Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Міжнародні зв’язки    Співробітництво з міжнародними організаціями в сфері транспорту    Організація співробітництва залізниць (ОСЗ)
Версiя для друку


Організація співробітництва залізниць (ОСЗ)

Організація співробітництва залізниць (ОСЗ) є міжнародною спеціалізованою організацією, створеною 28 червня 1956 року в на Нараді Міністрів, що відають залізничним транспортом. Держави-учасниці представлені в ОСЗ своїми транспортними міністерствами і центральними державними органами, що відають залізничним транспортом. Організація створювалася як транспортний орган Ради Економічної Взаємодопомоги, тому на початку до неї увійшли всі країни РЕВ. Після виходу з ОСЗ Німецької Демократичної Республіки та вступу до організації країн, що утворилися на території колишнього СРСР, на 1 січня 2000 року членами організації були 27 країн.

Основними питаннями діяльності ОСЗ є:

  • створення передумов і співробітництво при здійсненні міжнародних залізничних перевезень між країнами Європи й Азії, включаючи комбіновані перевезення;
  • співробітництво з проблем, пов'язаних із транспортною політикою, правовими і екологічним аспектами залізничного транспорту;
  • ведення Угоди про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС), Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС), договору про Правила користування вагонами в міжнародному сполученні (ПКВ), договору про Міжнародний залізничний пасажирський тариф (МПТ), договору про Єдиний транзитний тариф (ЄТТ), договору про Правила розрахунків за перевезення в міжнародному пасажирському і вантажному сполученнях і інших правових документів, пов'язаних із міжнародними перевезеннями;
  • формування загальних принципів єдиного міжнародного транспортного права;
  • розвиток співробітництва по вдосконалюванню правил експлуатації і технічних умов, а також модернізації ліній, на яких здійснюються міжнародні перевезення;
  • вирішення економічних проблем міжнародного співробітництва залізниць країн - членів ОСЗ;
  • співробітництво з іншими міжнародними організаціями, що займаються питаннями залізничного транспорту і комбінованих перевезень.

Вищим керівним органом ОСЗ є Нарада Міністрів. Вона організує роботу з питань транспортної політики, економічних аспектів транспорту, в тому числі комбінованих перевезень; ведення справ угод про міжнародне пасажирське і вантажне сполучення та інших документів, пов'язаних із міжнародними перевезеннями; формування загальних принципів єдиного міжнародного транспортного права; розвитку співробітництва з іншими міжнародними організаціями в області залізничного транспорту і комбінованих перевезень.

Керівним органом ОСЗ по співробітництву на рівні залізниць є Конференція генеральних директорів (відповідальних представників) залізниць. Конференція організує роботу з питань міжнародних залізничних перевезень між країнами Європи й Азії, включаючи комбіновані перевезення; обміну інформацією про очікувані зовнішньоторговельні перевезення і, на цій підставі, розробки спільних конкурентноздатних пропозицій; установлення правил користування вагонами і контейнерами в міжнародному сполученні; організації розрахунків між залізницями; розвитку співробітництва з іншими міжнародними організаціями; економіки і фінансів залізниць; технічних і науково-дослідних проблем.

Виконавчим органом Організації співробітництва залізниць є Комітет ОСЗ. Він забезпечує діяльність Організації в період між сесіями Наради Міністрів і у відношенні Конференції Генеральних директорів виконує функції секретаріату. До складу Комітету входять фахівці, спрямовані в Комітет членами ОСЗ. Комітет очолюється головою Комітету. До складу керівництва Комітету входять заступники голови і секретар Комітету.

Робочими органами ОСЗ є:

  • Постійні Комісії з: транспортній політика, екології і комбінованих перевезень; транспортному праву); експлуатації залізниць; фінансово-економічним, тарифним питанням і маркетингу; технічним питанням залізниць (V).
  • Тимчасові робочі групи експертів з: питання прямого вантажного залізничного сполучення між країнами Європи й Азії; розробки змін і доповнень до Правил користування вагонами; ставок і розцінок Правил користування вагонами; стикування національних залізничних телефонних мереж залізниць членів ОСЗ; розробки технічних нормативів для пристроїв електропостачання і залізничної колії з високошвидкісним рухом потягів у напрямку Європа-Азія; безпаперової технології перевезення вантажів; взаємодії електронних систем резервування місць; транспортних коридорів; вироблення рекомендацій по технічних вимогах на влаштування і утримування швидкісної магістралі у сполученні Європа-Азія; розробки алфавітної частини китайсько-німецько-російського тезауруса "Транспорт"; питання зближення УМВС-ЦІМ.
  • Спільні групи з іншими міжнародними організаціями: ОСЗ/ЕСКАТО з проекту розвитку перевезень контейнерів маршрутними потягами у сполученні Азія-Європа; ОСЗ/ЦІТ з питання застосування накладної ЦІМ у якості прямої накладної для сполучення з країнами, що застосовують УМВС і накладної УМВС у зворотному напрямку; ОСЗ/МСЗ з кодування й інформатики.

З 1958 року Комітет ОСЗ видає журнал "Бюлетень ОСЗ" шість разів у рік на китайській, німецькій і російській мовах. У "Бюлетені ОСЗ" міститься інформація про діяльність ОСЗ, публікуються матеріали про актуальні, у тому числі правові проблеми удосконалювання і розвитку залізничного транспорту, висвітлюються питання обміну досвідом між залізницями в області експлуатаційної діяльності, впровадження нової техніки і передової технології, поліпшення економічних показників роботи.

Зміна Положення про Організацію співробітництва залізниць на XXI сесії Наради Міністрів (Варшава, РП, 1993 рік) розширило можливість стати членом ОСЗ центральним органам залізниць, а також передбачило інші форми участі в ОСЗ, а саме в якості асоційованого члена і спостерігача. При цьому фірми й організації, безпосередньо зв'язані з діяльністю залізниць можуть брати участь у роботі ОСЗ у якості приєднаного підприємства. Статус спостерігачів в ОСЗ мають адміністрації Німецьких, Французьких і Грецьких залізниць.

Україна стала учасницею ОСЗ в червні 1992 року. Представляє Україну в цій організації Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця). У зв'язку з приєднанням Укрзалізниці до угод УМВС та УМПС Кабінет Міністрів України 3 квітня 1993 р. за № 246 прийняв постанову «Про угоди щодо міжнародного залізничного вантажного та пасажирського сполучення» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-93-%D0%BF, в якій зобов’язав залізниці, морські пароплавства, вантажовідправників і вантажоодержувачів України забезпечити виконання цих угод.

Участь України в ОСЗ має безумовно позитивні наслідки і є необхідною умовою інтеграції залізничного транспорту України в транспортну систему Європи і Азії.


{#HTML_FILES#}