Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Безпека на транспорті    Завдання та функції Мінінфраструктури та Директорату з безпеки на транспорті у сфері безпеки на транспорті
Версiя для друку


Завдання та функції Мінінфраструктури та Директорату з безпеки на транспорті у сфері безпеки на транспорті

Міністерство інфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

Мінінфраструктури України відповідно до покладених на нього завдань:
 • забезпечує формування та реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті;
 • забезпечує формування та реалізації державної політики з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);
 • визначає пріоритети та здійснює заходи щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки руху;
 • перевіряє, переглядає та скасовує стандарт щодо берегових систем забезпечення і контролю безпеки судноплавства в територіальному морі та на внутрішніх водних шляхах;
 • виконує функції компетентного органу України у сфері перевезення небезпечних вантажів, а також компетентного органу щодо виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі таких приписів, від 1958 року з поправками 1995 року;
 • бере участь у проведенні технічного розслідування обставин і причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та подій з тяжкими наслідками на транспорті;
 • організовує в межах повноважень, визначених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу транспорту (крім морського та річкового транспорту) на навколишнє природне середовище;
 • організовує в межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів загальної безпеки з питань запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання в діяльність транспорту (крім морського та річкового транспорту), поштового зв’язку та інфраструктури, а також веде їх облік та проводить аналіз;
 • забезпечує формування в межах повноважень, передбачених законом, політики щодо впровадження страхування на транспорті;
 • визначає навчальні заклади, які проводять навчання та перевірку знань з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки на наземному транспорті;
 • визначає технічні служби, які виконують випробовування та/або інспектування продукції та/або проводять перевірки відповідності виробництва відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, які видаються на основі цих приписів, від 1958 року з поправками 1995 року;
 • покладає обов’язки на визнану організацію у сфері охорони суден та портових засобів на морі;
 • розробляє та затверджує за погодженням з ДСНС положення про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в акваторії торговельних портів, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовського морів.»;
 • Міністр інфраструктури України у сфері безпеки на транспорті здійснює спрямування і координацію діяльності Державної авіаційної служби України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Державного агентства автомобільних доріг України.
Основні напрями діяльності Директорату з безпеки на транспорті:
 • забезпечення формування державної політики з питань безпеки на транспорті на основі постійного аналізу стану справ у сфері його компетенції, вироблення альтернативних варіантів розв’язання поточних проблем;
 • здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики з безпеки на транспорті, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
 • забезпечення нормативно-правового регулювання державної політики з безпеки на транспорті;
 • організація безпечної роботи у сфері транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку та інфраструктури, координація та методичне забезпечення заходів цивільного захисту відповідно до компетенції Мінінфраструктури у поточній діяльності та під час надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період;
 • підготовка пропозицій керівництву Мінінфраструктури щодо вдосконалення роботи з питань безпеки на транспорті;
 • інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної політики у сфері безпеки на транспорті.

 


{#HTML_FILES#}