Для людей
з порушенням зору

    Галузі    Водний транспорт    Задачі міністерства в рамках галузі морського та річкового транспорту
Версiя для друку


Задачі міністерства в рамках галузі морського та річкового транспорту

Основними завданнями в галузі морського транспорту є:

1. Підвищення конкурентоспроможності портової галузі шляхом:

 • підвищення ефективності, якості і швидкості обробки вантажів;
 • модернізації і розвитку об’єктів портової інфраструктури загального користування, зокрема автомобільних та залізничних під’їзних шляхів;
 • забезпечення ефективного державного регулювання спеціалізованих послуг, що надаються в морському порту суб’єктами природних монополій, та послуг, плата за надання яких включається до складу портових зборів;
 • удосконалення системи документообігу, спрощення дозвільних процедур, зменшення часу обробки вантажів;
 • створення умов для розвитку добросовісної конкуренції між вітчизняними морськими портами;
 • забезпечення створення рівних і конкурентних умов для провадження господарської діяльності та отримання послуг у морському порту;
 • узгодженості дій щодо завантаженості та нарощування перевантажувальних потужностей в морських портах;
 • забезпечення технологічного розвитку портової галузі та підготовки спеціалістів портової галузі шляхом:
 • впровадження сучасних технологій виконання навантажувально-розвантажувальних робіт;
 • удосконалення навчальної бази для підготовки спеціалістів портової галузі;

2. Створення мережі кластерів шляхом:

 • визначення переліку морських портів і типів кластерів;
 • розширення переліку послуг, що надаються в морських портах;
 • залучення приватних інвестицій для розвитку морських портів, передачі підприємств портової галузі та частини об’єктів портової інфраструктури, зокрема, в концесію;

3. Активна участь у міжнародних організаціях з метою створення умов для транскордонних перевезень вантажів;

4. Приведення стандартів роботи морських портів у відповідність з європейськими;

5. Взаємодія з морськими портами країн Чорноморського басейну (розроблення та виконання програм залучення вантажопотоків тощо);

6. Інші завдання

 • створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій для розвитку об’єктів портової інфраструктури;
 • забезпечення державних гарантій та захисту прав інвесторів;
 • забезпечення створення достатніх глибин на підхідних шляхах та в акваторіях морських портів для обслуговування великих суден типу “Кепсайз” біля причалу;
 • модернізація та оновлення портового та допоміжного флоту;
 • забезпечення ефективного функціонування системи проведення моніторингу надводної обстановки в територіальних водах України, оптимізації регулювання руху суден, ефективного і своєчасного пошуку і рятування на морі;
 • забезпечення розвитку системи управління рухом суден;
 • забезпечення розвитку інформаційної системи портового співтовариства, інформатизації технологічних процесів у морських портах;
 • удосконалення процедури оформлення вантажів, транспортних засобів та перевезення пасажирів;
 • укладення міждержавних договорів щодо пошуку і рятування на морі;
 • придбання та оновлення аварійно-рятувальних засобів;
 • забезпечення ефективного функціонування та розвитку систем технічного та інформаційного забезпечення безпеки судноплавства;
 • підвищення рівня кадрового потенціалу, оновлення та удосконалення навчально-методичної та програмно-технічної бази для підготовки фахівців портової галузі;
 • розроблення програм підвищення кваліфікації працівників морських портів для обслуговування нових технологічних комплексів;
 • підтримка навчальних закладів з підготовки спеціалістів портової галузі;
 • підвищення рівня охорони праці;
 • забезпечення належних санітарно-побутових умов праці в морських портах;
 • забезпечення використання об’єктів соціальної інфраструктури портової галузі за цільовим призначенням;
 • впровадження стандартів ЄС щодо роботи з небезпечними вантажами;
 • приведення стандартів екологічної безпеки роботи морських портів у відповідність з міжнародними.

Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 року

Основними завданнями в галузі річкового транспорту є:
 • Створення нової організаційно-правової та економічної моделі управління внутрішнім водним транспортом;
 • Розвиток конкуренції на ринку річкових перевезень, створить передумови для утворення нових суб'єктів господарювання різних форм власності, що здійснюватимуть вантажні та пасажирські перевезення;
 • Підвищення конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту на внутрішньому і зовнішньому ринку транспортних послуг;
 • Підвищення інвестиційної привабливості галузі;
 • Створення передумов для модернізації та будівництва річкового флоту, а також оновлення і модернізації технічного та спеціального флоту;
 • Задоволення потреб національної економіки і населення у перевезеннях;
 • Підвищення рівня провізної спроможності внутрішнього водного транспорту шляхом збільшення навігаційного  періоду, застосування криголамів, створення безпечних умов для цілодобового руху суден;
 • Підтримку гарантованих габаритів суднових ходів на всій протяжності транзитних водних шляхів;
 • Удосконалення системи навігаційного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах та оперативного технологічного зв'язку;
 • Забезпечення сталого функціонування річкової інформаційної системи та її функціонування у взаємодії із системою моніторингу надводної обстановки;
 • Підвищення рівня використання транзитного потенціалу держави;
 • Прискорення інтеграції вітчизняного річкового транспорту в європейську транспортну систему;
 • Підвищення рівня безпеки перевезень, експлуатаційної надійності судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів), проведення їх планово-попереджувальних ремонтів;
 • Зменшення технологічного навантаження на інфраструктуру залізничного та автомобільного транспорту за рахунок переорієнтації частини вантажопотоків на внутрішній водний транспорт;
 • Скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Стратегічний план розвитку річкового транспорту на період до 2020 року

Галузева угода між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України і Спільним представницьким органом профспілок у сфері морського транспорту на 2013 - 2015 роки 

Доповнення № 1 до Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України і Спільним представницьким органом профспілок у сфері морського транспорту на 2013 - 2015 роки 

Доповнення № 2 до Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України і Спільним представницьким органом профспілок у сфері морського транспорту на 2013 - 2015 роки 

Доповнення № 3 до Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України і Спільним представницьким органом профспілок у сфері морського транспорту на 2013 - 2015 роки, дія якої продовжена на 2016 - 2018 роки

Доповнення № 4 до Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України і Спільним представницьким органом профспілок у сфері морського транспорту на 2013 - 2015 роки, дія якої продовжена на 2016 - 2018 роки


{#HTML_FILES#}