Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про мультимодальні перевезення»

Проект

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з

прийняттям Закону України «Про мультимодальні перевезення»

 

Верховна Рада України постановляє:

 

 І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

 

1. Пункт 274.1 статті 274 викласти в такій редакції: 

«274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування, земельних ділянок, наданих в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для будівництва та обслуговування мультимодальних терміналів - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.».

 

2. У Розділі ХХ «Перехідні положення»:

1) доповнити підрозділ 2 пунктом 70 такого змісту:

«.70 Тимчасово, до 01 січня 2030 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту обладнання для устаткування мультимодальних терміналів. У разі нецільового використання зазначеного обладнання платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту такого обладнання, а також сплатити пеню відповідно до закону.».

Перелік обладнання для устаткування мультимодальних терміналіввизначаєтьсяТехнічними вимогами до організації та функціонування мультимодальних терміналів, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.»;

2) доповнити підрозділ 4 пунктами 52–53 такого змісту:

«52. Протягом десяти років з дати введення в експлуатацію мультимодального терміналу дохід платника податку від наданих послуг з перевантаження вантажів у цьому мультимодальному терміналі, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не враховується під час розрахунку об̓’єкта оподаткування відповідно до статті 134 цього Кодексу.

53. Тимчасово, до 01 січня 2030 року, дохід платника податку від наданих послуг з комбінованого перевезення вантажів, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не враховується під час розрахунку об’єкта оподаткування відповідно до статті 134 цього Кодексу.»;

3) доповнити підрозділ 5 пунктом 20 такого змісту:

«20. Тимчасово, до 01 січня 2030 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту автомобільних транспортних засобів  із знімними кузовами, що відповідають товарним підпозиціям 8704 22, 8704 23 згідно з УКТ ЗЕД, з повною масою понад 12 тонн, за умови подальшого використання таких  транспортних засобів виключно для здійснення комбінованих перевезень вантажів.

У разі недоцільного використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму акцизного податку, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону.».

 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про мультимодальні перевезення» та вводиться в дію з 01 січня 2020 року.

 

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу

Додаток 2

Додаток 4

Фінансово-економічні розрахунки до проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про мультимодальні перевезення»

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
1
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:1  Ні:0

Обговорення з 11 Березня 2019р. по 11 Квітня 2019р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів