Для людей
з порушенням зору

    Галузі    Автомобільний та міський транспорт    Загальна інформація про галузь
Версiя для друку


Загальна інформація про галузь

Автомобільний та міський електричний транспорт

Згідно із офіційною статистикою Держстату за 2017 рік частка перевезень пасажирів автомобільним транспортом становить понад 43%, міський електричний транспорт близько 53%. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року обсяги перевезень пасажирів автотранспортом зменшились на 0,3%, а в міському електричному транспорті є тенденція збільшення пасажироперевезень на 0,7%. Особливістю ринку автомобільних перевезень є відсутність на ньому державного сектору економіки. Діють лише приватні автоперевізники. Таким чином, головною функцією Міністерства є формування та забезпечення реалізації державної політики у даній сфері, визначення «правил гри», забезпечення сталого функціонування пасажирських та вантажних автомобільних перевезень.

  Пасажирообіг та кількість перевезених пасажирів у 2017 році1

     

 

Пасажирообіг

Кількість перевезених пасажирів

 

млн.пас.км

у  % до 2016р.

млн

у  % до 2016р.

Транспорт

99277,7

107,4

4647,2

100,3

 залізничний2,3

28043,4

103,6

165,0

98,0

 автомобільний

35412,4

102,5

2018,7

99,7

 водний

30,3

99,8

0,6

122,9

 авіаційний

20345,7

131,0

10,6

127,5

 трамвайний

3922,6

98,2

675,6

97,4

 тролейбусний

6016,0

102,0

1057,8

101,8

 метрополітенівський

5507,3

102,9

718,9

102,9

     

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Кількість відправлених пасажирів за оперативними даними ПАТ "Укрзалізниця"

3 З урахуванням перевезень міською електричкою

  

Таблиця з Укрстат http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm

Міжнародні перевезення

Сучасна світова економіка розвивається колосальними темпами, економічні відносини стають більш комплексними багатошаровими і багатоступінчатими. У забезпеченні сталого розвитку цих відносин важливу роль відіграє транспорт. На даний момент транспортна логістика має багаторівневу складну структуру, а логістичні ланцюжки вражають своєю довжиною та різноманітністю, залучаючи в процес доставки вантажу від виробника до кінцевого споживача різні види транспорту. В умовах конкуренції на ринку міжнародних автомобільних перевезень, основним завданням Міністерства інфраструктури є надання максимального сприяння українським автомобільним перевізниками на державному рівні.

На шляху вирішення даної задачі головною метою є організація максимально-ефективної взаємодії між органами державної влади та громадськістю.

Вирішення питань, які гостро стоять перед перевізниками в процесі здійснення їх основного виду діяльності - міжнародних автоперевезень, є одним із пріоритетних напрямків роботи структурних підрозділів Мінінфраструктури та Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень зокрема.

Серед основних завдань стосовно приведення нормативних актів, які регулюють міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та вантажів є розробка нових редакцій наказу Міністерства транспорту України   від 20.08.2004 № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за № 1075/9674, та від 09.02.2004 № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358. Цими наказами визначаються:

  •  порядок видачі дозволів на вантажні перевезення та нерегулярні перевезення пасажирів;
  •  порядок проведення конкурсу на розподіл дозволів ЄКМТ;
  •  порядок відкриття маршрутів регулярних пасажирських перевезень.

У 2018 році зміни стосуватимуться питань автоматизації процесів видачі дозволів на вантажні перевезення та нерегулярні перевезення пасажирів, а також проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ та удосконалення основних засад організації міжнародних перевезень пасажирів.

Розподіл дозволів ЄКМТ на 2018 рік був максимально прозорим та таким, що унеможливив будь-які прояви корупційних ознак в організації даного процесу. Кожен крок розподілу проводився з висвітленням на сайті міністерства переліку всіх заявників та процесів розподілу. 


{#HTML_FILES#}