Для людей
з порушенням зору

    Бізнесу    Управління майном    Оренда
Версiя для друку


Оренда

Пропозиції оренди

Перелік об'єктів державного нерухомого майна, що пропонуються для надання в оренду

Пропозиції оренди нерухомого майна Укрзалізниці (онлайн)

Пропозиції оренди нерухомого майна Укрпошти (онлайн)

Пропозиції оренди нерухомого майна ПрАТ «ХЕЗ «Трансзв'язок» (онлайн)

Реєстри договорів оренди державного нерухомого майна

Перелік чинних договорів оренди державного майна станом на 01.09.2015

Реєстри договорів оренди державного майна (крім нерухомого)

Перелік суден переданих в оренду станом на 01.10.2015

Звіт про використання орендованого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) за І півріччя 2015 р.

Протоколи комісії з розгляду питань розпорядження майном
Протоколи 2019
Протоколи 2018
Протоколи 2017
Протоколи 2016
Протоколи 2015
Правила оренди
Передача  об'єктів державного майна в оренду здійснюється на підставі нормативних документів:

Господарський Кодекс України (ст. 283)

Цивільний кодекс України (глава 58)

Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

Закон України «Про управління об'єктами державної власності»

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Постанова КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

Постанова КМУ від 31.08. 2011 N 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»

Наказ Фонду державного майна України від15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»

Наказ Фонду державного майна України від 23.08.2000 N 1774 «Про затвердження договорів оренди»

Наказ Фонду державного майна України 03.10.2006 N 1523 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна»

Процедура укладання договорів