Для людей
з вадами зору

    Галузі    Автомобільний та міський транспорт    Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту
Версiя для друку


Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту

За останній звітний рік:

у міжміському сполученні автомобільним транспортом (автобуси) перевезено 148 млн. пасажирів із 225 млн., тролейбусами 6 млн.

у приміському сполученні автомобільним транспортом (автобуси) перевезено 621 млн. пасажирів із 990 млн.

у міському сполученні перевезено 5407 млн. пасажирів з них:

  •  автомобільним транспортом (автобуси) 2575 млн.;
  •  тролейбусами 1300 млн.;
  •  трамваями 757 млн.;
  •  метрополітеном 775 млн;
Пасажирообіг автомобільним транспортом (автобуси) становить :
 
49 млрд.пас.км, що становить 38 % від всіх видів транспорту, тролейбусами – 7,6 млрд.пас.км, що становить 6 %, трамваями – 4.1 млрд.пас.км, що становить 3 %.
 
На даний час автомобільна транспортна система України налічує  більше 9,2 млн. транспортних засобів, у тому числі:
  •   6,9 млн. легкових автомобілів
  •  ≈ 250 тис. автобусів
  •  ≈ 1,3 млн. вантажних автомобілів
  •   понад 840 тис. од. мототранспорту.

 У цілому, на ринку комерційних перевезень в цей час здійснюють підприємницьку діяльність майже 56,2 тис. перевізників, які в своїй діяльності використовують більш 154 тис. транспортних засобів.

 

Вид перевезень

Кількість діючих ліцензій

надання послуг з перевезення пасажирів автобусами

13295

надання послуг з перевезення пасажирів на таксі

15965

надання послуг з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

987

надання послуг з перевезення небезпечних вантажів

1820

надання послуг перевезення пасажирів та небезпечних вантажів

206

надання послуг перевезення пасажирів та вантажів

636

надання послуг з перевезення вантажів

12451

Всього

45360

 

Кількість транспортних засобів, що використовуються ліцензіатами

Тип транспортного засобу

Кількість транспортних засобів

Автобуси

74527

Таксі

23484

Легкові

4490

Вантажні

(небезпечні вантажі)

16127

Всього

118628

 

На сьогодні в Україні нараховується близько:

16 тис. суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на право здійснювати міжнародні перевезення пасажирів. Маршрутна мережа єднає Україну з 23 іноземними країнами та становить понад 1000 регулярних автобусних маршрутів, які обслуговують близько 270 автомобільних перевізників.

Парк автобусів українських перевізників, у зв’язку з відсутністю в Україні виробництва автобусів для міжнародних перевезень та високими ставками ввізного мита (20% від митної вартості + 20% ПДВ), на 80% складається з транспортних засобів віком понад 10 років, що викликає негативні наслідки і в питаннях комфортності перевезень, в питаннях екології та підтримки їх належного технічного стану.»

Міський електричний транспорт функціонує у:

51 місті України  (53 підприємства) у яких працюють понад 33 тис. осіб та експлуатується: 2646 трамвайних вагонів, 3736 тролейбусів, 1927 км трамвайних ліній (177 маршрутів); 4412 км тролейбусних ліній (405 маршрутів).

Щорічно послугами міського електротранспорту (трамвай, тролейбус) користується понад 2 млрд. пасажирів (з них 67% - громадяни пільгових категорій).

За підсумками 9 місяців поточного року загальні доходи підприємств зменшились на 8,7 відсотків та склали 1282 млн. гривень. Зменшенню доходів сприяло скорочення обсягів субвенції з державного бюджету на компенсацію пільгового проїзду громадян окремих категорій на 6,7 відсотки, скорочення обсягів фінансування з місцевих бюджетів на 12,7 відсотків та зменшення збору виручки від реалізації проїзних документів на 7 відсотків.

Видатки підприємств зменшились порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,7 відсотків та склали 1667 млн. гривень. Невідшкодовані витрати підприємств за пасажироперевезення за 9 місяців склали 23 відсотка.

Відшкодування витрат підприємств міського електротранспорту, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій громадян, здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Головним розпорядником коштів цієї субвенції є Міністерство фінансів  України. При Міністерстві праці та соціальної політики  створена і функціонує інформаційна база даних (реєстр) пільговиків.

Повноваження щодо розподілу отриманої з державного бюджету субвенції за напрямками витрат, у тому числі на компенсаційні витрати за пільговий проїзд, та визначення першочерговості і спрямування отриманих коштів відноситься до компетенції місцевих органів влади.

Таким чином, формування та розподіл компенсаційних надходжень за пільгові пасажироперевезення виходить за межи компетенції Мінінфраструктури.

Як свідчить аналіз, після розподілу між бюджетами міст і підприємствами на долю міського електротранспорту припадає близько 40 відсотків від загального обсягу субвенції, передбаченої Державним бюджетом України.

За розрахунками підприємств потреба в компенсації підприємствам цієї галузі складає близько 1800,0 млн. гривень. Фактичний обсяг компенсації державою втрат підприємств від пільгових пасажироперевезень становить близько 46-50 відсотків від їх собівартості.

На сьогоднішній день 95% трамвайних вагонів і 67% тролейбусів вичерпали нормативний термін експлуатації і потребують заміни. Також  потребують невідкладного капітального ремонту або реконструкції значна кількість трамвайних колій та об’єктів енергопостачання.

Результати державного технічного огляду свідчать, що близько 20% загальної протяжності трамвайних колій та контактної мереж, а також тягових підстанцій не відповідають вимогам правил експлуатації.

Наразі при нормативному терміні експлуатації трамвая - 15 років, тролейбуса – 10 років:

  •     1193 од. трамвайних вагонів віком понад 30 років;
  •     1979 од. тролейбусів віком понад 20 років.

Високий рівень старіння основних фондів міського електротранспорту та недостатні темпи їх оновлення призводять до зменшення кількості парку трамвайних вагонів та тролейбусів (близько 200 од. щорічно), невідповідності технічному та технологічному рівню сучасних вимог, суттєво збільшує (близько 25%) енергозатрати та витрати на їх утримання, не забезпечує достатній рівень комфортності, якості та безпеки наданих послуг.

Насамперед через старіння і скорочення парку рухомого складу та погіршення його технічного стану відбувається зменшення обсягів пасажироперевезень і транспортної роботи, погіршення якості та безпеки транспортних послуг.

При мінімальній потребі в оновленні близько 400 тролейбусів та 200 трамвайних вагонів на рік фактичні обсяги їх придбання у 2013 році склали лише 51 одиницю (3 трамвайних вагонів та 48 тролейбусів), що відповідає показникам оновлення, які були до прийняття Державних програм, які містять заходи з розвитку міського електротранспорту.

В Україні створена власна виробнича база з виготовлення рухомого складу міського електротранспорту. Виробництво тролейбусів освоєно:  Луцьким автомобільним заводом (корпорація «Богдан»), Львівським заводом комунального транспорту (ЛАЗ); трамвайних вагонів – ТОВ „Татра-Юг”, спільним підприємство «Електронтранс», корпорацією „Богдан” (за конструкторською документацією ВАТ „Белкомунмаш”) та комунальним підприємством «Київпастранс» спільно з ПрАТ «Київський завод електротранспорту».

Вітчизняні виробники здатні забезпечити потребу підприємств міського електротранспорту у рухомому складі, який за показниками енергоспоживання, надійності і комфортності не поступається аналогам у розвинутих європейських країнах та СНД.

Більш детальна інформація про  об’єкти міського електротранспорту наведена в таблиці.


{#HTML_FILES#}