Для людей
з порушенням зору

    Галузі    Авіатранспорт    Статистичні дані в галузі авіатранспорту
Версiя для друку


Статистичні дані в галузі авіатранспорту

Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2018 рік

Статистичні дані про діяльність авіаційної галузі у 2018 році свідчать про її стабільний розвиток.

Так, упродовж звітного року перевезення пасажирів, вантажів та пошти здійснювали 34 вітчизняні авіакомпанії, якими виконано 100,3 тис. комерційних рейсів (за 2017 рік – 93 тис. рейсів).

При цьому, кількість перевезених пасажирів збільшилась порівняно з 2017 роком на 18,7 відсотка та склала 12529 тис. чоловік.

Разом з цим, обсяги перевезень вантажів та пошти авіаційним транспортом України збільшились на 19,7 відсотка та становили 99,1 тис. тонн.

 

 

Одиниці

виміру

Всього

у  т. ч.  міжнародні

2017

2018

%

2018/

2017

2017

2018

%

2018/

2017

Діяльність авіакомпаній

Перевезено пасажирів

тис.чол.

10556,3

12529,0

118,7

9614,9

11446,1

119,0

в т.ч. на регулярних лініях

тис.чол.

6768,2

7867,6

116,2

5837,2

6796,2

116,4

Виконані пасажиро-кілометри

млрд.пас.км

20,3

25,9

127,6

19,9

25,4

127,6

в т.ч. на регулярних лініях

млрд.пас.км

12,6

15,6

123,8

12,1

15,1

124,8

Перевезено вантажів та пошти

тис.тонн

82,8

99,1

119,7

82,6

98,8

119,6

в т.ч. на регулярних лініях

тис.тонн

19,2

21,1

109,9

18,9

20,8

110,1

Виконані тонно-кілометри (вантажі+пошта)

 

млн.ткм

 

275,3

 

339,7

123,4

 

275,2

 

339,6

123,4

в т.ч. на  регулярних рейсах

млн.ткм

70,5

92,0

130,5

70,4

91,9

130,5

Виконано комерційних рейсів

тис.од.

93,0

100,3

107,8

78,1

84,1

107,7

в т.ч. регулярних

тис.од.

63,3

67,0

105,8

49,9

52,3

104,8

Діяльність аеропортів

Відправлено та прибуло ПС

тис.од.

159,9

182,8

114,3

125,6

145,6

115,9

в т.ч. на регулярних рейсах

тис.од.

121,4

140,3

115,6

95,0

111,5

117,4

Пасажиропотоки

тис.чол

16498,9

20545,4

124,5

14591,1

18357,5

125,8

в т.ч. на регулярних рейсах

тис.чол

12646,1

15811,1

125,0

10770,3

13658,7

126,8

Поштовантажопотоки

тис.тонн

52,3

56,4

107,8

51,1

55,2

108,0

в т.ч. на регулярних рейсах

тис.тонн

47,3

51,3

108,5

46,0

50,1

108,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Діяльність авіакомпаній 

1.1. Пасажирські перевезення

Слід відмітити, що починаючи з 2016 року ринок пасажирських авіаперевезень розвивався досить динамічно. Так, кількість пасажирів, що скористались послугами українських авіакомпаній, зростала щороку в середньому на чверть. Поступово за три роки обсяги пасажирських перевезень збільшились майже вдвічі в порівнянні з показником 2015 року та разом з цим більш як у півтора раза перевищили рівень «докризового»  2013 року.

Перевезення пасажирів здійснювала 21 вітчизняна авіакомпанія, серед яких лідируюче положення займали авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України», «Роза вітрів», «Азур Ейр Україна», «ЯнЕір» та «Браво». За підсумками року п’ятьма найбільшими пасажирськими авіакомпаніями перевезено 11620,6 тис. осіб, що на 20,2 відсотка більше, ніж за 2017 рік, та складає майже 93 відсотки від загальних обсягів пасажирських перевезень українських авіакомпаній.

Більше половини (54,2 відсотка) всіх пасажирських перевезень вітчизняних авіакомпаній складають міжнародні регулярні перевезення. У 2018 році відповідно до затвердженого розкладу руху регулярні міжнародні польоти здійснювали 10 вітчизняних авіакомпаній до 46 країн світу, кількість пасажирів, що скористались послугами українських авіаперевізників, зросла на 16,4 відсотка та становила 6796,2 тис. осіб. Одночасно зі збільшенням інтенсивності польотів на багатьох опанованих напрямках розвивалась мережа маршрутів вітчизняних авіакомпаній. Так, упродовж року українськими авіаперевізниками відкрито 17 нових регулярних маршрутів. При цьому, середній коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел на міжнародних регулярних рейсах українських авіакомпаній зріс з 77,7% за 2017 рік до 78,8% за звітний рік.

В той же час мало місце розширення діяльності на українському ринку іноземних авіакомпаній, до України започаткували виконання регулярних польотів 5 нових іноземних авіакомпаній. 2018 рік відзначився також розвитком маршрутної мережі іноземних авіакомпаній, якими розпочато експлуатацію 27 міжнародних повітряних ліній. Загалом упродовж 2018 року до нашої країни виконували польоти 38 іноземних авіакомпаній з 37 країн світу. Їх послугами скористались 6857,3 тис. пасажирів, що на 37,8 відсотка більше, ніж за 2017 рік та складає 50,2 відсотка загального обсягу регулярних пасажирських перевезень між Україною та країнами світу.

Значне зростання (на 23,1 відсотка) спостерігалось в такому секторі ринку пасажирських авіаперевезень, як міжнародні польоти на нерегулярній основі, за звітний період 16-ма українськими авіакомпаніями перевезено 4649,9 тис. пасажирів. При цьому, майже 84 відсотки таких перевезень було здійснено п’ятьма вищезгаданими авіакомпаніями - лідерами.

Протягом року продовжувалась активізація регулярних перевезень у межах України. Внутрішні пасажирські перевезення на регулярній основі виконували чотири вітчизняні авіакомпанії, які забезпечили повітряним сполученням десять міст України. За звітний рік перевезено 1071,4 тис. авіапасажирів, що на 15,1 відсотка більше, ніж за попередній 2017 рік. При цьому, середній коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел на внутрішніх регулярних рейсах зріс з 73,5% за 2017 рік до 79,3% за 2018 рік.

1.2. Перевезення вантажів та пошти

Перевезення вантажів та пошти цього року виконували 22 вітчизняні авіакомпанії. Слід зазначити, що більшу частину вантажоперевезень традиційно складали чартерні рейси в інших державах в рамках гуманітарних та миротворчих програм ООН, а також згідно з контрактами та угодами з іншими замовниками. Лідери перевезень - АТП ДП «Антонов» (зростання порівняно з показником 2017 року на 15,3 відсотка), авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (зростання - на 10,2 відсотка), «ЗетАвіа» (зростання - на 36,8 відсотка), «Максімус Еірлайнс» (зростання - в 2,2 раза). Зазначеними авіапідприємствами у звітному періоді було виконано 78 відсотків загальних обсягів перевезень вантажів та пошти.

2. Діяльність аеропортів

Комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній обслуговували 20 українських аеропортів та аеродромів, за звітний період загальна кількість відправлених та прибулих повітряних суден склала 182,8 тисяч одиниць, що на 14,3 відсотка перевищує показник за 2017 рік.

При цьому пасажиропотокичерез аеропорти України, перевищивши 20-мільонний рубіж, досягли 20545,4 тис. чоловік, що забезпечило зростання на 24,5 відсотка. Поштовантажопотоки збільшились на 7,8 відсотка та становили 56,4 тис. тонн.

За статистичними даними за підсумками 2018 року мало місце суттєве зростання кількості обслугованих пасажирів в усіх основних аеропортах: Київ (Жуляни) (на 51,9 відсотка), Львів ( на 47,9 відсотка), Бориспіль (на 19,4 відсотка), Харків (на 19,3 відсотка), Одеса (на 17,8 відсотка), Запоріжжя (на 14,9 відсотка) та Дніпропетровськ (на 8,1 відсотка). Також значний приріст пасажиропотоків було зафіксовано в аеропортах міст Чернівці (на 53 відсотки) та Херсон (на 41,8 відсотка).

Слід зауважити, що на сьогодні майже 98 відсотків загальних пасажиропотоків та 99 відсотків поштовантажопотоків сконцентровані в 7 аеропортах країни – Бориспіль, Київ (Жуляни), Львів, Одеса, Харків, Запоріжжя та Дніпропетровськ.

3. Застосування авіації в галузях економіки

За 2018 рік авіаційними підприємствами оброблено 569,2 тис. гектарів сільськогосподарських площ, загальний наліт під час виконання авіаційних робіт в галузях економіки становив 11,8 тис. годин (за попередній рік – 540,9 тис. гектарів та 9 тис. годин відповідно). 

4. Обслуговування повітряного руху України

ДП ОПР «Украерорух»за звітний рік обслуговано 300,9 тисяч польотів проти 254 тисяч за 2017 рік.Зросла кількість обслугованих польотів, виконаних як літаками та вертольотами авіакомпаній України (на 9,7 відсотка), так і іноземними авіакомпаніями (на 23,9 відсотка).


{#HTML_FILES#}