Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Регуляторна діяльність    Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2015 році
Версiя для друку


Інформація про здійснення державної регуляторної політики Міністерством інфраструктури у 2015 році

Регуляторна діяльність Міністерства інфраструктури здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), Указу Президента України від 03.09.2007 № 816 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та Методичних рекомендацій щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.05.2004 № 50.

Регуляторні акти розробляються з дотриманням принципів державної регуляторної політики, відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин ринковим вимогам. Робота протягом року спрямовувалась на досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів.

Відповідно до статті 7 Закону наказом Мінінфраструктури від 15.12.2015 № 627 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури України на 2015 рік, до якого включено 66 проектів регуляторних актів. При розробці проектів регуляторних актів, які не внесено до цього Плану, були підготовлені накази Мінінфраструктури про внесення відповідних змін до зазначеного Плану.

З метою забезпечення якісного виконання вимог Закону, Юридичним департаментом Мінінфраструктури було проведено систематизацію та актуалізацію Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури України на 2015 рік. У результаті проведеної роботи та з урахуванням пропозицій структурних підрозділів центрального апарату Мінінфраструктури та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром наказом, Мінінфраструктури від 15.06.2015 року № 212 План підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури України на 2015 рік викладено у новій редакції із загальною кількістю 169 проектів.

Станом на кінець 2015 року загальна кількість проектів регуляторних актів, передбачених Планом підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури України на 2015 рік становила 199 проектів.

Протягом 2015 року Мінінфраструктури здійснено заходи з відстеження результативності 67 регуляторних актів та:

підготовлено 23 звіти про базове відстеження результативності;

39 звітів про повторне відстеження результативності;

5 звітів про періодичне відстеження результативності регуляторних актів.

Заходи з відстеження результативності регуляторних актів здійснювались у відповідності до Плану-графіка, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 06.05.2015 № 161, та відповідно до переліків регуляторних актів, які направлялися Державною регуляторною службою України протягом року щодо яких необхідно було здійснити заходи з відстеження їх результативності. За результатами відповідні звіти в установленому порядку направлялися до уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики.

Водночас, здійснювалось упорядкування державного регулювання господарських відносин у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також формуванні та реалізації державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).

Мінінфраструктури з метою удосконалення існуючої нормативно-правової бази розроблено та прийнято низку проектів регуляторних актів, основними з яких є:

 1. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури» розроблено на виконання пункту 153 Плану заходів Міністерства інфраструктури з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної Угоди у 2015 році та 02.09.2015 оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури. Проект постанови після врахування висловлених зауважень Мінекономрозвитку, Мінфіну та Мін’юсту найблищим часом буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.
 2. Проект Закону України «Про державне регулювання у сфері транспорту» розроблено на виконання пункту 151 Плану заходів Міністерства інфраструктури з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної Угоди у 2015 році, який 9.06.2015 оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури. На виконання пункту 1.4 протоколу № 134 Кабінету Міністрів України від 20.12.2015 року проект Закону доопрацювано та направлено до Кабінету Міністрів України листом від 30.12.2015 № 14572/11/10-15.
 3. Проект наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену)», який 18.11.2015 оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури. На сьогодні проект наказу погоджується з причетними міністерствами та відомствами.
 4. Проект наказу Мінінфраструктури «Про Плату за використання річкових портових гідротехнічних споруд та збори за спеціалізовані послуги, які надаються у річкових портах (на причалах) України (причальний та адміністративний)», який 03.08.2015 оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури. Проект наказу знаходиться на доопрацюванні в Мінінфраструктури.
 5. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення місцевими державними адміністраціями безоплатного проїзду залізничним та автомобільним транспортом внутрішньо переміщених осіб до залишеного місця проживання» який 27.11.2015 оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури. На даний час готується пакет документів для подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України.
 6. Наказ Мінінфраструктури від 24.07.2015 № 281 «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 року № 316», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.08.2015 року за
  № 1037/27482.
 7. Наказ Мінінфраструктури від 30.07.2015 № 295 «Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за № 996/27441;
 8. Наказ Мінінфраструктури від 11.08.2015 № 307 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2015 за № 1029/27474;
 9. Наказ Мінінфраструктури від 02.11.2015 № 437 «Про затвердження Критеріїв оцінювання рівня ризику суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 за № 1447/27892.

Звіти про їх відстеження готуються відповідно до плану-графіка здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів згідно пункту 1 наказу Мінінфраструктури від 09.04.2015 № 128 та оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

Державне регулювання у сфері автомобільного транспорту протягом 2015 року

Державне регулювання господарських відносин на автомобільному транспорті у 2015 році було спрямоване на удосконалення законодавства та приведення його у відповідність до вимог законодавства України та законодавства ЄС.

Основними завданнями та практичними кроками у сфері автомобільного транспорту у 2015 році було здійснення регуляторної діяльності з розроблення та погодження із заінтересованими органами ряду проектів регуляторних актів, у разі прийняття яких буде забезпечено відкритий процес регуляторної діяльності.

Регуляторна діяльність у сфері автомобільного транспортуу 2015 році була спрямована на:

- правове врегулювання особливостей надання земельних ділянок під автомобільні дороги, вирішення неврегульованих проблем встановлення охоронних зон автомобільних доріг;

- створення у правовому полі умов, якими буде забезпечена чітка процедура подання документів на провадження виробничої діяльності у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях розміщення об’єктів сервісу та виконання робіт, мінімізація кількості випадків по перенесенню об’єктів сервісу внаслідок реконструкції автомобільних доріг, підвищення кількості та якості послуг населенню (учасникам дорожнього руху) та наближення їх до європейських стандартів.

Упорядкування державного регулювання господарських відносин має відбутись після приведення норм Закону України «Про автомобільні дороги» до вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги».

У 2015 році було заплановано розроблення 7 регуляторних актів:

1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель дорожнього господарства та розвитку мережі автомобільних доріг».

Листом Мінінфраструктури від 09.09.2015 № 10032/26/10-15 проект подано до Кабінету Міністрів України. 13.10.2015 проект схвалено на засіданні Уряду. Проект зареєстрований у Верховній Раді України 15.10.2015 за № 3327.

Отримано 25.11.2015 висновок Комітету з питань запобігання і протидії корупції, щодо відповідності проекту вимогам антикорупційного законодавства.

2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання видачі дозволу на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг».

Листом Мінінфраструктури від 28.09.2015 № 10868/26/10-15 проект подано до Кабінету Міністрів України.

23.12.2015 проект прийнято на засіданні Уряду.

На даний час проект додатково погоджується із Мінрегіоном (щодо норми про технічні мови та початок робіт з будівництва).

3. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування».

20.01.2015 проект надіслано на погодження. Отримано погодження МВС, Мінфіну, Держрегуляторслужби. 08.06.2015 отримано висновок Мін’юсту із зауваженнями.

Одночасно надано Мінекономрозвитку пропозиції до законопроекту про видачу дозвільних документів. У разі схвалення проекту розробленого Мінекономрозвитку, проект втрачає актуальність.

4. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки автомобільних доріг загального користування».

21.01.2015 надіслано на погодження до заінтересованих органів. На даний час отримано погодження МВС, Мінрегіону та Укртрансінспекції. Листом від 23.04.2015 № 1713/1/7.2-6-2534/06 проект подано до Мін’юсту. Отримано висновок Мін’юсту.

29.09.2015 Мінекономрозвитку повернуто проект як не актуальний та такий що дублює інші норми, тому слід вносити зміни до діючих технічних регламентів.

Проект опрацьовувався із Світовим банком. У подальшому робота над проектом була припинена.

5. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги» щодо уточнення деяких повноважень органу державного управління автомобільними дорогами загального користування».

17.01.2015 надіслано на погодження до заінтересованих органів. Отримано погодження МВС, Мінрегіону та Асоціації міжнародних автоперевізників, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Укртрансінспекції.

6. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні».

02.02.2015 надіслано на погодження до заінтересованих органів.

Отримано погодження Профспілки автотранспорту, Асоціації міжнародних автоперевізників. 11.06.2015 отримано погодження Мінфіну без зауважень.

18.06.2015 № 2586/1/7.2-6-213/06 проект подано до Мін’юсту. 09.07.15 отримано висновок Мін’юсту із зауваженнями.

Проект доопрацьовується з урахуванням змін до Правил дорожнього руху.

7. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування».

Проект зареєстрований у Верховній Раді України 02.07.2015 за № 2234а.

02.09.2015 на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова інформаційної політики знято з розгляду у зв’язку з наявністю іншого законопроекту № 2702.

16.09.2015 вказаний законопроект розглянуто на засіданні Комітету з питань транспорту.

Одержані зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб у разі їх доцільності враховуються при погодженні із заінтересованими органами.

Враховуючи вищевикладене, після прийняття вказаних проектів актів, буде досягнуто державного регулювання у сфері дорожнього господарства, яке на даний час регулюється різними законодавчими актами, що містять колізії між собою або навпаки прогалини.

Державне регулювання у сфері цивільної авіації протягом 2015 року

У 2015 році державне регулювання у сфері цивільної авіаціїбуло спрямовано на приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та ЄС, Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ), Повітряного кодексу України та принципів державної регуляторної політики.

Основними завданнями, на виконання яких концентрувалася робота протягом 2015 року було:

1) забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності;

2) забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної регуляторної політики;

3) підготовка регуляторних актів відповідно принципам державної регуляторної політики з метою забезпечення дотримання принципів відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, досягнення у регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів в господарську діяльність;

4) визначення пріоритетів і першочергових напрямків, що потребують державного регулювання;

5) підготовка і моніторингу ефективних, прогнозованих регуляторних актів;

6) підвищення якості аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів;

7) забезпечення прозорості і відкритості діяльності Державіаслужби;

8) взаємодія із громадськістю.

За 2015 рік розроблено 10 регуляторних актів, з яких 1 зареєстрований в Міністерстві юстиції України та відповідно до статті 9 Закону, оприлюднено на офіційному сайті Мінінфраструктури у рубриці «Регуляторна діяльність» → «Проекти регуляторних актів». За результатами офіційного оприлюднення регуляторних актів, зауважень та пропозицій не надходило.

Проведення аналізу регуляторного впливу регуляторних актів здійснювалось до їх оприлюднення та визначалися проблеми і цілі, які передбачалося розв’язати шляхом державного регулювання, способи досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу, механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, обґрунтовувалися можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта, термін дії регуляторного акта, визначалися показники результативності акта та заходи щодо здійснення відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторних актів здійснювалось відповідно до статті 10 Закону.

Відповідно до статей 10, 13 і 26 Закону стосовно кожного регуляторного акта Міністерство постійно здійснює базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Регуляторна діяльність у сфері цивільної авіації протягом 2015 року здійснювалася у відповідності до принципів державної регуляторної політики з метою недопущення розроблення економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів.

Державне регулювання у сфері морського та річкового транспорту

Роботау сфері морського та річкового транспортупротягом 2015 року концентрувалась на таких основних напрямах регуляторної діяльності, як:

1)                    дерегуляція в портах;

2)                    удосконалення тарифної політики;

3)                    безпека судноплавства.

1. Дерегуляція в портах.

Для скасування обов'язкового хімічного аналізу води ізольованого баласту, скорочення екологічного та радіологічного контролю суден та вантажів було розроблено та прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 492 «Про внесення змін до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення» та від 13.10.2015 № 953 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення екологічного та радіологічного контролю».

Результатом прийняття зазначених постанов є наступне:

-        очищення українських портів від потужної корупційної «схеми»;

-        відновлення довіри українських та міжнародних судновласників до України;

-        підвищення конкурентоздатності портів та збільшення кількості суднозаходів;

-        зменшення необґрунтованих затримок вантажів.

-        Для спрощення процедур оформлення суден та вантажів в портах було розроблено та прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 491 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

-        Результатом прийняття постанови є наступне:

-        очищення українських портів від корупційних схем;

-        економія для бізнесу близько 5 млрд. грн. на рік;

-        збільшено пропускну спроможність портів на 20 % за рахунок прискорення оформлення документів;

-        скорочено кількість контролюючих органів в портах;

-        зменшено простої суден, автомобілів та залізничного рухомого складу в портах;

-        створено сприятливі умови для збільшення заходів іноземних яхт до українських портів.

Для спрощення процедури оформлення зернових вантажів та продуктів харчування було розроблено та прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 916 «Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів».

Результатом прийняття постанови є наступне:

- очищення українських портів від потужної корупційної схеми;

- усунення затримок під час оформлення перевізних документів при перевезенні зернових вантажів.

Для скорочення кількості обов’язкових перевірок суден було розроблено та прийнято наказ Мінінфраструктури від 25.09.2015 № 387 «Про затвердження Змін до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту».

Результатом прийняття наказу є наступне:

- спрощення процедури оформлення суден;

- недопущення безпідставних затримок суден.

Для спрощення процедури проведення днопоглиблювальних робіт було розроблено та прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30.07.2015 № 574 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду».

Результатом прийняття постанови є наступне:

- усунення бюрократичних перепон;

- економія державних коштів і часу на отримання погодження.

Дерегуляція та удосконалення системи дипломування моряків досягнута шляхом розробки та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 441 «Про посвідчення особи моряка».

Результатом прийняття постанови є наступне:

-        запровадження посвідчень відповідно до Міжнародних стандартів;

-        усунення можливих корупційних проявів.

2. Удосконалення тарифної політики.

Для удосконалення тарифної політики у морських портах було розроблено та прийнято 1 постанову Кабінету Міністрів України та 3 накази Мінінфраструктури.

Результатом прийняття наказу Мінінфраструктури від 06.10.2015 № 402 «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 26 грудня 2013 №1059» (зміни до Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт на Азовському морі) є передбачуваність вартості суднозаходу.

Результатом прийняття наказу Мінінфраструктури від 06.10.2015 № 403 «Про затвердження Зміни до Порядку справляння та розміру ставок портових зборів» (щодо зменшення ставок портових зборів для суден з транзитними вантажами на 50%) є:

-        конкурентні портові збори;

-        економія судновласника;

-        додаткові вантажопотоки.

Результатом прийняття наказу Мінінфраструктури від 18.12.2015 № 541 «Про затвердження тарифів на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні Адміністрації морських портів України» є:

-        прогнозованість вартості використання причалів;

-        зменшення корупційних проявів;

-        залучення додаткових вантажопотоків.

3. Безпека судноплавства.

Для забезпечення безпеки судноплавства розроблено та прийнято 2 накази Мінінфраструктури.

Наказом Мінінфраструктури від 23.06.2015 № 229 «Про внесення змін до Положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України» встановлені оптимальні умови для судновласників щодо впровадження систем зв’язку.

Результатом прийняття є:

- затвердження переліку необхідного обладнання та систем для суден, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС (дозволено придбавати більш дешевші аналоги);

- зменшення фінансового навантаження на підприємства річкової галузі.

Наказом Мінінфраструктури від 22.09.2015 № 379 «Про затвердження Положення про Національний центр дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден» затверджено Положення про Національний центр дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден. Результатом прийняття є:

- підвищення рівня безпеки мореплавства та охорони на морі шляхом ефективної ідентифікації та відстеження суден;

- покращення взаємодії суб’єктів, які забезпечують функціонування Національного центру.

Міністерство постійно співпрацює з морськими портами, вивчає проблемні питання та аналізує їх. Для їх вирішення відповідно до Закону розробляються проекти регуляторних актів, які обговорюються, у разі потреби вносяться до них зміни і т.д. Також, розробка проектів регуляторних актів, які стосуються тарифів погоджуються Тарифної радою Мінінфраструктури після всебічного вивчення проблеми, яку потрібно вирішити.

4. Міністерство з метою належного виконання вимог Закону, в межах компетенції, проводить перегляд прийнятих регуляторних актів та, у разі необхідності, здійснює їх приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики.

Крім того, з метою недопущення прийняття та розробки економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів, в установленому порядку подаються пропозиції щодо розробки проектів регуляторних актів, якими вносяться зміни до прийнятих регуляторних актів.

Відповідно до вимог Закону проекти регуляторних актів опубліковуються на офіційному сайті Мінінфраструктури для публічного обговорення.

У 2016 році планується продовжити роботи щодо дерегуляції в морських портах, удосконалення тарифної політики, безпеки судноплавства, а також приведення законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Серед розроблених та прийнятих регуляторних актів у сфері морського та річкового транспорту у 2015 році слід зазначити такі, як:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 161 «Про внесення змін до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів»;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 441 «Про посвідчення особи моряка» (щодо затвердження Порядку оформлення, видачі, обміну, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка та зразка бланку посвідчення особи моряка);
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 492 «Про внесення змін до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення»;
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 491 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (дерегуляція та спрощення оформлення суден та вантажів в порту);
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 483 «Про внесення змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 № 405» (щодо доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України);
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.07.2015 № 574 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду» (зміни щодо організації видачі дозвільних документів);
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 953 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів Україні щодо здійснення екологічного та радіологічного контролю»;
 8. Наказ Мінінфраструктури від 16.03.2015 № 91 «Про призупинення дії пунктів 3 та 5 Переліку морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка», зареєстрований в Мін'юсті 27.03.2015 за № 338/26783;
 9. Наказ Мінінфраструктури від 27.02.2015 № 80 «Про зупинення дії деяких наказів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв'язку України і Міністерства інфраструктури України», зареєстрований в Мін'юсті 19.03.2015 за № 310/26755 (лоцманське проведення в портах Криму та ін.);
 10. Наказ Мінінфраструктури від 23.06.2015 № 229 «Про внесення змін до Положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України», зареєстрований в Мін’юсті 20.08.2015 за № 1013/27458;
 11. Наказ Мінінфраструкутри від 24.07.2015 № 281 «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 року № 316», зареєстрований в Мін'юсті 28.08.2015 за № 1037/27482 (щодо справляння та розмірів ставок портових зборів та їх використання);
 12. Наказ Мінінфраструкутри від 06.10.2015 № 402 «Про внесення змін до Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за № 1618/28063).
 13. Наказ Мінінфраструктури від 23.11.2015 № 487 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України та Міністерства інфраструктури України», зареєстрований в Мін’юсті 25.11.2015 за № 1462/27907 (річкові лоцмани та навігаційне забезпечення судноплавства на ВВШ);
 14. Наказ Мінінфраструктури від 06.10.2015 № 403 «Про затвердження Змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за № 1619/28064;
 15. Наказ Мінінфраструктури від 18.12.2015 № 541 «Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2015 за № 1608/28053.

Державне регулювання у сфері залізничного транспорту

Основні завдання щодо нормативно-правового забезпечення регуляторної діяльності залізничного транспорту у 2015 році, а також питання, що потребують державного регулювання господарських відносин у сфері залізничного транспорту, визначені Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390, планами імплементації актів законодавства ЄС з питань залізничного транспорту, схваленими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1148, Планом заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213, планом імплементації Директиви Ради 95/18/ЄС від 19.06.1995 про ліцензування залізничних підприємств, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 № 398.

Так, на виконання зазначених нормативних актів у 2015 році продовжилась робота з розробки та супроводження проекту Закону України «Про залізничний транспорт України» (нова редакція).

Законопроект доопрацьований з урахуванням висновку європейських фахівців, опрацьований та узгоджений заінтересованими центральними органами виконавчої влади, пройшов правову експертизу Мін’юсту та переданий на розгляд Кабінету Міністрів України. 02.12.2015 законопроект розглянутий на засіданні Кабінету Міністрів України, прийнято рішення про схвалення законопроекту та направлення його до Верховної Ради України.

14.12.2015 законопроект зареєстрований у Верховній Раді України за № 3650.

Зокрема, розроблено 3 проекти регуляторних актів, з яких прийнято 7, а саме:

1. Проект Закону України «Про залізничний транспорт України» (нова редакція);

2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту залізниць України»;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735 «Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Проблемами, на розв’язання яких спрямовано вищевказані акти, є підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту, приведення діяльності залізничної галузі до вимог ЄС та забезпечення її подальшого розвитку для задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях.

Стосовно проведення у 2015 році відстежень результативності регуляторних актів. Планом-графіком здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2015 рік, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 06.05.2015 № 161, передбачено проведення у IV кварталі 2015 року базового відстеження щодо проекту Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція). Однак законопроект лише 14.12.2015 зареєстрований у Верховній Раді України, зараз знаходиться на розгляді у профільному комітеті.

Регуляторні акти, відповідають вимогам та принципам державної регуляторної політики відповідно до Закону.

Усі розроблені регуляторні акти проходять обов’язкове громадське обговорення шляхом публікування на сайті Мінінфраструктури, проведення круглих столів із представниками бізнес-кіл та громадськості.

Державне регулювання господарських відносин у сфері надання послуг поштового зв’язку

Протягом 2015 року було розроблено ряд регуляторних актів, у відповідності до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури України, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 15.12.2014 № 627 (у редакції наказу Мінінфраструктури від 15.06.2015 № 212) з дотриманням вимог Закону.

Основними завданнями, на виконання яких концентрувалася робота, пов’язана з розробкою регуляторних актів, протягом 2015 року, були:

-                приведення національного законодавства України у сфері надання послуг поштового зв’язку до законодавства ЄС;

-                врегулювання питання відкриття місць міжнародного поштового обміну (ММПО) на державному рівні;

-                встановлення правових механізмів реалізації в повному обсязі можливостей національного оператора поштового зв’язку.

З метою виконання зазначених завдань, підприємством розроблено наступні проекти регуляторних актів:

1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо подальшого розвитку галузі поштового зв’язку». Метою зазначеного проекту регуляторного акта є:

- відкриття поштових рахунків для зарахування та зберігання коштів користувачів та випуску (емісії) платіжних карток для обслуговування таких рахунків;

- здійснення комерційного посередництва на ринку фінансових (банківських) послуг;

- здійснення діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

Зазначений проект регуляторного акта погоджено всіма заінтересованими органами. Наразі здійснюється підготовка матеріалів щодо подання законопроекту на правову експертизу до Міністерства юстиції України.

2. Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 233 Митного кодексу України». Метою зазначеного проекту регуляторного акта є:

- приведення законодавства України у відповідність до міжнародних актів, зокрема Актів Всесвітнього поштового союзу

- співробітництво з операторами поштового зв'язку інших держав, виконання рішень, визначених нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

- ідентифікація оператора, що здійснює переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових відправленнях;

- проведення взаєморозрахунків із зарубіжними поштовими операторами за доставку міжнародних відправлень;

- сплата операторами митних платежів до державного бюджету України за обробку міжнародних поштових відправлень;

оплата операторами поштового зв’язку за послуги авіакомпаній згідно із законодавством та із нормами Всесвітнього поштового союзу та інше.

Зазначений проект регуляторного акта не погоджено окремими заінтересованими органами. Наразі розглядається питання щодо направлення проекту акта на перепогодження заінтересованим органам, після чого проект акта буде направлено на правову експертизу до Міністерства юстиції України.

3. Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».Зазначений проект регуляторного акта розроблено з метою забезпечення виплати та доставки малозабезпеченим громадянам пенсій та грошових допомог національним оператором поштового зв’язку безпосередньо громадянам, які проживають у віддалених населених пунктах та сільських місцевостях без проходження процедури конкурсних торгів.

Зазначений проект регуляторного акта погоджено всіма заінтересованими органами, та отримано позитивний висновок від Міністерства юстиції України. Наразі здійснюється підготовка пакету документів щодо подання законопроекту до Кабінету Міністрів України.

4. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок».Зазначений законопроект розроблено з метою:

- приведення законодавства України у відповідність до міжнародних актів, зокрема Актів Всесвітнього поштового союзу;

- визначення суспільних відносин, які підлягають регулюванню законодавством про поштовий зв'язок;

- вдосконалення термінології законодавства України в галузі поштового зв’язку;

- визначення послуги з пересилання періодичних друкованих видань як послуги поштового зв’язку;

- запровадження державного регулювання та контролю галузі поштового зв’язку;

- створення ефективного правового механізму забезпечення встановлення та ремонту поштових шаф (абонентських поштових скриньок);

- вдосконалення правового регулювання надання операторами поштових послуг універсальних послуг поштового зв’язку.

Зазначений проект регуляторного акта доопрацьовується, з урахуванням зауважень та пропозицій, наданих заінтересованими органами.

5. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв’язку», яким передбачено законодавче врегулювання питання щодо неможливості пересилання у поштових відправленнях заборонених та небезпечних для життя та здоров’я людей предметів в умовах проведення на сході країни антитерористичної операції, зокрема запровадження можливості здійснення операторами поштового зв’язку перевірки вкладень поштових відправлень, в тому числі із застосуванням спеціального технічного обладнання, що забезпечує безконтактний огляд внутрішніх поштових відправлень.

Зазначений проект регуляторного акта погоджено всіма заінтересованими органами, отримано позитивний висновок від Міністерства юстиції України та направлено до Кабінету Міністрів України.

6. Проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку використання відбитка про оплату письмової кореспонденції». Метою прийняття наказу є приведення нормативно-правових актів, що застосовуються у сфері надання послуг поштового зв’язку, у відповідність до законодавства України.

Зазначений проект регуляторного акта погоджено всіма заінтересованими органами, отримано позитивний висновок Міністерства юстиції, та зареєстрований за № 20 від 30.01.2015.

Також протягом 2015 року були проведені відстеження результативності регуляторних актів у відповідності до Плану-графіка здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Міністерством інфраструктури України, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 06.05.2015 № 161, а саме:

наказу Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 957 «Про визнання такими, що втратив чинність деяких наказів Міністерства зв’язку України, Міністерства транспорту України та Державного комітету зв’язку та інформатизації України» (повторне відстеження);

наказу Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 958 «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень» (повторне відстеження);

наказу Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 959 «Про затвердження Нормативів розвитку та розміщення у містах і сільській місцевості мережі об’єктів поштового зв’язку та поштових скриньок національного оператора поштового зв’язку» (повторне відстеження);

наказу Міністерства інфраструктури України від 13.01.2014 № 6 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування, виготовлення, забезпечення та обліку розрахункових книжок оператором поштового зв’язку» (повторне відстеження);

наказу Міністерства інфраструктури України від 03.02.2014 № 69 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв’язку України від 17.12.1998 № 173» (повторне відстеження);

наказу Міністерства інфраструктури України від 19.09.2014 № 449 «Про внесення змін до Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень» (базове відстеження);

наказу Міністерства інфраструктури України від 30.01.2015 № 20 «Про затвердження Порядку використання відбитка про оплату письмової кореспонденції» (базове відстеження);

наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 30.06.2015 № 243/608 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету звʼязку та інформатизації України, Державної митної служби України від 10.12.2002 № 235/688» (базове відстеження);

Зазначені звіти відстеження регуляторних актів розміщені на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України у рубриці «Регуляторна діяльність => Звіти про відстеження регуляторних актів», та надіслані до Державної регуляторної служби України.

Слід зазначити, що також було проведено базове відстеження наказу Міністерства інфраструктури України від 03.02.2014 № 71 «Про затвердження Інструкції з використання маркувальних машин». Відповідні матеріали готуються для подання до Державної регуляторної служби України.

Державне регулювання господарських відносин у сфері забезпечення безпеки на транспорті

У 2015 році діяльність у напрямку забезпечення безпеки на транспорті спрямовувалась на вирішення таких завдань:

підвищення безпеки та надійності перевезення пасажирів та вантажів усіма видами транспорту;

забезпечення високої якості технологічного процесу надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів транспортом;

вдосконалення порядку проведення спеціального навчання для належного забезпечення підготовки персоналу суб’єктів перевезення небезпечних вантажів;

забезпечення гармонізації нормативно-правових актів України з нормативно-правовими актами Європейського Союзу.

Протягом 2015 року у сфері забезпечення безпеки на транспорті розроблено наступні регуляторні акти:

відповідно до пункту 21 Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2015 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 781, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну пасажирів», який погоджений із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, пройшов правову експертизу Мін’юсту та переданий на розгляд Кабінету Міністрів України. 23.12.2015 законопроект розглянутий на засіданні Кабінету Міністрів України, прийнято рішення про схвалення законопроекту та направлення його до Верховної Ради України. 28.12.2015 законопроект зареєстрований у Верховній Раді України за реєстраційним № 3732;

з метою підвищення безпеки та якості послуг, що надаються споживачам під час перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, та на виконання завдань, встановлених Указом Президента України від 04.09.2009 № 714/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26.06.2009 року «Про ситуацію в сфері залізничного транспорту України», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1159 «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС», пункту 7 Завдань і Заходів з виконання Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2019 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», розроблено:

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту», який на виконання підпункту 2 пункту 3 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 листом Мінінфраструктури від 25.01.2016 № 592/18/10-16 направлено до Кабінету Міністрів України з урахуванням листа Мін’юсту від 19.01.2016 № 1501/544-0-26-16.8.1;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту», яка 13.01.2016 прийнята Урядом за № 8;

за власною ініціативою з огляду на те, що забезпечення транспортної безпеки може бути вирішено шляхом створення системи транспортної безпеки, яка систематизує та взаємоузгодить заходи, що здійснюються органами влади і суб’єктами господарювання, та забезпечить впровадження нових заходів щодо недопущення вчинення актів незаконного втручання на транспорті, об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку, які дадуть змогу підтримувати безпеку на цих об’єктах на граничнодопустимому рівні, а також на виконання доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 03.07.2015 № 28064/0/1-15 розроблено проект Закону України «Про забезпечення безпеки на транспорті, об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку», який на сьогодні готується для подання до Мін’юсту для проведення правової експертизи;

відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України, пункту 7 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11, розроблено проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті», який на сьогодні проходить процедуру погодження із заінтересованими органами;

відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України, пункту 7 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11, розроблено проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в акваторії торговельних портів, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовського морів», який на сьогодні проходить процедуру погодження із заінтересованими органами;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та обліку трамваїв і тролейбусів»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю трамвайних вагонів і тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тягових підстанцій з кабельними мережами в сфері міського електричного транспорту»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 № 365». Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 554 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 № 365»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», яким пропонується визнати такою, що втратить чинність постанову Уряду від 04.03.97 № 204 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті» (із змінами). Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1015 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом». Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1168 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом»;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом». Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»;

проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті. Прийнято наказ Міністерства інфраструктури України від 23.06.2015 № 231 «Про затвердження Порядку технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2015 за № 818/27263.

Законодавство України в цілому враховує положення Директиви 2008/68/ЄС, проте необхідність підвищення рівня безпеки перевезення небезпечних вантажів та врахування в національних актах норм права ЄС вимагає реалізації комплексу організаційних та нормотворчих заходів, спрямованих на імплементацію положень Директиви 2008/68/ЄС та вимог міжнародних договорів України у сфері перевезення небезпечних вантажів. В зв’язку з цим та на виконання Плану імплементації Директиви 2008/68/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1159, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів», який листом Мінінфраструктури від 24.11.2015 № 6262/18/14-15 подано на розгляд Уряду;

також на виконання Плану імплементації Директиви 2008/68/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1159, розроблено наказ Мінінфраструктури, Міністерства внутрішніх справ від 12.05.2015 № 166/550 «Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів», який зареєстрований в Мін’юсті 05.06.2015 за № 663/27108.

Проблемами, на розв’язання яких спрямовано вищевказані акти, є підвищення безпеки на транспорті, приведення діяльності транспортної галузі до вимог ЄС та забезпечення її подальшого розвитку для задоволення потреб населення в перевезеннях.

Разом з тим повідомляємо, що пунктом 8 розділу «Перехідні положення» Закону України від 28.12.2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» встановлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом січня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, тому протягом I півріччя 2015 року не здійснювалися заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

Регуляторна діяльність протягом 2015 року була спрямована на приведення актів законодавства, що регулюють її діяльність, у відповідність та з метою вдосконалення нормативно-правової бази, що діє у сфері безпеки на наземному транспорті.

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити що основним завданням державного регулювання у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також формуванні та реалізації державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України є забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики при розробці проектів регуляторних актів, проведення аналізу регуляторного впливу, встановлення єдиного підходу до розробки, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

Усі розроблені регуляторні акти проходять обов’язкове громадське обговорення шляхом опублікування на сайті Мінінфраструктури.

Мінінфраструктури постійно здійснюється оновлення офіційного веб-сайту Міністерства, де запроваджено розділ «Регуляторна діяльність».

Водночас повідомляємо, що наказом Мінінфраструктури від 11.12.2015 № 521 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів у Міністерстві інфраструктури України на 2016 рік, який 11.12.2015 оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури у розділі «Регуляторна діяльність».

 


{#HTML_FILES#}