Для людей
з вадами зору

    Галузі    Авіатранспорт    Статистичні дані в галузі авіатранспорту
Версiя для друку


Статистичні дані в галузі авіатранспорту

Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2017 рік

У 2017 році вітчизняними авіаційними підприємствами забезпечено зростання основних економічних показників діяльності галузі.

Упродовж звітного року на ринку пасажирських та вантажних авіаперевезень здійснювали польоти 32 вітчизняні авіакомпанії, якими виконано 93,0 тис. комерційних рейсів, що забезпечило зростання порівняно з 2016 роком на 17 відсотків.

При цьому, за статистичними даними кількість перевезених пасажирів збільшилась порівняно з попереднім роком на 27,5 відсотка та склала 10555,6 тис. чоловік.

Разом з цим, обсяги перевезень вантажів та пошти зросли на 11,4 відсотка та склали 82,8 тис. тонн.

Пасажиропотоки через аеропорти України зросли на 27,6 відсотка та становили 16498,9 тис. чоловік.

 

 

Одиниці

виміру

Всього

у  т. ч.  міжнародні

2016р.

2017р.

%

17/16

2016р.

2017р.

%

17/16

Діяльність авіакомпаній

Перевезено пасажирів

тис.чол.

8277,8

10555,6

127,5

7475,3

9614,5

128,6

в т.ч. на регулярних лініях

-„-

5736,0

6768,4

118,0

4944,1

5837,5

118,1

Виконані пасажиро-кілометри

млрд.пас.км

15,5

20,3

131,0

15,2

19,9

130,9

в т.ч. на регулярних лініях

-„-

10,6

12,6

118,9

10,3

12,1

117,5

Перевезено вантажів та пошти

тис.тонн

74,3

82,8

111,4

74,1

82,6

111,5

в т.ч. на регулярних лініях

-„-

14,3

19,2

134,3

14,1

18,9

134,0

Виконані тонно-кілометри (вантажі+пошта)

 

млн.ткм

 

226,4

 

275,3

 

121,6

 

226,2

 

275,2

 

121,7

в т.ч. на  регулярних рейсах

-„-

45,3

70,5

155,6

45,2

70,4

155,8

Виконано комерційних рейсів

тис.од.

79,5

93,0

117,0

67,9

78,1

115,0

в т.ч. регулярних

-„-

55,2

63,3

114,7

44,6

49,9

111,9

Діяльність аеропортів

Відправлено та прибуло ПС

тис.од.

133,2

159,9

120,0

104,4

125,6

120,3

в т.ч. на регулярних рейсах

-„-

101,5

121,4

119,6

80,5

95,0

118,0

Пасажиропотоки

тис.чол.

12929,9

16498,9

127,6

11294,5

14591,1

129,2

в т.ч. на регулярних рейсах

-„-

10376,2

12646,1

121,9

8775,6

10770,3

122,7

Поштовантажопотоки

тис.тонн

42,9

52,3

121,9

41,8

51,1

122,2

в т.ч. на регулярных рейсах

-„-

37,9

47,3

124,8

36,9

46,0

124,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Діяльність авіакомпаній 

1.1. Пасажирські перевезення

Український ринок пасажирських авіаперевезень другий рік поспіль демонстрував високі темпи зростання. При цьому, у попередньому 2016 році відбувалось відновлення ринку після спаду, що мав місце у 2014-2015 роках. Якщо за підсумками 2016 року обсяги пасажирських перевезень вітчизняних авіакомпаній перевищили показник „докризового” 2013 року на 2,1 відсотка, то за 2017 рік – вже на 30,1 відсотка.

Протягом року пасажирські перевезення здійснювали 18 вітчизняних авіакомпаній.

За статистичними даними за 2017 рік 93 відсотки загальних обсягів пасажирських перевезень здійснено п’ятьма провідними авіаперевізниками.Крім авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», лідерство зберігається за такими компаніями, як «Роза вітрів», «Азур Ейр Україна», «Атласджет Україна» та «Браво».

Авіакомпанією «Роза вітрів» досягнуто зростання обсягів пасажирських перевезень порівняно з попереднім 2016 роком в 2,5 раза, авіакомпаніями «Атласджет Україна» - на 73,8 відсотка, «Браво» - на
49,9 відсотка, «Азур Ейр Україна» - на 17,2 відсотка та «Міжнародні авіалінії України» - на 16,5 відсотка.

Позитивна тенденція, що сформувалась в останні два роки, пов’язана, насамперед, з успішним розвитком сектору міжнародних повітряних перевезень.

Регулярні польоти між Україною та країнами світу впродовж 2017 року здійснювали 10 вітчизняних авіакомпаній до 43-ох країн світу та 29 іноземних авіакомпаній до 27-ми країн світу. Серед нових іноземних авіакомпаній такі: «Qatar Airways» з Катару, «Ernest SpA» з Італії та «Kish Air» з Ірану. Розширювалась географія міжнародних регулярних польотів як вітчизняних, так і іноземних авіаперевізників. У січні-грудні звітного року відповідно до затвердженого розкладу руху розпочато експлуатацію на регулярній основі 20 міжнародних авіаліній, з них 10 міжнародних авіаліній - вітчизняними авіакомпаніями. Українськими авіакомпаніями на міжнародних регулярних рейсах перевезено 5837,5 тис. пасажирів, іноземними – 4975,8 тис. пасажирів (зростання на 18,1 відсотка та 29,3 відсотка відповідно).

Найбільший темп приросту кількості перевезених пасажирів вітчизняними авіакомпаніями спостерігався в такому сегменті ринку авіаперевезень, як міжнародні польоти на нерегулярній основі (49,2 відсотка): за звітний рік 15-ма українськими авіакомпаніями перевезено
3777,0 тис. пасажирів. При цьому, 85 відсотків таких перевезень було здійснено чотирма авіакомпаніями, зокрема «Роза вітрів», «Міжнародні авіалінії України», «Азур Ейр Україна» та «Браво».

Протягом року продовжувалась активізація регулярних перевезень у межах України. Регулярні внутрішні пасажирські перевезення між 9 містами України виконували п’ять вітчизняних авіакомпаній: перевезено 930,9 тис. пасажирів, що  на 17,6 відсотка більше порівняно з 2016 роком.

Середній коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел у звітному періоді склав на міжнародних регулярних рейсах українських авіакомпаній: 77,7%, на внутрішніх регулярних – 73,5% (проти 78,2% та 73,3% відповідно у
2016 році).

1.2. Перевезення вантажів та пошти

Перевезення вантажів та пошти виконували 23 вітчизняні авіакомпанії, більша частина перевезень яких – це перевезення чартерними рейсами в інших державах в рамках гуманітарних та миротворчих програм ООН, а також згідно з контрактами та угодами з іншими замовниками. Лідери перевезень - АТП ДП «Антонов», авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», «ЗетАвіа», «Максімус Еірлайнс», «Українські вертольоти», «Україна Аероальянс» та «Альфа Ейр». Зазначеними авіапідприємствами у звітному періоді було виконано майже 85 відсотків загальних обсягів перевезень вантажів та пошти.

2. Діяльність аеропортів

Комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній упродовж 2017 року обслуговували 20українських аеропортів та аеродромів.

За статистичними даними кількість відправлених та прибулих повітряних суден склала 159,9 тисяч, що на 20 відсотків перевищує показник попереднього 2016 року. Поштовантажопотоки збільшились на 21,9 відсотка та становили 52,3 тис. тонн.

Аеропортом «Бориспіль» завдяки запровадженню „хабової” стратегії розвитку, яка передбачає залучення трансферного пасажиропотоку, досягнуто зростання кількості обслугованих пасажирів порівняно з 2016 роком на 22,1 відсотка.

Високі темпи приросту пасажиропотоків зафіксовано в провідних аеропортах: «Київ (Жуляни)» (64,2 відсотка), «Львів» (46,3 відсотка), «Харків» (34,7 відсотка), «Запоріжжя» (26,5 відсотка),
 «Одеса» (18,8 відсотка), а також в регіональних аеропортах, зокрема «Кривий Ріг» (в 3,7 раза), «Чернівці» (в 3,5 раза), «Вінниця» (78,6 відсотка) та «Херсон» (64,7 відсотка). Серед провідних аеропортів лише в аеропорту «Дніпропетровськ» мало місце скорочення пасажиропотоку (на 2,8 відсотка).

Варто відмітити, що 98 відсотків загальних пасажиропотоків та поштовантажопотоків сконцентровані в 7 провідних аеропортах, а саме «Бориспіль», «Київ (Жуляни)», «Одеса», «Львів», «Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя». При цьому, доля головного аеропорту країни «Бориспіль» в загальному обсязі пасажирських перевезень скоротилась з 67 відсотків у 2016 році до 64 відсотків у 2017 році та одночасно дещо збільшились частки аеропортів «Київ (Жуляни)», «Львів» та «Харків».

3. Застосування авіації в галузях економіки

Упродовж 2017 року авіаційні роботи здійснювали 19 авіапідприємств, оброблено 540,9 тис. гектарів сільськогосподарських площ, наліт становив 9 тис. годин (за 2016 рік – 484,7 тис. гектарів та 16,7 тис. годин відповідно). 

4. Обслуговування повітряного руху України

ДП ОПР «Украерорух»за звітний рік обслуговано 254 тис. польотів, що на 18,5 відсотка перевищує показник 2016 року.Кількість обслугованих польотів, виконаних літаками та вертольотами авіакомпаній України збільшилась на 18,8 відсотка, іноземними авіакомпаніями - на 18,4 відсотка.