадків, передбачених частиною першою цієї статті, можуть бути подані оператору поштового зв’язку протягом шести місяців з дня подання поштового відправлення або поштового переказу для пересилання.

За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і посилок оператори поштового зв’язку несуть відповідальність відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства, за невиплату міжнародних поштових переказів - відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про оплату цих послуг.

У разі незгоди користувача з визначеним цією статтею розміром відшкодування питання про відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання операторами поштового зв’язку своїх зобов’язань, а також інші спори між користувачами та операторами поштового зв’язку розглядаються у судовому порядку.

Оператор поштового зв’язку не несе матеріальної відповідальності за поштові відправлення, якщо:

поштове відправлення на підставі закону підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;

втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок дії непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо);

нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок порушення відправником встановлених законодавством правил щодо обмежень у пересиланні предметів та речей;

поштове відправлення (поштовий переказ) видано (виплачено) адресату під розписку про одержання;

заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об’єкта поштового зв’язку після шести місяців з дня приймання;

поштове відправлення з оголошеною цінністю, було прийнято від відправника закритим, оболонка поштового відправлення, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.

У разі неможливості вручити адресатам поштові відправлення (поштові перекази) вони повертаються відправникам. У разі неможливості вручити адресатам та відправникам поштові відправлення (поштові перекази) вони зберігаються в об’єктах поштового зв’язку протягом шести місяців з дня їх приймання.

Порядок розкриття та знищення невручених поштових відправлень визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку. Порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку

Особи, винні у порушенні законодавства у сфері послуг поштового зв’язку несуть цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно із законом.

Прибуток, отриманий призначеним оператором від надання універсальних послуг за цінами (тарифами), вищими ніж встановлені національним регулятором, вилучається в судовому порядку і спрямовується до Державного бюджету України.

 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечать цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

5. До визначення національного оператора поштового зв’язку відповідно до статті 17 цього Закону, функції національного та призначеного оператора поштового зв’язку виконує юридична особа, на яку Кабінетом Міністрів України покладено виконання функцій національного оператора поштового зв’язку.

6. Внести зміни до статті 1887 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122), виклавши її в такій редакції:

«Стаття 1887 Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо усунення порушень законодавства у сфері телекомунікації та радіочастотний ресурс України, або ненадання їм документів та інформації, необхідних для здійснення державного нагляду, -

тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Невиконання припису або розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері поштового зв’язку; за відмову посадовим особам національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у проведенні перевірки оператора поштового зв’язку (ненадання оператором поштового зв’язку документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, недопущення посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, до місць провадження діяльності операторів поштового зв’язку або об’єктів, що використовуються ними під час провадження діяльності, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням оператора поштового зв’язку особи, уповноваженої представляти інтереси оператора поштового зв’язку на час проведення перевірки, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за повторне протягом року невиконання оператором поштового зв’язку припису або розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо усунення порушень законодавства, -

тягне за собою штраф у розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за повторне неподання оператором поштового зв’язку інформації та/або звітності протягом року або повторне подання протягом року недостовірної інформації та/або звітності, необхідних національному регулятору в межах його повноважень, -

тягне за собою штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

 

Голова Верховної Ради України

 

Пояснювальна записка

Додаток до пояснювальної записки

Аналіз регуляторного впливу

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
2
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:1  Ні:1

Обговорення з 26 Жовтня 2018р. по 26 Листопада 2018р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів